Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Om jobben

Advokatens jobb handler ofte om å vurdere en sak som klienten kommer med og gi råd om hvordan saken kan følges opp. Dersom advokaten har privatpersoner som klienter, kan sakene gjelde for eksempel spørsmål om arv, skilsmisse eller nabokonflikt. Advokater som jobber med forretningsjuss og har bedrifter og store selskaper som kunder, blir blant annet brukt som rådgivere i forhandlinger og når det skrives avtaler.

Noen advokater jobber med strafferett, enten som forsvarsadvokater eller som bistandsadvokater. Det er det offentlige som betaler disse oppdragene, men advokatene jobber i egne firmaer og er ikke ansatt av staten.

Du kan også jobbe som bedriftsadvokat, det vil si at du er ansatt i bedriften du jobber for. Som organisasjonsadvokat er du ansatt i en organisasjon, og utfører oppdrag for medlemmene i organisasjonen.  

Advokater i offentlig sektor kan for eksempel jobbe som politiadvokat, statsadvokat, riksadvokat eller som annen type advokat for staten. Da representerer du staten og statens interesser. Du kan også jobbe som kommuneadvokat, og representere kommunens interesser. 

Ofte kan klientens sak løses uten å gå til en domstol. Noen ganger skjer dette gjennom megling, og mange advokater har i dag tatt etterutdanning innen advokatmegling.

Dersom en konflikt bare lar seg løse ved å ta den til retten, vil det være en advokat som fører saken. Begge parter i en konflikt vil da ha en advokat til å representere seg, og advokatens jobb er å fremføre de beste argumentene for sin klient.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • gi rettslige råd om hva som er lov og ikke lov
 • føre forhandlinger med en motpart
 • utforme juridiske dokumenter, som for eksempel testament, ektepakt, kontrakter, o.l.
 • representere klienter i sivile rettssaker
 • forsvare tiltalte i straffesaker
 • bistå ofrene i straffesaker (bistandsadvokat)

Noen advokater er allmennpraktikere og tar saker innenfor de fleste rettsområder, for eksempel innen familierett, pengekrav, kontraktsrett, fast eiendom og strafferett. Andre jobber spesialisert med enkelte rettsområder, som for eksempel EØS-rett, patentrett eller selskapsrett. 

Personlige egenskaper

For en advokat er det viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig, samt ha god evne til å forstå skriftlig og muntlig fremstilling. Det hjelper også å være kritisk og selvstendig. En advokat bør dessuten ha gode mellommenneskelige evner, fordi yrket ofte innebærer mye kontakt med andre mennesker. I tillegg må man som advokat ha grunnleggende respekt for rettssystemet og for det å overholde lover og regler. 

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Advokat (velg sted)

Ansatt-ikon 4808 ansatte

(4808 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 1368 bedrifter

(1368 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 1120118 - Riksadvokat
 • 1210188 - Assisterende Regjeringsadvokat
 • 1210189 - Assisterende Riksadvokat
 • 1227202 - Regjeringsadvokat
 • 2521105 - Senioradvokat
 • 2521106 - Advokat
 • 2521109 - Høyesterettsadvokat
 • 2521110 - Kommuneadvokat
 • 2523103 - Politiadvokat
 • 2523104 - Statsadvokat
 • 2523107 - Førstestatsadvokat
 • 2523108 - Generaladvokat
 • 2523109 - Krigsadvokat
 • 2523111 - Førstekrigsadvokat
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med Godkjent lærebedrift .
1-2-3 ADVOKATEN AS BERGEN
69' NORD ADVOKATFIRMA AS TROMSØ
A WILHELMSEN FOUNDATION OSLO
A/STAB AS BERGEN
ABACUS ADVOKAT AS BERGEN
ABB AS FELLESTJENESTER ASKER
ABELIA OSLO
ACAPO AS BERGEN
ADIUS ADVOKATER ANS STAVANGER
ADNOR ADVOKAT AS TRONDHEIM
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber advokater?

Som advokat har du en rekke arbeidsmuligheter, både i privat og offentlig sektor. Advokater i privat sektor jobber i advokatfirmaer, eller de er ansatt som advokat i private bedrifter eller organisasjoner. Mange starter også sin egen advokatvirksomhet og driver denne enten alene eller i kontorfellesskap med andre advokater.

I det offentlige jobber advokater for eksempel hos Regjeringsadvokaten eller som advokater i større kommuner. Ofte kan advokater ha styreverv som en del av virksomheten sin, og mange har også fått lederjobber i næringslivet.

Hva jobber juristutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Alle advokater er utdannet jurister, men ikke alle jurister jobber som advokater.

 • Når du er ferdig utdannet som jurist, kan du velge å gå videre for å bli advokat. Det vanligste vil da være å søke jobb som advokatfullmektig. Dette er en læretid hvor du utfører mange av de samme arbeidsoppgavene som en advokat gjør, under veiledning av en advokat (prinsipal). 

  For å få tittelen advokat må du ha advokatbevilling. I tillegg til fullført juristutdanning, det vil si bestått juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, er det flere formelle krav som stilles før du kan få bevilling som advokat: 

  • Du må ta et obligatorisk advokatkurs som tilbys i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø.
  • Du må ha minst to års godkjent juridisk praksis, vanligvis som advokatfullmektig, dommerfullmektig, politifullmektig, dommer eller universitetslærer i rettsvitenskap
  • I løpet av praksisperioden må du ha ført minst tre rettssaker for domstolene, eller ha gjennomført rettsmeklinger etter nærmere bestemte regler.
  • Det kreves at du har hederlig vandel (ikke dømt for alvorlige forhold) for å få bevilling som advokat. 

Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Ved flere studiesteder er det et begrenset antall med studieplasser, så det stilles høye krav til karakterer.

Se oversikt over studiesteder og poenggrenser på Samordna opptak.no

Etter- og videreutdanning
Alle advokater som er medlemmer av Advokatforeningen, må ta etterutdanning i form av kurs. Det stilles krav om 80 timer med etterutdanning i løpet av en femårs periode, og 5 av kurstimene må handle om advokatetikk. 

Gjennomsnittslønn for advokater

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Akademiske yrker
Heltidsansatte
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting
6 265 personer
Ca 400 kr
58 300 kr
699 600 kr
kilde
Politiadvokat
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
413 personer
Ca 350 kr
50 300 kr
603 600 kr
kilde
Statsadvokat
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
77 personer
Ca 450 kr
65 500 kr
786 000 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 27. august 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Advokatforeningen (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Advokat Mads Jenset

Advokat Mads Jenset er vant til at det er krise når kundene ringer ham.

Dommer Ola Dahl

- En dommer må være faglig sterk, ha oppriktig rettferdighetssans og tørre å ta avgjørelser, sier lagdommer Ola Dahl.

Utdanningsintervjuer

Hege Aakre

Jusstudent Hege Aakre mener juss handler om en god porsjon rettferdighetssans, metoder og evnen til logisk tenking.