Yrkesbeskrivelse

Personlig assistent

favoritt ikon

En personlig assistent hjelper mennesker med daglige gjøremål og bistår slik at brukeren kan delta i fritidsaktiviteter eller jobb.

Som personlig assistent hjelper du utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser, fysisk funksjonshemming og andre med dagligdagse gjøremål. Som personlig assistent legger du til rette for at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilke behov brukeren har.

Jobber du som brukerstyrt personlig assistent (BPA) er det den som trenger assistanse som selv er arbeidsleder, eller har en nærstående person som fungerer som arbeidsleder. Gjennom brukerstyrt personlig assistanse gis brukeren større mulighet til å leve et mer normalt og selvstendig liv, og kan selv avgjøre hva han eller hun vil bruke hjelpen til. Ordningen kan for eksempel gjøre det lettere for brukerne å fungere i jobb eller å delta i de fritidsaktiviteter de ønsker. At personer med funksjonsulikheter kan bidra og delta i yrkes- og samfunnsliv eller som foreldre, gir økt frihet og livskvalitet.

Alt etter behov kan kommunen i sitt tilbud til innbyggerne kombinere brukerstyrt personlig assistanse med hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

En støttekontakt hjelper enkeltpersoner eller familier med å få en mer aktiv og meningsfull fritid ved å delta på på sosiale aktiviteter, for eksempel kino, turer eller besøk. Som støttekontakt gir du andre assistanse, støtte og oppfølging etter avtale med kommunen. Oppdrag som støttekontakt utgjør som regel et par timer i uken og de fleste kombinerer det med arbeid eller studier.

Personlige egenskaper

Du er omsorgsfull, omgjengelig og glad i mennesker. Videre er du stabil, pålitelig, trygg på deg selv og har gode samarbeidsevner. Du må vise hensyn og respekt, og du må kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre.

Hvor jobber personlige assistenter?

Personlige assistenter kan jobbe i kommunens helse- og sosialtjeneste, i private foretak eller direkte for bruker eller for en frivillig organisasjon.

Utdanning

Det er ingen formelle krav til utdanning. Relevant utdanning, som for eksempel helsefagarbeider, kan kreves for å jobbe som brukerstyrt personlig assistent. Enkelte stillinger krever førerkort klasse B.

Det kreves ingen formell utdanning for å bli støttekontakt.

Opptakskrav
For å bli støttekontakt må du ha fylt 16 år, men det avhenger av alderen på den du skal være kontakt for.

Lønn

Lønnen varierer etter arbeidssted, utdanning og ansiennitet.

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

1 935 personer

1 672 personer
263 personer

Ca 250 kr

Ca 250 kr
Ca 250 kr

36 400 kr

36 300 kr
36 600 kr

436 800 kr

435 600 kr
439 200 kr

Hjemmehjelpere

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

578 personer

474 personer
104 personer

Ca 220 kr

Ca 220 kr
Ca 230 kr

32 000 kr

31 800 kr
32 800 kr

384 000 kr

381 600 kr
393 600 kr

Intervjuer

Martine Granly synes det beste med jobben som personlig assistent er at det er så variert.

Personlig assistent

Martine Granly ønsket seg en meningsfull jobb. Nå er hun armer og bein for sin arbeidsgiver.
Støttekontakt Karina Lindin

Støttekontakt

- Du sit igjen med utruleg mange minner frå tida saman med personen du er støttekontakt for. Det er i seg sjølv mykje større enn løna du får betalt ut, meiner støttekontakt Karina Lindin.
Torill Kristine Haaland Horpestad

Personleg assistent

Personleg assistent Torill Kristine Haaland Horpestad meiner yrket høver seg godt for dei som ønsker å hjelpe andre menneske i kvardagen.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Personlig assistent

Lignende yrker

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Helsefagarbeider gir kvinnelig pasient noe å drikke.

Helse­fag­arbeider

Som helse­fag­arbeider gir du praktisk hjelp til mennesker i alle aldre, for eksempel ved personlig hygiene, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Helsesøster gir vaksine

Helsesøster

Som helsesøster gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Tanntekniker jobber med tannerstatninng

Tann­tekniker

En tann­tekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

Tre farmasøyter i samtale

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter selger medisiner og medikamenter.

En sosionom sitter på kontoret og prater med en klient

Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Lege med kvinnelig pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Blekkflekk brukt i psykologiske tester.

Psykolog

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Ambulansearbeider i førersetet på en bil

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Person med armprotese

Ortopedi­tekniker

Ortopedi­teknikeren lager og reparerer ortopediske hjelpemidler.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.