SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET

Organisasjonsnummer: 971277246
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

8 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Kobbervikdalen 69
3036 DRAMMEN
Viken

Kontaktinformasjon

Tlf: 32 83 10 10
www.soasenter.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
CH PROSJEKT AS Anleggsgartnerfaget
DET KONGELIGE HOFF Anleggsgartnerfaget
GARTNERHAGEN AS Anleggsgartnerfaget
GRØNTMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
HAGEFORM AS Anleggsgartnerfaget
OSLO KOMMUNE GRAVFERDSETATEN Anleggsgartnerfaget
TRONSLIEN AS Anleggsgartnerfaget
UNIVERSITETET I OSLO Anleggsgartnerfaget
UTEROM AS Anleggsgartnerfaget
VAKTMESTER ANDERSEN AS Anleggsgartnerfaget
VAKTMESTERKOMPANIET AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGG & UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
ARENTZ OG MUNKEBY ANLEGGSGARTNERI AS Anleggsgartnerfaget
AUNEMO UTOMHUSANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
BMG STEIN & HAGE AS Anleggsgartnerfaget
DIN GÅRDSPLASS DRIFT AS Anleggsgartnerfaget
DIN VAKTMESTER AS Anleggsgartnerfaget
FALLMYR GARTNERI AS Anleggsgartnerfaget
HAGEANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
HUSA MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIM Anleggsgartnerfaget
MÆRE LANDBRUKSSKOLE Anleggsgartnerfaget
NYPAN HAGE & ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
PARK & ANLEGGSTJENESTER AS Anleggsgartnerfaget
3 KLØVER AS Anleggsgartnerfaget
AGRO ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER BJØRN T BJERKNES AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER EIKEN & SØNN AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER JAN NILSEN AS Anleggsgartnerfaget
THORSBY HOLDING AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNERKOMPANIET AS Anleggsgartnerfaget
BJØRN-THOMAS BJERKNES ANLEGGSGARTNER Anleggsgartnerfaget
BRAATHEN LANDSKAPSENTREPRENØR AS Anleggsgartnerfaget
VIKEN LANDSKAP AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER RUNE EK AS Anleggsgartnerfaget
FOSS & RØDSRUD UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER MARIUS GATEVOLD AS Anleggsgartnerfaget
HAGESPESIALISTEN AS Anleggsgartnerfaget
HOLTEFJELL MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
JOHNSRUD TROND WILLY Anleggsgartnerfaget
JONNY TUVSJØEN AS Anleggsgartnerfaget
KALNES VIDEREGÅENDE SKOLE Anleggsgartnerfaget
KNUTSEN SKOGSTJENESTER AS Anleggsgartnerfaget
KOLSRUD Anleggsgartnerfaget
KONGSBERG GOLFBANE SA Anleggsgartnerfaget
LEIF GRIMSRUD AS Anleggsgartnerfaget
LILLESTRØM KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
MASKIN OG UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
MILJØLANDSKAP ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
MODUM KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
NANNESTAD GRØNTMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
NORDBY MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
NORDISK UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Anleggsgartnerfaget
OLE M. ALMELI AS Anleggsgartnerfaget
RÅDE GRAVESERVICE AS Anleggsgartnerfaget
SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET Anleggsgartnerfaget
SKAARET LANDSKAP AS Anleggsgartnerfaget
SL STENLEGGING AS Anleggsgartnerfaget
STEEN & LUND AS Anleggsgartnerfaget
OLE ANDREAS TANGEN Anleggsgartnerfaget
TRANBY AS Anleggsgartnerfaget
TUNE UTEMILJØ Andre Belsby Anleggsgartnerfaget
A TUVSJØEN AS Anleggsgartnerfaget
ULLENSAKER KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
UTEANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS Anleggsgartnerfaget
BARLUND JENS AS Anleggsgartnerfaget
BRØDRENE GUDBRANDSEN AS Anleggsgartnerfaget
DEGVOLD UTEAREAL AS Anleggsgartnerfaget
DYRUD MASKIN OG UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
GAST ENTREPRENØR AS Anleggsgartnerfaget
GIVAS IKS Anleggsgartnerfaget
GRØNT GREP AS Anleggsgartnerfaget
HAFJELL ALPINSENTER AS Idrettsanleggsfaget
GUTHORM HOFF Anleggsgartnerfaget
LAND ANLEGGSGARTNER AS Anleggsgartnerfaget
TORSTEIN SOLVANG Anleggsgartnerfaget
ASFALT & UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
ABT ANLEGGSGARTNER AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER KALAGER AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER ØST AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNERFIRMA STRANDMAN AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNERFIRMAET STENSLAND OG MEUM AS Anleggsgartnerfaget
GRØNNE UTEROM AS Anleggsgartnerfaget
GRØTEIG AS Anleggsgartnerfaget
HVAMB 2 GRØNNE Anleggsgartnerfaget
HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS Anleggsgartnerfaget
JB UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
LARVIK KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
LIEN SKOG OG TREPLEIE AS Anleggsgartnerfaget
ULRIK MYRHAUG Anleggsgartnerfaget
SANDEFJORD KOMMUNE Idrettsanleggsfaget
TELEMARK PARK & HAGEANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
TØNSBERG KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
Idrettsanleggsfaget

Organisasjonsnummer 971277246 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.