OPPLÆRINGSKONTORET FOR RESTAURANT OG MATFAG I NORDRE NORDLAND

Organisasjonsnummer: 971390905

Om bedriften

10 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Dronningens gate 52A
8514 NARVIK
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 76 94 45 99

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AGENDA AS Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
BAKEHUSET NORD-NORGE AS Bakerfaget
BJERKVIK HOTELL AS Kokkfaget
DAGS AS Kokkfaget
DELIKATESSEN NARVIK AS Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
EVENES SYKE- OG BYGDEHEIM Institusjonskokkfaget
FISKEHALLEN DRIFT AS Kokkfaget
Sjømathandlerfaget
HURTIGRUTEN AS Resepsjonsfaget
KRINGLA AS Bakerfaget
Konditorfaget
KURAAS AS Kjøttskjærerfaget
LOFOTKAIA AS Kokkfaget
MATHUSET LOFOTEN AS Kokkfaget
MYRE KYSTHOTELL AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
NARVIK KOMMUNE Institusjonskokkfaget
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NORDLANDSKLINIKKEN Institusjonskokkfaget
NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK SSIN Institusjonskokkfaget
NYVÅGAR DRIFT AS Kokkfaget
HOTELLDRIFT Q RIVER STATION AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
SCANDIC NARVIK Kokkfaget
Resepsjonsfaget
SCANDIC HOTELS AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN Institusjonskokkfaget
SORTLAND MAT & VINHUS AS Kokkfaget
SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
SORTLANDHOTELLENE AS Kokkfaget
Servitørfaget
STEIGEN VERTSHUS AS Kokkfaget
THON HOTEL LOFOTEN Kokkfaget
Konditorfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
TYSFJORD KOMMUNE Institusjonskokkfaget
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Institusjonskokkfaget
VISIT NARVIK AS Reiselivsfaget
FJELLKYSTEN AS Reiselivsfaget
HURTIGRUTEN PLUSS AS AVD LANDANSATTE TROMSØ Kokkfaget
Konditorfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
HURTIGRUTEN SVALBARD AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
RUSTIKK HARSTAD AS Bakerfaget
Konditorfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
TYSFJORD KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON * Knut Hamsun videregående skole/Knut Hamsun Joarkkaskåvllå
Kontakt: Astrid M. Aasebøstøl
Vis avtale
SCANDIC SVOLVÆR * Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Britt Unni Solaas
Vis avtale
SCANDIC HAVET * Bodø videregående skole
Kontakt: Beate Breivik
Vis avtale
KRINGLA AS AVD TORGET SVOLVÆR * Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Britt Unni Solaas
Vis avtale
Polar Hotell & Restaurantdrift AS * Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Willy Ryan
Vis avtale
NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD * Ishavsbyen videregående skole
Kontakt: Erik Jæger
Vis avtale
SCANDIC BODØ * Bodø videregående skole
Kontakt: Anne Marina Ellingsen
Vis avtale
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF PASIENTHOTELL * Ishavsbyen videregående skole
Kontakt: Erik Jæger
Vis avtale
ANKENES SKOLE * Narvik videregående skole og fagskole
Kontakt: Merete Bolstad /Linda Hjertø
Vis avtale
LAMARKTUNET BO OG REHABILITERINGSSENTER * Sortland videregående skole Filial Øksnes
Kontakt: Leif Arne Holm & Tove Haaheim
Vis avtale
SCANDIC ISHAVSHOTEL * Breivang videregående skole
Kontakt: Svein Willy Albertsen
Vis avtale
SCANDIC ISHAVSHOTEL * Breivang videregående skole
Kontakt: Svein Willy Albertsen
Vis avtale
SCANDIC ISHAVSHOTEL * Ishavsbyen videregående skole
Kontakt: Erik Jæger
Vis avtale
HURTIGRUTEN SVALBARD AS AVD SPITSBERGEN HOTEL * Ishavsbyen videregående skole
Kontakt: Erik Jæger
Vis avtale
SORTLAND UNGDOMSSKOLE * Sortland videregående skole
Kontakt: Wiggo Marthinussen
Vis avtale
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Ishavsbyen videregående skole
Kontakt: Erik Jæger
Vis avtale
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NASJONALT SENTER FOR SAMHANDLING OG TELEMEDISIN * Ishavsbyen videregående skole
Kontakt: Trond Varsi
Vis avtale
DU VERDEN * Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Britt Unni Solaas
Vis avtale
DU VERDEN * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
VISIT NARVIK AS * Narvik videregående skole og fagskole
Kontakt: Eva Berg Norheim/Linda Hjertø
Vis avtale

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 971390905 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Bodø videregående skole
Kontakt: Ingvill Kalvik
Vis avtale

Organisasjonsnummer 971390905 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.