OPPLÆRINGSKONTORET FOR OLJERELATERTE FAG-OOF

Organisasjonsnummer: 981003446
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

3 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Bjødnabeen 10
4031 STAVANGER
Rogaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 51 95 04 20

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
SCANMUDRING AS Fjernstyrte u.vannsoperasjoner
AKER BP ASA AVD STAVANGER Kontor- og admin.faget
Kran- og løfteoperasjonsfaget
ALTUS INTERVENTION AS Brønnfaget, el. kabeloperasj.
Brønnfaget, mek. kabeloperasj.
Kontor- og admin.faget
ARCHER NORGE AS Boreoperatørfaget
Brønnfaget, el. kabeloperasj.
Brønnfaget, mek. kabeloperasj.
Kontor- og admin.faget
ARCHER OILTOOLS AS Brønnfaget, komplettering
BAKER HUGHES GE DUSAVIK HQ VGSAS Brønnfaget, havbunnsinstallasj
BAKER HUGHES NORGE AS Brønnfaget, el. kabeloperasj.
Brønnfaget, komplettering
Brønnfaget, kveilerøroperasj.
Brønnfaget, sementering
Kontor- og admin.faget
Laboratoriefaget
CONOCOPHILLIPS NORGE Kran- og løfteoperasjonsfaget
DEEPOCEAN AS Fjernstyrte u.vannsoperasjoner
DEEPWELL AS Brønnfaget, el. kabeloperasj.
Brønnfaget, mek. kabeloperasj.
EQUINOR ASA Kran- og løfteoperasjonsfaget
HALLIBURTON AS Brønnfaget, el. kabeloperasj.
Brønnfaget, komplettering
Brønnfaget, sementering
Kontor- og admin.faget
Laboratoriefaget
IKM INSPECTION AS Kontor- og admin.faget
Laboratoriefaget
IKM SUBSEA AS Fjernstyrte u.vannsoperasjoner
KCA DEUTAG DRILLING NORGE AS AVD TANANGER Boreoperatørfaget
MAERSK DRILLING NORGE AS Boreoperatørfaget
Kontor- og admin.faget
MEDCO BEDRIFTSHELSETJENESTE AS Kontor- og admin.faget
NORSEA AS Kran- og løfteoperasjonsfaget
OCEANEERING AS Fjernstyrte u.vannsoperasjoner
Kontor- og admin.faget
ODFJELL DRILLING MANAGEMENT AS Boreoperatørfaget
Kontor- og admin.faget
BRANSJEFORENINGEN NORSK OLJE OG GASS Kontor- og admin.faget
OPPLÆRINGSKONTORET FOR OLJERELATERTE FAG-OOF Kontor- og admin.faget
PETROLEUM TECHNOLOGY COMPANY AS Brønnfaget, komplettering
REACH SUBSEA AS Fjernstyrte u.vannsoperasjoner
REPSOL NORGE AS Kran- og løfteoperasjonsfaget
SAGA SUBSEA AS Fjernstyrte u.vannsoperasjoner
SAIPEM NORGE AS Boreoperatørfaget
SCHLUMBERGER NORGE AS Brønnfaget, komplettering
Brønnfaget, kveilerøroperasj.
Brønnfaget, sementering
Kontor- og admin.faget
Laboratoriefaget
SUBSEA 7 NORWAY AS Fjernstyrte u.vannsoperasjoner
SONGA OFFSHORE SERVICES AS Boreoperatørfaget
Kontor- og admin.faget
WEATHERFORD NORGE AS Brønnfaget, komplettering
KRANPROFFEN AS Kran- og løfteoperasjonsfaget
KRANRINGEN AS Kran- og løfteoperasjonsfaget
ODFJELL DRILLING AS Kontor- og admin.faget
SCHLUMBERGER NORGE AS AVD KOKSTAD Brønnfaget, el. kabeloperasj.
Dataelektronikerfaget
UNIVERSITETET I BERGEN Fjernstyrte u.vannsoperasjoner

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 981003446 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.