Barnevernspedagog

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Om jobben

Barnevernspedagogenes arbeidsfelt er omfattende og variert. Som barnevernspedagog kan du jobbe tett på barn og unge, men også være saksbehandler og leder innen barnevernsektoren.

Barnevernspedagoger arbeider med omsorg, forebygging og konfliktløsing. De prøver å finne gode løsninger for barn og unge som har sosiale og psykiske problemer, eller som står i fare for å få det.

En del av barnevernspedagogens arbeidsdag består av administrativt arbeid, som saksbehandling.

Barnevernspedagoger kan jobbe som blant annet:

  • leder, saksbehandler og miljøarbeider innen alle områder i barnevernsektoren
  • institusjonsleder eller miljøarbeider i barne- og ungdomspsykiatrien
  • institusjonsleder eller miljøarbeider i rusinstitusjoner
  • miljøarbeider i skolen
  • miljøterapeut
  • innen forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Barnevernspedagoger som jobber i omsorgs- og behandlingsinstitusjoner arbeider ofte  turnus

Personlige egenskaper

Evnen til å skape tillit er antagelig den viktigste forutsetning for å bli barnevernspedagog. Tillit er viktig for å oppnå kontakt med barn og unge i krise. Det daglige arbeidet stiller store krav til deg som person, både faglig og etisk. Du må ha gode samarbeidsevner, og du må kunne håndtere konflikter på en god måte.

Hvor jobber barnevernspedagoger?

De fleste stillingene innenfor barnevernet er i dag offentlige, men barnevernspedagogen jobber også innen privat barnevernssektor. Mange stillinger er underlagt kommunenes barnevernstjeneste. En stadig voksende sektor er barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner som er drevet i statlig regi.

Hva jobber barnevernspedagogutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Barnevernspedagogstudiet går normalt over tre år, og fører til en bachelorgrad. Det er også muligheter for fordypning på masternivå.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav
Generell studiekompetanse, men særskilte opptakskrav kan forekomme.

Se poenggrenser hos Samordna opptak

Gjennomsnittslønn for barnevernspedagoger

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Heltidsansatte
Helse- og omsorgstjenester
Kommune og fylke
10 124 personer
8 226 personer
1 898 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 260 kr
36 800 kr
36 600 kr
37 700 kr
441 600 kr
439 200 kr
452 400 kr
kilde
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 509 personer
1 763 personer
746 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 270 kr
38 100 kr
37 800 kr
38 700 kr
457 200 kr
453 600 kr
464 400 kr
kilde
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 138 personer
1 523 personer
615 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.40 300 kr
39 900 kr
41 300 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.483 600 kr
478 800 kr
495 600 kr
kilde
Sosionomer, barnevernspedagoger
Heltidsansatte
Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
Privat sektor
838 personer
Ca 250 kr
36 600 kr
439 200 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 20. mars 2015.
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Barnevernspedagog Erik Lindbæk Kruse

Yrke som barnevernspedagog gir moglegheiter til å betre liva til born, ungdom og foreldra deira, seier Erik Lindbæk Kruse.

Utdanningsintervjuer

Barnevernstudent Olav Hynnekleiv

- Stor interesse for juss og for barnets beste gjorde at jeg valgte å utdanne meg innen barnevern, sier Olav Hynnekleiv.