Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Om jobben

Ofte er det helsesekretæren som møter pasienten først, for eksempel på et legekontor eller et sykehus. Helsesekretæren hjelper dermed til med å vurdere medisinsk hjelp til pasienten.

Vanlige arbeidsoppgaver for helsesekretæren er laboratoriearbeid, kontorarbeid og yte service overfor pasienter.

Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell. Personer uten autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærer og legesekretærer, kan ikke bruke tittelen helsesekretær.

I jobben samarbeider du tett med leger, sykepleiere og andre helsefagsarbeidere.

Personlige egenskaper

Du bør like å møte nye mennesker og være nøyaktig. Helsesekretærer jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner, og bør derfor kunne samarbeide godt med andre. Du bør også ha interesse for medisinske spørsmål.

Hvor jobber helsesekretærer?

Helsesekretærer jobber ofte på helsesentre, legekontor eller sykehus. Men de kan også jobbe hos NAV.

Hva jobber helsesekretærutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er treårig:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): helse- og oppvekstfag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): helseservicefag
  • Videregående trinn 3 (Vg3): helsesekretær

Fullført og godkjent opplæring fører frem til yrkeskompetanse.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Generell studiekompetanse som gir opptak på universitet og høgskoler. Det er også mulig å ta videreutdanning i helseadministrasjon på fagskole.

Som helsesekretær kan du utdanne deg videre innenfor faget, for å øke kompetansen i for eksempel helsejuss, IKT, logistikk og andre områder.

Gjennomsnittslønn for helsesekretærer

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Sekretærer
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 693 personer
2 570 personer
123 personer
Ca 210 kr
Ca 210 kr
30 700 kr
30 700 kr
368 400 kr
368 400 kr
kilde
Sekretærer
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 347 personer
2 239 personer
108 personer
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.30 500 kr
30 600 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.366 000 kr
367 200 kr
kilde
Legesekretærer
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
1 547 personer
1 538 personer
9 personer
Ca 210 kr
Ca 210 kr
31 000 kr
31 000 kr
372 000 kr
372 000 kr
kilde
Tannlege- og legesekretærer
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
1 170 personer
1 168 personer
2 personer
Ca 220 kr
Ca 220 kr
32 100 kr
32 100 kr
385 200 kr
385 200 kr
kilde
Legesekretærer
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
1 002 personer
1 002 personer
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.30 600 kr
30 600 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.367 200 kr
367 200 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 13. mars 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk Helsesekretærforbund (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Helsesekretær Christine Akhtar

- Som helsesekretær har jeg en dobbel servicerolle, både ovenfor legene og pasientene, sier Christine Akhtar.

Helsesekretær Lena Kristin Larsen

Som helsesekretær ved et flyktningehelsesenter møter Lena Kristin Larsen mennesker fra hele verden.