Yrkesbeskrivelse

Røykdykker

favoritt ikon

Røykdykkere er brannkonstabler med kurs i røykdykking. Ved brann settes røykdykkere inn i røykfylte og varme områder.

En røykdykker er brannkonstabel (brannmann) som har kurs i røykdykking. Røykdykkere går inn i røykfylte og varme områder for å søke etter og redde mennesker og slokke branner.

Røykdykkere bruker klær som tåler varme og har et såkalt airlocksystem. På ryggen har røykdykkeren en pusteluftflaske. Som røykdykker bruker du også ansiktsmaske som holder varme og giftige branngasser unna.

Røykdykkere jobber i par og skal alltid ha kontroll på hvor partneren er, og i hvilken tilstand hun eller han befinner seg i.

Personlige egenskaper

Arbeidet som røykdykker stiller høye krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og utholdenhet, og du må kunne svømme. Du kan ikke lide av klaustrofobi eller høydeskrekk. Arbeidet er gruppebasert, og røykdykkere må både kunne samarbeide og la seg lede. En annen avgjørende evne er å holde hodet kaldt i stressende og farlige situasjoner.

Hvor jobber røykdykkere?

Røykdykkere jobber i kommunale brannvesen. 

Utdanning

Norges Brannskole er ansvarlig for utdanningen av norske brannkonstabler. Yrkesutdanningen består av internopplæring for brannkonstabler, et nettbasert kurs i brannvern og grunnkurs ved Norges brannskole.

Se Norges brannskole for mer informasjon

Opptakskrav
Krav om fullført brannkonstabelutdanning med påfølgende kurs. Det er krav om tilfredsstillende helse og du må bestå en fysisk test.

Etter- og videreutdanning
Norges brannskole organiserer en lederutdanning og spesialutdanning for yrkesutdannede brannkonstabler.

Ved Høgskolen Stord/Haugesund kan brannkonstabler utdanne seg videre til branningeniør.

Lønn

Lønn varierer fra brannvesen til brannvesen. I tillegg til grunnlønn kommer vakttillegg og tillegg for ubekvem arbeidstid (natt, helg og helligdag).

Intervjuer

Brannkonstabel Jan Erik Fredriksen

Brannkonstabel

Som brannkonstabel bør du ha ”hovudet på rett stad” og vere i god fysisk form, meiner brannkonstabel Jan Erik Fredriksen.
Røykdykker Kent Inge Aasheim

Røykdykker

- På Brannskolen får jeg oppfrisket kunnskapene samtidig som jeg får en formell utdanning som brannkonstabel og røykdykker, forteller Kent Inge Aasheim.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Røykdykker

Lignende yrker

Brannkonstabler som prøver å slukke et brennende hus

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Arbeidsmiljø

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

HMS-ingeniør i arbeid

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Lås

Låsesmed

Låsesmeden installerer, reparerer og yter service på låsesystemer.

To kvinnelige politibetjenter

Politibetjent

Politibetjenter skaper trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Oslo fengsel

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Vekter snakker i walkie-talkie

Vekter

Vekterens jobb er å forebygge lovbrudd og ulykker, samt håndtere konflikter.

Losbåten bringer losen ut til en båt

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Ambulansearbeider i førersetet på en bil

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Bolig i brann

Brann­ingeniør

Brann­ingeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

Politiets sperrebånd i forgrunnen, politibil i bakgrunnen.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkes- og karrieremuligheter.

Offiserer

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.