Miljøterapeut

Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Om jobben

Miljøterapeutens viktigste oppgave er å legge til rette for at brukerne av omsorgstjenesten mestrer egen hverdag.

Vanlige arbeidsoppgaver for miljøterapeuten:

  • planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak
  • sikre at omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser
  • styrke det sosiale nettverket til brukerne

I miljøterapeutens arbeid er respekt for enkeltmennesket viktig. Det daglige arbeidet for en miljøterapeut kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, og etter hvilke brukergrupper du arbeider med.

Miljøterapeuten har strenge krav om taushetsplikt.

Personlige egenskaper

Som miljøterapeut må du ha gode mellommenneskelige ferdigheter, og må like å omgå mange ulike typer mennesker. Du må kunne samarbeide godt med andre og kunne kommunisere med både klienter og andre fagpersoner.

Hvor jobber miljøterapeuter?

Miljøterapeuter jobber som oftest ved behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Som miljøterapeut kan du også jobbe i ulike hjemmebaserte tjenester, frivillige organisasjoner, NAV eller ved skoler.

Hva jobber sosialfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Det finnes ingen egen miljøterapeututdanning, men miljøterapeuten er som regel en offentlig godkjent vernepleier, sosionom, ergoterapeut, sykepleier, barnevernspedagog, førskolelærer eller spesialpedagog. Det finnes også miljøterapeuter med annen faglig bakgrunn. 

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Flere universiteter og høgskoler tilbyr relevante fag innen helse og omsorg. Fagforbundet tilbyr dokumentasjonsprogram for godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen har flere godkjenningsordninger.

Hvilke utdanninger er de vanligste for miljøterapeuter

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Gjennomsnittlig årslønn for vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger i kommunal og fylkeskommunal virksomhet er 447 600 kroner. Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere i helseforetak tjener 444 000 kroner i året. Sosionomer og barnevernspedagoger ansatt i privat helse- og sosialtjeneste tjener 426 000 kroner i året (Kilde: SSB 2012).

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 13. april 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fellesorganisasjonen (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Miljøterapeut Otto Aarhaug

Otto Aarhaug opplever meningsfulle dager på jobben når han som miljøterapeut får være en positiv bidragsyter i andre menneskers liv.

Barnevernspedagog Erik Lindbæk Kruse

Yrke som barnevernspedagog gir moglegheiter til å betre liva til born, ungdom og foreldra deira, seier Erik Lindbæk Kruse.

Vernepleier Silje Bekkevold

- Det viktigste for meg som vernepleier i rusomsorgen, er å kunne bidra til endring hos de rusavhengige, sier Silje Bekkevold.