ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING

Organisasjonsnummer: 912827178
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

12 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Middelthuns gate 27
0368 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 23 08 75 00
www.eba.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AF DECOM AS Anleggsmaskinførerfaget
AF GRUPPEN NORGE AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Tømrerfaget
Vei- og anleggsfaget
Betongfaget
BACKE STOR-OSLO AS Betongfaget
Tømrerfaget
BETONGARBEID AS Betongfaget
BETONMAST BOLIGBYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
BUNDEBYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Betongfaget
Tømrerfaget
CON-FORM AS Betongfaget
FOKUS BYGG ENTREPRENØRFORRETNING AS Tømrerfaget
IMPLENIA NORGE AS Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
INFRATEK NORGE AS Vei- og anleggsfaget
INKA ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
JM NORGE AS Tømrerfaget
JR ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
KF ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
SWEROCK AS Asfaltfaget
MODERNE BYGGFORNYELSE AS Tømrerfaget
NCC NORGE AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
Tømrerfaget
Vei- og anleggsfaget
NCC INDUSTRY AS Asfaltfaget
OMSORGSBYGG OSLO KF Byggdrifterfaget
PA ENTREPRENØR AS Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
PEAB ANLEGG AS Vei- og anleggsfaget
PEAB AS Betongfaget
Tømrerfaget
AS REALBYGG Tømrerfaget
SCANDICON BYGGETEKNIK Tømrerfaget
SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AS Asfaltfaget
Laboratoriefaget
SKANSKA NORGE AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
Tømrerfaget
Vei- og anleggsfaget
SOLLIE JOHANSEN GRAVESERVICE AS Betongfaget
SR MASKINCONSULT AS Anleggsmaskinførerfaget
SVEVIA NORGE AS Vei- og anleggsfaget
TKC PROSJEKT AS Tømrerfaget
TOMA EIENDOMSDRIFT AS AVD OSLO Byggdrifterfaget
VAKTMESTERKOMPANIET AS Anleggsmaskinførerfaget
Asfaltfaget
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
Tømrerfaget
Vei- og anleggsfaget
Murerfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Asfaltfaget
WK ENTREPRENØR AS AVD OSLO Tømrerfaget
ØSTLANDSKE VEI OG BETONG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
ARCTIC ASFALT AS Asfaltfaget
ARCTIC B&C NORWAY AS Betongfaget
ASKER ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
BACKE ROMERIKE AS Betongfaget
Tømrerfaget
BACKE ØSTFOLD AS Betongfaget
Tømrerfaget
BEKKEVOLD ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
BETONG & TRE AS Betongfaget
AS Betongbygg Betongfaget
Murerfaget
Tømrerfaget
BETONMAST RINGERIKE AS Betongfaget
Tømrerfaget
BORG ARMERING AS Betongfaget
BYGGIMPULS AS Tømrerfaget
CONTIGA AS Betongfaget
CONSTO EIDE AS Betongfaget
ENGEBRETSEN BETONG & MUR AS Betongfaget
ENTREPRENØRSELSKAPET JOHS GRANÅS AS Betongfaget
FJERBY AS Fjell- og bergverksfaget
GRUNNBYGG AS Betongfaget
HENT AS AVD OSLO Betongfaget
Tømrerfaget
HERSLETH ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
HESSTVEDT AS Tømrerfaget
HOLTH BYGG & ANLEGG AS Betongfaget
JOS BYGG AS Tømrerfaget
KNUT RASMUSSEN BYGGSERVICE Tømrerfaget
MASKINENTREPRENØR KARSTEN MIKALSEN AS Betongfaget
MESTA AS Vei- og anleggsfaget
MESTERBYGG SARPSBORG AS Tømrerfaget
MOELVEN MODUS AS Tømrerfaget
NICOLAYSEN ANLEGG OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
NIPAS AS Betongfaget
Tømrerfaget
PÅL NORDHAGEN AS Anleggsmaskinførerfaget
NRC GROUP ASA Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
PEAB ASFALT NORGE AS Asfaltfaget
Laboratoriefaget
PERITUS ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
RINGSTAD FORSKALING OG BETONG Betongfaget
ROMERIKE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
SEBY AS Betongfaget
Tømrerfaget
SKAPE ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
SOLID ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
STAR BYGG AS Tømrerfaget
TOTAL UTESERVICE AS Vei- og anleggsfaget
ØST AS Betongfaget
Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 912827178 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.