HSO-HAUGALAND & SUNNHORDLAND OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG

Organisasjonsnummer: 974364514

Om bedriften

3 ansatte
Stiftelse

Forretningsadresse

Ringvegen 6
5412 STORD
Vestland

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ADVANTEC AS Elektrikerfaget
ARITECH AS Elektrikerfaget
ARITECH AS AVD ELEKTRO Elektrikerfaget
BJELLAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BREMNES SEASHORE AS Automatiseringsfaget
ELTEL NETWORKS AS AVD STORD Telekommunikasjonsmontørfaget
FINNÅS KRAFTLAG SA Energimontørfaget
FITJAR KRAFTLAG SA Energimontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
FRØVIK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FUNTEK AS Elektrikerfaget
HAUGALAND KRAFT NETT AS Energimontørfaget
HELLE ELECON AS Elektrikerfaget
HUS ELEKTRO STORD AS Elektrikerfaget
IDRIFT AS Dataelektronikerfaget
KVINNHERAD ELEKTRO A/S Elektrikerfaget
LEIRVIK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
LOS ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
LOS ØLVE ELEKTRO AS Elektrikerfaget
MARTEK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
MOSTER ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SAGVÅG ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS Energimontørfaget
Industrimekanikerfaget
STOMAS AS Elektrikerfaget
TEKNISKBUREAU AS AVD ELEKTRISK INSTALLASJON STORD Elektrikerfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
THE SWITCH MARINE DRIVES NORWAY AS Tavlemontørfaget
TYSNES KRAFTLAG AS Energimontørfaget
VEST-ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ØYSTESE ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.