KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR

Organisasjonsnummer: 975683788

Om bedriften

9 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Bernhard Lunds vei 3
9300 FINNSNES
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ASPHAUGEN FRILUFTSBARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
BAKKAN MULTISHOP ANS Dataelektronikerfaget
BALSFJORD KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
BARDU KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
Tømrerfaget
BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
BERG MONTESSORISKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
BO OG BISTAND AS Helsearbeiderfaget
BREIVANG VIDEREGÅENDE SKOLE Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE Helsearbeiderfaget
DYRØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
FAGSKOLEN I TROMS Dataelektronikerfaget
FURUBERGET FUS AKTIVITETSBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
GRATANGEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
GRØNNEBAKKAN ANDELSBARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Feierfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
NLM BARNEHAGENE AS AVD HEIMLY BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
HOFSØY NATURBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IBESTAD KOMMUNE Aktivitørfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget
ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
KARLSØY KOMMUNE Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
KVÆFJORD KOMMUNE Helsearbeiderfaget
KVÆNANGEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN SENTRALADMINISTRASJON Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
LYNGEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget
LYNGSALPAN VEKST AS Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
MITRA AS Industrimekanikerfaget
Institusjonskokkfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
Vaskerifaget
MÅLSELV KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
NORDKJOSBOTN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
NORDREISA KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORDREISA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
NORSK POLARINSTITUTT Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
REISA MONTESSORRISKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE AVD RÅ Anleggsgartnerfaget
Bakerfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
SALANGEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
SENJA KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
SJØVEGAN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IKT-servicefaget
SKJERVØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
SMÅBARNSFORELDRENES BARNEHAGE LENVIK SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE AVD STANGNES IKT-servicefaget
STATSBYGG Byggdrifterfaget
STORFJORD KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
STRAUMFJORDNES SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SØRREISA KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
TROMS FYLKESKOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2020 Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
Renholdsoperatørfaget
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE UTDANNING Kontor- og admin.faget
TROMSDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Ambulansefaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Portørfaget
HEGGEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.