Vernepleier

Som vernepleier veileder og hjelper du mennesker med funksjonsnedsettelser.

Om jobben

Vernepleieren tilrettelegger for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker i dagliglivet. Gjennom miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid bidrar vernepleieren til å øke menneskers livskvalitet.

Arbeidet er spesielt knyttet opp til personer med utviklingshemming, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysiske funksjonsvansker, psykiske lidelser, rusproblemer og aldersdemens. Vernepleieren bistår mennesker med ulike behov til å styre hverdagen sin selv og ta viktige valg. 

Arbeidsoppgavene for vernepleiere varierer mye, alt etter hvor du er ansatt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en vernepleier er:

  • bidra til daglig omsorg, gi sosial støtte og veiledning
  • legge til rette for egenmestring, opplæring og trening
  • vedlikeholde ferdigheter og etablere nye ferdigheter 
  • gi råd og veiledning til kollegaer og samarbeidspartnere
  • administrasjon og ledelse
  • undervisning, fagutvikling og forskning

Jobben består ofte i å bistå brukerne også utenfor hjemmet, for blant annet å kunne mestre arbeid og skolegang.

Vernepleier er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Personlige egenskaper

Som vernepleier er egenskapene empati og omsorg svært viktig. Det stilles store krav til innlevelse og engasjement i jobben. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Hvor jobber vernepleiere?

Som vernepleier arbeider du hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe innen rusomsorg, psykiatri, eldreomsorg, i skole og barnehage eller i NAV. Noen arbeider også i privat sektor.

 

Hva jobber vernepleieutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Vernepleierutdanningen er en 3-årig helse- og sosialarbeiderutdanning på høgskolenivå. Fullført studium gir bachelorgrad.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Se poenggrensene hos Samordna opptak

Etter- og videreutdanning
Flere høgskoler tilbyr videreutdanninger innen habilitering/rehabilitering, målrettet miljøarbeid, normalisering og sosial integrasjon, psykisk helsearbeid, databehandling og helse- og sosialadministrasjon, veiledning, eldreomsorg, rusomsorg og spesialpedagogikk. Du kan søke om godkjenning som veileder, klinisk vernepleier eller vernepleier med spesialkompetanse gjennom Fellesorganisasjonen

Gjennomsnittslønn for vernepleiere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Heltidsansatte
Helse- og omsorgstjenester
Kommune og fylke
9 569 personer
7 775 personer
1 794 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 260 kr
36 300 kr
36 100 kr
37 100 kr
435 600 kr
433 200 kr
445 200 kr
kilde
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 516 personer
1 784 personer
732 personer
Ca 260 kr
Ca 250 kr
Ca 260 kr
37 000 kr
36 800 kr
37 500 kr
444 000 kr
441 600 kr
450 000 kr
kilde
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 260 personer
1 645 personer
615 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 280 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.39 100 kr
38 700 kr
40 600 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.469 200 kr
464 400 kr
487 200 kr
kilde
Vernepleiere
Heltidsansatte
Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
Privat sektor
140 personer
Ca 240 kr
35 100 kr
421 200 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 27. november 2013.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fellesorganisasjonen 2013.
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Vernepleier Silje Bekkevold

- Det viktigste for meg som vernepleier i rusomsorgen, er å kunne bidra til endring hos de rusavhengige, sier Silje Bekkevold.

Var denne siden nyttig for deg?