Yrkesbeskrivelse

Brann­ingeniør

favoritt ikon

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

En branningeniør (branninspektør) er en ingeniør som har ansvar for bygnings- og brannsikkerhet, samt kontrollere bygningsforskrifter og vedtekter. Mange branningeniører blir konsulenter, og jobber med å designe bygg slik at de blir mer brannsikre.

Branningeniører har kunnskap om prosessene som styrer en brann, og kan vurdere omfanget av brannen og skadene. Brannfysikk, brannvern, bygningsteknologi og risikoanalyse er sentrale temaer for branningeniøren. 

Vanlige arbeidsoppgaver for branningeniøren:

  • delta i brannforebyggende informasjons- og motivasjonsvirksomhet
  • føre tilsyn i henhold til HMS- og brannlovgivningen
  • delta i brannteknisk byggesaksbehandling

Branningeniøren samarbeider ofte med brannkonstabelen. Branningeniøren jobber både ute på anlegg med praktiske prosjekter, og inne på kontor med administrative oppgaver.

Personlige egenskaper

Som branningeniør må du ha interesse for realfag og være interessert i tekniske løsninger. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekter og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføringen av disse.

Hvor jobber branningeniører?

Som branningeniør kan du arbeide i en forebyggende avdeling i brannvesenet eller du kan være ansatt som konsulent i private branntekniske konsulentfirmaer, byggtekniske firmaer, forsikringsselskaper og i offshorebransjen.

En del brannsjefer har bakgrunn som branningeniører.

Utdanning

Branningeniøren har ofte en treårig bachelorutdanning fra en høgskole i fagene brann- eller bygningsingeniør. Du kan også ta annen relevant høgskoleutdanning eller brannteknisk utdanning på samme nivå. Noen går ingeniørhøgskole med et påbyggningsår i brannvern og sikkerhet.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber branningeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Lønnsnivået varierer, og er avhengig av blant annet hvor du er ansatt, hvilke arbeidsoppgaver du har og hvor mye formell kompetanse du har.

Intervjuer

Branningeniør Espen Hviding

Brann­ingeniør

Branningeniør Espen Hviding viktigste arbeidsoppgave er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Brann­ingeniør

Lignende yrker

HMS-ingeniør i arbeid

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Politiets sperrebånd i forgrunnen, politibil i bakgrunnen.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkes- og karrieremuligheter.

Byggingeniør som sjekker arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniørens utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er bygg­ingeniøren lederen på en byggeplass.

Kvinnelig ingeniør med vernebriller og hjelm går i verkstedhall.

Ingeniør

Ingeniører lager nye teknologiske løsninger på en rekke områder. Felles for ingeniøryrkene er at du må være flink i real­fag, spesielt matematikk og fysikk.

Bioingeniør bruker dråpeteller til å helle væske i et reagensglass.

Bio­ingeniør

Som bio­ingeniør ut­fører du og har ansvar for tekniske arbeid i et medisinsk laboratorium.

Arbeidsmiljø

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Fengselsbetjent synlig gjennom åpen luke fra innsiden av fengselscelle.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Som maskin­ingeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosser.

Kvinnelig dataingeniør jobber på datamaskin, i bakgrunnen sitter kollega og følger med.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Lås

Låsesmed

Låsesmeden installerer, reparerer og yter service på låsesystemer.

Ambulansearbeider i førersetet på en bil

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

To kvinnelige politibetjenter

Politibetjent

Politibetjenter skaper trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.