OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH

Organisasjonsnummer: 974906953

Om bedriften

6 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Mathias Bruns gate 17
8657 MOSJØEN
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 17 60 24
www.ok-midt.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUM Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Kjemiprosessfaget
ANLEGGSGARTNER 1 VESTERBEKKMO AS Anleggsgartnerfaget
ASKELADDEN BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
AUTOSERVICE MOSJØEN AS Bilskadefaget
BERGSNEV SAMDRIFT DA Landbruk
BIL I NORD AS AVD VERKSTED MOSJØEN Bilfaget, lette kjøretøy
Reservedelsfaget
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS AVD MOSJØEN Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
BILFOKUS AS Bilfaget, lette kjøretøy
BJØRKÅS REP. OG SERVICE Bilfaget, lette kjøretøy
BOLIGSPESIALISTEN AS Tømrerfaget
BRN BEST RETAIL NORGE AS Salgsfaget
BRÆKKEN MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
LARS BRÅTEN BIL Bilfaget, lette kjøretøy
BULDER VERKSTED AS AVD MOSJØEN Anleggsmaskinmekanikerfaget
Bilfaget, tunge kjøretøy
Reservedelsfaget
BYGG OG MONTASJE Geir Nilsskog Tømrerfaget
CAVERION NORGE AS AVD MOSJØEN Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
COOP GRANE SA Salgsfaget
COOP HELGELAND SA Salgsfaget
CRAMO AS MOSJØEN Anleggsmaskinmekanikerfaget
TORGRIM DALEN Tømrerfaget
DALENG SCOOTER & SERVICE AS Reservedelsfaget
DEKKLAGERET MOSJØEN AS Hjulutrustningsfaget
DOLSTAD BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
ELEKTRIKERN MOSJØEN AS Elektrikerfaget
ELKJØP HELGELAND AS Salgsfaget
ELMAR SVENDSEN AS Tømrerfaget
ENTREPRENØR TEAM AS Tømrerfaget
ENTREPRETOR AS Betongfaget
Tømrerfaget
FAGERTUN BARNEHAGE, MKAF Barne- og ungdomsarbeiderfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 7 AVD SALG MOSJØEN Landbruksmaskinmekanikerfaget
FIX AS Tømrerfaget
FRANK BRUBAKK TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
FRIISCO BILSKADESENTER AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
FRU HAUGANS HOTEL AS Kokkfaget
Reiselivsfaget
GRANE HYTTESERVICE AS Tømrerfaget
GRANE KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
HARALD GRANMO Tømrerfaget
STÅLE GRANMO Landbruk
J EBERG HANSEN AS Glassfaget
HANSENS BILVERKSTED AS AVD MOSJØEN Bilfaget, lette kjøretøy
HEGE MARIANN HARALDSVIK Landbruk
HATTFJELLDAL KOMMUNE Helsearbeiderfaget
HATTFJELLDAL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
HELGELAND FJELLSPRENGING AS Fjell- og bergverksfaget
HELGELAND INDUSTRIER AS AVD MOSJØEN Industrimekanikerfaget
Kokkfaget
Kontor- og admin.faget
Sveisefaget
HELGELAND KRAFT NETT AS Energimontørfaget
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS Energioperatørfaget
HELGELAND MASKIN AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
HELGELAND PORTSERVICE AS Industrimontørfaget
HELGELAND VENTILASJON AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
HEMNES MEK VERKSTED AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
HOFF VERKSTED AS Bilfaget, lette kjøretøy
HTS MOSJØEN AS Bilfaget, lette kjøretøy
HUSFLID & BRODERI AS Salgsfaget
HUSFLIDEN AS Bunadtilvirkerfaget
IP ELEKTRO AS Elektrikerfaget
TØMRER SVEIN JENSEN AS Tømrerfaget
JK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
JOHANSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
KIPPERMOEN FRILUFTSBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
PTG HELGELAND AS Kulde- og varmep.montørfaget
JAN THOMAS KLØVIMO Skogfaget
KVIKK SERVICE AS Tømrerfaget
MEDUSA FRISØR AS Frisørfaget
MG BIL AS Yrkessjåførfaget
MIDT NORSK BETONG MOSJØEN AS Betongfaget
MOSJØEN BYGG AS Tømrerfaget
MOSJØEN EIENDOM BHG AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
MOSJØEN KANTINEDRIFT AS Konditorfaget
MOSJØEN KULDE OG KLIMA SERVICE AS Kulde- og varmep.montørfaget
MOSJØEN TRANSPORT AS Logistikkfaget
MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Gartnerfaget
Hestefaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Kontor- og admin.faget
Landbruk
TOMMY NILSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
NORDLAND TAK AS Tak- og membrantekkerfaget
NORDVIK AS AVD MOSJØEN Bilfaget, lette kjøretøy
NORGESVINDUET SVENNINGDAL AS Kontor- og admin.faget
NORSK SCANIA AS AVD MOSJØEN Bilfaget, tunge kjøretøy
NR1 TRYKK MOSJØEN AS Grafisk produksjonsteknikk
Trykkerfaget
PAUL NYGAARD AS Logistikkfaget
NYGAARDS MALERFORRETNING AS Malerfaget
NYLAND ELEKTRO DIESEL AS Bilfaget, lette kjøretøy
NYRUD BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
NÆSTBY TREVARE AS Tømrerfaget
MAGNE OPLAND AS Anleggsmaskinførerfaget
POSTEN NORGE AS MOSJØEN Yrkessjåførfaget
REGNBUEN BARNEHAGE MOSJØEN AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
REKLAME-KAMERATENE AS Mediegrafikerfaget
RUNE BRENNBAKK AS Skogfaget
SIGNAL BREDBÅND AS AVD MOSJØEN Telekommunikasjonsmontørfaget
SINUS MOSJØEN AS Elektrikerfaget
BRØDRENE SKJERVSTAD AS Rørleggerfaget
SPIKER 1 AS Tømrerfaget
STATKRAFT ENERGI AS AVD ADM KORGEN/RØSSÅGA KRAFTVERK Energimontørfaget
Industrimekanikerfaget
STATNETT BJERKA Energimontørfaget
SUBSEACOMM AS IKT-servicefaget
SØNDRE HELGELAND MILJØVERK Gjenvinningsfaget
SØRUM SILKETRYKK AS Profileringsdesignfaget
PER MAGNE FELLINGFORS Bilfaget, lette kjøretøy
TRUCK OG MASKIN AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
TROND TVERÅ AS Anleggsmaskinførerfaget
STIFTELSEN VEFSN FOLKEHØGSKOLE Institusjonskokkfaget
VEFSN KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF MOSJØEN Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
VEPRO AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
WANG AS Hjulutrustningsfaget
WIST LAST & BUSS AS Bilfaget, tunge kjøretøy
Reservedelsfaget
ØRJEDAL MASKIN AS Landbruksmaskinmekanikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
NORSK SCANIA AS * Narvik videregående skole og fagskole
Kontakt: Frank Pedersen/ Roger Sivertsen
Vis avtale
NORSK SCANIA AS * Stangnes videregående skole
Kontakt: Rune Sørensen,
Vis avtale
NORDVIK AS * Hadsel videregående skole
Kontakt: Ole Viktor Rødsand
Vis avtale
CAVERION NORGE AS * Mosjøen videregående skole
Kontakt: Per Drevland
Vis avtale
STATNETT SF * Hadsel videregående skole
Kontakt: Beate Salo
Vis avtale
COOP HELGELAND SA AVD 230 COOP PRIX HERØY * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Håvard Berg
Vis avtale
KULSTAD BARNEHAGE * Mosjøen videregående skole
Kontakt: Bente Eriksen
Vis avtale
KULSTAD SKOLE * Mosjøen videregående skole
Kontakt: Bente Helskog Eriksen
Vis avtale
HANSENS BILVERKSTED AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Snorre Sørensen
Vis avtale
ENTREPRENØR TEAM AS * Mosjøen videregående skole
Kontakt: Ronny pedersen
Vis avtale
COOP HELGELAND SA AVD 200 EXTRA SANDNESSJØEN * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Håvard Berg
Vis avtale
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS * Mosjøen videregående skole
Kontakt: Per Drevland
Vis avtale
BULDER VERKSTED AS * Fauske videregående skole
Kontakt: Kristian Luneng Post
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.