Yrkesbeskrivelse

Helse­sekretær

favoritt ikon

Som helsesekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Ofte er det helsesekretæren som møter pasienten først, for eksempel på et legekontor eller et sykehus. Helsesekretæren hjelper dermed til med å vurdere medisinsk hjelp til pasienten.

Vanlige arbeidsoppgaver for helsesekretæren er laboratoriearbeid, kontorarbeid og yte service overfor pasienter.

Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell. Personer uten autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærer og legesekretærer, kan ikke bruke tittelen helsesekretær.

I jobben samarbeider du tett med leger, sykepleiere og andre helsefagsarbeidere.

Personlige egenskaper

Du bør like å møte nye mennesker og være nøyaktig. Helsesekretærer jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner, og bør derfor kunne samarbeide godt med andre. Du bør også ha interesse for medisinske spørsmål.

Hvor jobber helsesekretærer?

Helsesekretærer jobber ofte på helsesentre, legekontor eller sykehus. Men de kan også jobbe hos NAV.

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er treårig:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): helse- og oppvekstfag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): helseservicefag
  • Videregående trinn 3 (Vg3): helsesekretær

Fullført og godkjent opplæring fører frem til yrkeskompetanse.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Generell studiekompetanse som gir opptak på universitet og høgskoler. Det er også mulig å ta videreutdanning i helseadministrasjon på fagskole.

Som helsesekretær kan du utdanne deg videre innenfor faget, for å øke kompetansen i for eksempel helsejuss, IKT, logistikk og andre områder.

Hva jobber helsesekretærutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Sekretærer

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 693 personer

2 570 personer
123 personer

Ca 210 kr

Ca 210 kr

30 700 kr

30 700 kr

368 400 kr

368 400 kr

Sekretærer

Deltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 347 personer

2 239 personer
108 personer

Ca 210 kr

Ca 210 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.30 500 kr

30 600 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.366 000 kr

367 200 kr

Legesekretærer

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

1 547 personer

1 538 personer
9 personer

Ca 210 kr

Ca 210 kr

31 000 kr

31 000 kr

372 000 kr

372 000 kr

Tannlege- og legesekretærer

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

1 170 personer

1 168 personer
2 personer

Ca 220 kr

Ca 220 kr

32 100 kr

32 100 kr

385 200 kr

385 200 kr

Legesekretærer

Deltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

1 002 personer

1 002 personer

Ca 210 kr

Ca 210 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.30 600 kr

30 600 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.367 200 kr

367 200 kr

Intervjuer

Helsesekretær Lena Kristin Larsen

Helse­sekretær

Som helsesekretær ved et flyktningehelsesenter møter Lena Kristin Larsen mennesker fra hele verden.
Medisinsk sekretær Christine Akhtar

Medisinsk sekretær

- Som medisinsk sekretær har jeg en dobbel servicerolle, både ovenfor legene og pasientene, sier Christine Akhtar.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Helse­sekretær

Læreplass

Velg sted

Helse­sekretær

Lignende yrker

Tannpleier setter bedøvelse

Tannpleier

Tannpleieren behandler pasientens tenner og tannkjøtt, og gir veiledning i god munnhygiene og gode tannhelsevaner.

Sekretær i møte med kolleger

Sekretær

En sekretær svarer på telefon og e-post, ut­fører saksbehandling og andre administrative oppgaver.

Advokatsekretær bak skrivebord

Advokat­sekretær

Advokat­sekretærer sørger for at advokatkontoret fungererer på en effektiv måte.

Bårebukett ved gravferd

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og skal også være en støtte for pårørende etter dødsfall.

Tanntekniker jobber med tannerstatninng

Tann­tekniker

En tann­tekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

Tannhelsesekretær klar til å ta røntgen

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken

Forsikringsrådgiver

Forsikrings­rådgiver

Forsikrings­rådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for.

Kirkeverge Kristin Stang Meløe

Kirkeverge

En kirkeverge ut­fører administrative oppgaver i menighetene i Den norske kirke.

Kontormedarbeider ved skrivebordet

Kontor- og administrasjons­med­arbeider

Kontor- og administrasjons­med­arbeidere ut­fører administrative oppgaver, som å besvare telefoner og håndtere post.

Kirketjener i Elverhøy kirke

Kirketjener

En kirketjener jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.

Kolleger i prat på kontor

Advokat­assistent

En advokat­assistent avlaster advokater med praktiske og faglig oppgaver.

Kundebehandler i bank

Kunde­rådgiver i bank

Som kunde­rådgiver i bank hjelper du kunder med banktjenester.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.