Yrkesbeskrivelse

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker.

Vernepleieren tilrettelegger for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker i dagliglivet. Gjennom miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid bidrar vernepleieren til å øke menneskers livskvalitet.

Arbeidet er spesielt knyttet opp til personer med utviklingshemming, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysiske funksjonsvansker, psykiske lidelser, rusproblemer og aldersdemens. Vernepleieren bistår mennesker med ulike behov til å styre hverdagen sin selv og ta viktige valg. 

Arbeidsoppgavene for vernepleiere varierer mye, alt etter hvor du er ansatt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en vernepleier er:

  • bidra til daglig omsorg, gi sosial støtte og veiledning
  • legge til rette for egenmestring, opplæring og trening
  • vedlikeholde ferdigheter og etablere nye ferdigheter 
  • gi råd og veiledning til kollegaer og samarbeidspartnere
  • administrasjon og ledelse
  • undervisning, fagutvikling og forskning

Jobben består ofte i å bistå brukerne også utenfor hjemmet, for blant annet å kunne mestre arbeid og skolegang.

Vernepleier er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Personlige egenskaper

Som vernepleier er egenskapene empati og omsorg svært viktig. Det stilles store krav til innlevelse og engasjement i jobben. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Hvor jobber vernepleiere?

Som vernepleier arbeider du hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i skole og barnehage eller i NAV. Noen arbeider også i privat sektor.

Utdanning

Vernepleierutdanningen er en treårig helse- og sosialarbeiderutdanning på høgskolenivå. Fullført studium gir bachelorgrad.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Se poenggrensene hos Samordna opptak

Etter- og videreutdanning
Flere høgskoler tilbyr videreutdanninger innen habilitering/rehabilitering, målrettet miljøarbeid, normalisering og sosial integrasjon, psykisk helsearbeid, databehandling og helse- og sosialadministrasjon, veiledning, eldreomsorg, rusomsorg og spesialpedagogikk. Du kan søke om godkjenning som veileder, klinisk vernepleier eller vernepleier med spesialkompetanse gjennom Fellesorganisasjonen

Hva jobber vernepleieutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

10 536 personer

8 547 personer
1 989 personer

Ca 270 kr

Ca 260 kr
Ca 270 kr

38 500 kr

38 300 kr
39 400 kr

462 000 kr

459 600 kr
472 800 kr

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 542 personer

1 795 personer
747 personer

Ca 270 kr

Ca 270 kr
Ca 270 kr

39 200 kr

39 000 kr
39 800 kr

470 400 kr

468 000 kr
477 600 kr

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Deltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 177 personer

1 575 personer
602 personer

Ca 290 kr

Ca 280 kr
Ca 300 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.41 600 kr

41 000 kr
43 600 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.499 200 kr

492 000 kr
523 200 kr

Vernepleiere

Heltidsansatte

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

Privat sektor

229 personer

Ca 260 kr

37 600 kr

451 200 kr

Intervjuer

Vernepleier Silje Bekkevold

Vernepleier

- Det viktigste for meg som vernepleier i rusomsorgen, er å kunne bidra til endring hos de rusavhengige, sier Silje Bekkevold.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Vernepleier

Lignende yrker

Sykepleier i prat med pasient

Nevro­­sykepleier

En nevro­­sykepleier har spesialisering innen behandling av sykdommer i hjernen og nervesystemet.

Psykiatrisk sykepleier i samtale med ung mann

Psykiatrisk sykepleier

Som psykiatrisk sykepleier hjelper du pasienter som har psykiske problemer.

Kvinne i samtale med sosionom

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

I samtale med karriereveileder

Karriere­veileder

En karriere­veileder hjelper mennesker med å ta riktige yrkes- og karrierevalg.

Kvinnelig sykepleier med eldre pasient

Anestesi­­sykepleier

Som anestesi­­sykepleier tar du vare på, og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Sykepleier undersøker barn

Barne­­sykepleier

En barne­­sykepleier pleier barn og unge som er alvorlig syke eller skadet. Arbeidet innebærer også å kommunisere med deres foreldre og familie.

Spesialpedagog hjelper jente med skolearbeid

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Kirurgteam i arbeid

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid tilstede når pasienter opereres.

Jordmor i samtale med nybakt mor

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Oslo fengsel

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Sykepleier sjekker pulsen på kvinnelig pasient

Kreft­­sykepleier

Kreft­­sykepleiere har spesialisert seg på behandling av mennesker som er rammet av kreft.

Sykepleier forbereder sprøyte

Sykepleier

Som sykepleier liker du å arbeide med mennesker, og er i stand til å vise ansvar og omsorg.

Creative Commons Licence

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.