OPPLÆRINGSKONTORET FOR RESTAURANT OG MATFAG I NORDRE NORDLAND

Organisasjonsnummer: 971390905

Om bedriften

6 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Dronningens gate 52A
8514 NARVIK
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 76 94 45 99

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
FJELLKYSTEN AS Reiselivsfaget
HURTIGRUTEN PLUSS AS AVD LANDANSATTE TROMSØ Kokkfaget
Konditorfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
HURTIGRUTEN SVALBARD AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
RUSTIKK HARSTAD AS Bakerfaget
Konditorfaget
AGENDA AS Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
ARRESTEN AS Kokkfaget
BAKEHUSET NORD-NORGE AS Bakerfaget
BREIDABLIKK GJESTEHUS AS Resepsjonsfaget
DAGS AS Kokkfaget
EVENES SYKE- OG BYGDEHEIM Institusjonskokkfaget
FISKEHALLEN DRIFT AS Sjømathandlerfaget
KRINGLA AS Bakerfaget
Konditorfaget
KURAAS AS Kjøttskjærerfaget
Pølsemakerfaget
LOFOTKAIA AS Kokkfaget
MATHUSET LOFOTEN AS Kokkfaget
MYRE KYSTHOTELL AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
NARVIK KOMMUNE Institusjonskokkfaget
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NORDLANDSKLINIKKEN Institusjonskokkfaget
NYVÅGAR DRIFT AS Kokkfaget
HOTELLDRIFT Q RIVER STATION AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
SCANDIC NARVIK Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
SCANDIC HOTELS AS Resepsjonsfaget
SCANDIC SVOLVÆR Kokkfaget
SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN Institusjonskokkfaget
SORTLAND MAT & VINHUS AS Kokkfaget
SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND Institusjonskokkfaget
SORTLANDHOTELLENE AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
STEIGEN VERTSHUS AS Kokkfaget
SVINØYA RORBUER AS Resepsjonsfaget
Servitørfaget
THON HOTEL LOFOTEN Kokkfaget
Konditorfaget
Resepsjonsfaget
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Institusjonskokkfaget
VISIT NARVIK AS Reiselivsfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
SORTLAND KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER OMSORG * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SORTLAND KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER OMSORG * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SORTLAND KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER OMSORG * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SIGERFJORD BARNEHAGE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SCANDIC SVOLVÆR Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Britt Unni Solaas
Vis avtale
KOMMUNELEGEN I SORTLAND * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SCANDIC HAVET * Bodø videregående skole
Kontakt: Beate Breivik
Vis avtale
KRINGLA AS AVD TORGET SVOLVÆR * Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Britt Unni Solaas
Vis avtale
HOTEL NORGE BY SCANDIC * Sotra vidaregåande skule
Kontakt: Brita Engeseth
Vis avtale
BREIDABLIKK GJESTEHUS AS * Narvik videregående skole og fagskole
Kontakt: Eva Berg Norheim/Linda Hjertø
Vis avtale
SCANDIC BODØ * Bodø videregående skole
Kontakt: Anne Marina Ellingsen
Vis avtale
ANKENES LEGESENTER * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
LAMARKTUNET BO OG REHABILITERINGSSENTER * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SORTLAND BARNESKOLE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
HOLMSTAD SKOLE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SIGERFJORD SKOLE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
LYKKENTREFF BARNEHAGE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
VESTMARKA BARNEHAGE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SORTLAND KOMMUNE SJØGATA BOFELLESSKAP * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SORTLAND KOMMUNE SNORRES VEI PU-BOLIGER * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
DU VERDEN * Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Britt Unni Solaas
Vis avtale
SCANDIC NARVIK Narvik videregående skole og fagskole
Kontakt: Kari Johnsen/Lennart Karlsen
Vis avtale
VISIT NARVIK AS * Narvik videregående skole og fagskole
Kontakt: Eva Berg Norheim/Linda Hjertø
Vis avtale
HÅLØYGTUNET INSTITUSJON * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.