Yrkesbeskrivelse

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

En branningeniør (branninspektør) er en ingeniør som har ansvar for bygnings- og brannsikkerhet, samt kontrollere bygningsforskrifter og vedtekter. Mange branningeniører blir konsulenter, og jobber med å designe bygg slik at de blir mer brannsikre.

Branningeniører har kunnskap om prosessene som styrer en brann, og kan vurdere omfanget av brannen og skadene. Brannfysikk, brannvern, bygningsteknologi og risikoanalyse er sentrale temaer for branningeniøren. 

Vanlige arbeidsoppgaver for branningeniøren:

  • delta i brannforebyggende informasjons- og motivasjonsvirksomhet
  • føre tilsyn i henhold til HMS- og brannlovgivningen
  • delta i brannteknisk byggesaksbehandling

Branningeniøren samarbeider ofte med brannkonstabelen. Branningeniøren jobber både ute på anlegg med praktiske prosjekter, og inne på kontor med administrative oppgaver.

Personlige egenskaper

Som branningeniør må du ha interesse for realfag og være interessert i tekniske løsninger. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekter og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføringen av disse.

Hvor jobber branningeniører?

Som branningeniør kan du arbeide i en forebyggende avdeling i brannvesenet eller du kan være ansatt som konsulent i private branntekniske konsulentfirmaer, byggtekniske firmaer, forsikringsselskaper og i offshorebransjen.

En del brannsjefer har bakgrunn som branningeniører.

Utdanning

Branningeniøren har ofte en treårig bachelorutdanning fra en høgskole i fagene brann- eller bygningsingeniør. Du kan også ta annen relevant høgskoleutdanning eller brannteknisk utdanning på samme nivå. Noen går ingeniørhøgskole med et påbyggningsår i brannvern og sikkerhet.

Hva jobber branningeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Lønnsnivået varierer, og er avhengig av blant annet hvor du er ansatt, hvilke arbeidsoppgaver du har og hvor mye formell kompetanse du har.

Intervjuer

Branningeniør Espen Hviding

Branningeniør

Branningeniør Espen Hviding viktigste arbeidsoppgave er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Branningeniør

Lignende yrker

HMS-ingeniør i arbeid

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Politiets uniform

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkes- og karrieremuligheter.

Byggingeniør inspiserer anlegg

Byggingeniør

Byggingeniørens utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er byggingeniøren lederen på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniør

Ingeniører lager nye teknologiske løsninger på en rekke områder. Felles for ingeniøryrkene er at du må være flink i real­fag, spesielt matematikk og fysikk.

Bioingeniør i laboratoriet

Bioingeniør

Som bioingeniør ut­fører du og har ansvar for tekniske arbeid i et medisinsk laboratorium.

Arbeidsmiljø

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Oslo fengsel

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Maskiningeniør i arbeid

Maskiningeniør

Som maskiningeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosser.

Kvinnelig dataingeniør snakker i telefon

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Lås

Låsesmed

Låsesmeden installerer, reparerer og yter service på låsesystemer.

Ambulansearbeider

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Ingeniør sjekker tegninger

Sivilingeniør

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Creative Commons Licence

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.