Yrkesbeskrivelse

Miljø­terapeut

favoritt ikon

Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Miljøterapeutens viktigste oppgave er å legge til rette for at brukerne av omsorgstjenesten mestrer egen hverdag.

Vanlige arbeidsoppgaver for miljøterapeuten:

  • planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak
  • sikre at omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser
  • styrke det sosiale nettverket til brukerne

I miljøterapeutens arbeid er respekt for enkeltmennesket viktig. Det daglige arbeidet for en miljøterapeut kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, og etter hvilke brukergrupper du arbeider med.

Miljøterapeuten har strenge krav om taushetsplikt.

Personlige egenskaper

Som miljøterapeut må du ha gode mellommenneskelige ferdigheter, og må like å omgå mange ulike typer mennesker. Du må kunne samarbeide godt med andre og kunne kommunisere med både klienter og andre fagpersoner.

Hvor jobber miljøterapeuter?

Miljøterapeuter jobber som oftest ved behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Som miljøterapeut kan du også jobbe i ulike hjemmebaserte tjenester, frivillige organisasjoner, NAV eller ved skoler.

Utdanning

Det finnes ingen egen miljøterapeututdanning, men miljøterapeuten er som regel en offentlig godkjent vernepleier, sosionom, ergoterapeut, sykepleier, barnevernspedagog, førskolelærer eller spesialpedagog. Det finnes også miljøterapeuter med annen faglig bakgrunn.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Flere universiteter og høgskoler tilbyr relevante fag innen helse og omsorg. Fagforbundet tilbyr dokumentasjonsprogram for godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen har flere godkjenningsordninger.

Hva er de vanligste utdanningene for miljøterapeuter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber sosialfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Gjennomsnittleg årslønn for vernepleiarar, sosionomar og barnevernspedagogar i kommunal og fylkeskommunal verksemd er 447 600 kroner. Sosionomar, barnevernspedagogar og vernepleiarar i helseføretaka tener 444 000 kroner i året. Sosionomar og barnevernspedagogar tilsett i privat helse- og sosialteneste tener 426 000 kroner (Kjelde: SSB 2012).

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

10 536 personer

8 547 personer
1 989 personer

Ca 270 kr

Ca 260 kr
Ca 270 kr

38 500 kr

38 300 kr
39 400 kr

462 000 kr

459 600 kr
472 800 kr

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 542 personer

1 795 personer
747 personer

Ca 270 kr

Ca 270 kr
Ca 270 kr

39 200 kr

39 000 kr
39 800 kr

470 400 kr

468 000 kr
477 600 kr

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Deltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 177 personer

1 575 personer
602 personer

Ca 290 kr

Ca 280 kr
Ca 300 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.41 600 kr

41 000 kr
43 600 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.499 200 kr

492 000 kr
523 200 kr

Vernepleiere

Heltidsansatte

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

Privat sektor

229 personer

Ca 260 kr

37 600 kr

451 200 kr

Intervjuer

Miljøterapeut Otto Aarhaug

Miljø­terapeut

Otto Aarhaug opplever meningsfulle dager på jobben når han som miljøterapeut får være en positiv bidragsyter i andre menneskers liv.
Barnevernspedagog Erik Lindbæk Kruse

Barneverns­pedagog

Yrke som barnevernspedagog gir moglegheiter til å betre liva til born, ungdom og foreldra deira, seier Erik Lindbæk Kruse.
Vernepleier Silje Bekkevold

Vernepleier

- Det viktigste for meg som vernepleier i rusomsorgen, er å kunne bidra til endring hos de rusavhengige, sier Silje Bekkevold.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Miljø­terapeut

Lignende yrker

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Kvinne i samtale med sosionom

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Spesialpedagog hjelper jente med skolearbeid

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Fengselsbetjent synlig gjennom åpen luke fra innsiden av fengselscelle.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

En sosionom sitter på kontoret og prater med en klient

Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Ung gutt med blå topplue sett fra siden.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker.

I samtale med karriereveileder

Karriere­veileder

En karriere­veileder hjelper mennesker med å ta riktige yrkes- og karrierevalg.

Dame i prat med attføringskonsulent

Attførings­konsulent

En attførings­konsulent veileder og hjelper mennesker å komme tilbake til jobb eller mestre jobben de har.

Diakon Vigdis I. Mellem

Diakon

En diakon arbeider i den kristne kirken og er vigslet til diakontjeneste. Diakonen jobber med medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid.

Diakonimedarbeider som underviser konfirmanter

Diakoni­med­arbeider

Diakoni­med­arbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i regi av kirkene.

Smilende etiopisk kvinne lager vafler med sønnen

Flyktning­konsulent

Som flyktning­konsulent bidrar du til å integrere flyktninger og asylsøkere.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.