STIFTELSEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I BERGEN OG OMEGN

Organisasjonsnummer: 971588721

Om bedriften

8 ansatte
Stiftelse

Forretningsadresse

Veiten 3
5012 BERGEN
Vestland

Kontaktinformasjon

Tlf: 55 96 01 20

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AIBEL AS AVD BERGEN Elektrikerfaget
AKASIA KIRKE OG GRAVPLASS AS Elektrikerfaget
ALGRØY ELEKTRO AS Elektrikerfaget
AS BERGEN INSTALLASJON Elektrikerfaget
AS DATA ELEKTRISKE Elektrikerfaget
BERGEN ELEKTRO AUTOMASJON AS Elektrikerfaget
BERGEN ELEKTRO OG VARME AS Elektrikerfaget
BERGEN ELEKTRO TEAM AS Elektrikerfaget
BERGEN ELEKTROSERVICE A/S Elektrikerfaget
BERGEN OFFSHORE SERVICE AS Elektrikerfaget
BGO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BI ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BKK ENOTEK AS Telekommunikasjonsmontørfaget
BMO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BOB TWA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BRAVIDA NORGE AS AVD BERGEN ELEKTRO Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
CAVERION NORGE AS Elektrikerfaget
COMPOWER AS Elektrikerfaget
ELCOM AS Elektrikerfaget
ELEKTRO PARTNER AS Elektrikerfaget
AS ELEKTROINSTALLASJON Elektrikerfaget
ELEKTRO-TEKNIKK AS Elektrikerfaget
ELTEKNIKK AS Elektrikerfaget
ELTEL NETWORKS AS AVD STORBOTN BERGEN Telekommunikasjonsmontørfaget
EL-TUNET HÅVARDSTUN ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
ERNST EISMANN EFTF AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
FAG-ELEKTRIKEREN AS Elektrikerfaget
FORSVARSBYGG Elektrikerfaget
FRYDENBØ INDUSTRI AS Elektrikerfaget
FRØLAND & NOSS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FUSA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
GK ELEKTRO AS AVD BERGEN Elektrikerfaget
GOODTECH AS Elektrikerfaget
GRAN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HUS ELEKTRO BERGEN AS Elektrikerfaget
HØVA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
INGENIØR G VÅGE AS Elektrikerfaget
INSTALLATØR HÅKON OLSEN AS Elektrikerfaget
KJELL HANSEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
KNUT KNUTSEN AS Elektrikerfaget
KONGSHAVN AUTOMASJON AS Elektrikerfaget
KRAFO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Kvassheim Elektro AS Elektrikerfaget
LAKSEVÅG ELEKTRO AS Elektrikerfaget
LANDRO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
LOS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
MAGNUS M THUNESTVEDT AS Elektrikerfaget
MARTIN PRESTEGÅRD AS Elektrikerfaget
MESTA AS ELEKTRO BERGEN Elektrikerfaget
MONSEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
MOTHO AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NORDHORDLAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
NYGAARD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
O SOLBERG THOMSEN EFTF AUTORISERT INSTALLATØR AS Elektrikerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST BERGEN Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ONECO TECHNOLOGIES AS Telekommunikasjonsmontørfaget
A/S Pettersson & Gjellesvik's Elektriske Installasjonsforretning. Elektrikerfaget
PIHL ELEKTRO AS Elektrikerfaget
PSW POWER & AUTOMATION AS Elektrikerfaget
RUTLEDAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget
RØD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SARTOR ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SERVICE ELEKTRIKEREN AS Elektrikerfaget
SJØVOLD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SKAAR ELEKTRO SERVICE AS Elektrikerfaget
SLETTEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
STAR ELEKTRO AS Elektrikerfaget
STRAUME ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
SÆTERDAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ONECO ELEKTRO AS AVD BERGEN Elektrikerfaget
TEKNISKBUREAU AS AVD BERGEN Elektrikerfaget
TELTECH AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
TERNE ELEKTRO AS Elektrikerfaget
TORSVIK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
URHEIMS ELEKTROKOMPANI AS Elektrikerfaget
VEST-ELEKTRO AS Elektrikerfaget
VESTGAR ELEKTRO AS Elektrikerfaget
WEST ELEKTRO TEAM AS Elektrikerfaget
ØYGARDEN ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
ÅRSETH ELEKTRO AS Elektrikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.