Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Miljøterapeut

Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Om jobben

Miljøterapeutens viktigste oppgave er å legge til rette for at brukerne av omsorgstjenesten mestrer egen hverdag.

Vanlige arbeidsoppgaver for miljøterapeuten:

 • planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak
 • sikre at omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser
 • styrke det sosiale nettverket til brukerne

I miljøterapeutens arbeid er respekt for enkeltmennesket viktig. Det daglige arbeidet for en miljøterapeut kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, og etter hvilke brukergrupper du arbeider med.

Miljøterapeuten har strenge krav om taushetsplikt.

Personlige egenskaper

Som miljøterapeut må du ha gode mellommenneskelige ferdigheter, og må like å omgå mange ulike typer mennesker. Du må kunne samarbeide godt med andre og kunne kommunisere med både klienter og andre fagpersoner.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Miljøterapeut (velg sted)

Ansatt-ikon 15098 ansatte

(15098 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 2916 bedrifter

(2916 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 3232101 - Miljøterapeut (Vernepleier)
 • 3232109 - Miljøterapeut (Vernepleierarbeid)
 • 3460114 - Miljøterapeut (Sosionomarbeid)
 • 3460118 - Miljøterapeut (Sosionom)
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med Godkjent lærebedrift .
12 TRINN KURS OG KOMPETANSESENTER AS BERGEN
A-SENTERET OSLO
ABERIA PROFF AS SANDEFJORD
ABERIA SAMSON AS SANDEFJORD
ABERIA UNG AS AVD ADMINISTRASJON MOSS
ABERIA UNG AS AVD ASKIM 2 ASKIM
ABERIA UNG AS AVD GÅRDEN HOBØL
ABERIA UNG AS AVD HOLM SKIPTVET
ABERIA UNG AS AVD HVIDSTEN SPYDEBERG
ABERIA UNG AS AVD HØLEN VESTBY
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber miljøterapeuter?

Miljøterapeuter jobber som oftest ved behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Som miljøterapeut kan du også jobbe i ulike hjemmebaserte tjenester, frivillige organisasjoner, NAV eller ved skoler.

Hva jobber sosialfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Det finnes ingen egen miljøterapeututdanning, men miljøterapeuten er som regel en offentlig godkjent vernepleier, sosionom, ergoterapeut, sykepleier, barnevernspedagog, førskolelærer eller spesialpedagog. Det finnes også miljøterapeuter med annen faglig bakgrunn.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Flere universiteter og høgskoler tilbyr relevante fag innen helse og omsorg. Fagforbundet tilbyr dokumentasjonsprogram for godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen har flere godkjenningsordninger.

Hvilke utdanninger er de vanligste for miljøterapeuter

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Gjennomsnittlig årslønn for vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger i kommunal og fylkeskommunal virksomhet er 447 600 kroner. Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere i helseforetak tjener 444 000 kroner i året. Sosionomer og barnevernspedagoger ansatt i privat helse- og sosialtjeneste tjener 426 000 kroner i året (Kilde: SSB 2012).

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 3. september 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fellesorganisasjonen (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Miljøterapeut Otto Aarhaug

Otto Aarhaug opplever meningsfulle dager på jobben når han som miljøterapeut får være en positiv bidragsyter i andre menneskers liv.

Barnevernspedagog Erik Lindbæk Kruse

Yrke som barnevernspedagog gir moglegheiter til å betre liva til born, ungdom og foreldra deira, seier Erik Lindbæk Kruse.

Vernepleier Silje Bekkevold

- Det viktigste for meg som vernepleier i rusomsorgen, er å kunne bidra til endring hos de rusavhengige, sier Silje Bekkevold.