OPPLÆRINGSKONTORET FOR RESTAURANT OG MATFAG I NORDRE NORDLAND

Organisasjonsnummer: 971390905

Om bedriften

6 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Dronningens gate 52A
8514 NARVIK
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 76 94 45 99

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AGENDA AS Institusjonskokkfaget
ARRESTEN AS Kokkfaget
BAKEHUSET NORD-NORGE AS Bakerfaget
BJERKVIK HOTELL AS Kokkfaget
BREIDABLIKK GJESTEHUS AS Resepsjonsfaget
EVENES OMSORGSSENTER Institusjonskokkfaget
FISKEHALLEN DRIFT AS Kokkfaget
Sjømathandlerfaget
KRINGLA AS Konditorfaget
KURAAS AS Pølsemakerfaget
KVITNES DRIFT AS Kokkfaget
MATHUSET LOFOTEN AS Kokkfaget
MYRE KYSTHOTELL AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
NARVIK KOMMUNE Institusjonskokkfaget
HOTELLDRIFT Q RIVER STATION AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
RESTAURANT FURU AS Kokkfaget
Servitørfaget
SCANDIC NARVIK Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
SCANDIC SVOLVÆR Kokkfaget
SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN Institusjonskokkfaget
SORTLAND MAT & VINHUS AS Kokkfaget
Servitørfaget
SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND Institusjonskokkfaget
SORTLANDHOTELLENE AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
STEIGEN VERTSHUS AS Kokkfaget
STEINOVNSBAKERIET MYKLEVOLD AS Bakerfaget
Kokkfaget
Konditorfaget
SVINØYA RORBUER AS Resepsjonsfaget
Servitørfaget
THON HOTEL LOFOTEN Kokkfaget
Konditorfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Institusjonskokkfaget
VISIT NARVIK AS Reiselivsfaget
FJELLKYSTEN AS Reiselivsfaget
HURTIGRUTEN PLUSS AS AVD LANDANSATTE TROMSØ Kokkfaget
Konditorfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
HURTIGRUTEN SVALBARD AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
RUSTIKK HARSTAD AS Bakerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.