Yrkesbeskrivelse

Barneverns­pedagog

favoritt ikon

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Barnevernspedagogenes arbeidsfelt er omfattende og variert. Som barnevernspedagog kan du jobbe tett på barn og unge, men også være saksbehandler og leder innen barnevernsektoren.

Barnevernspedagoger arbeider med omsorg, forebygging og konfliktløsing. De prøver å finne gode løsninger for barn og unge som har sosiale og psykiske problemer, eller som står i fare for å få det.

En del av barnevernspedagogens arbeidsdag består av administrativt arbeid, som saksbehandling.

Barnevernspedagoger kan jobbe som blant annet:

  • leder, saksbehandler og miljøarbeider innen alle områder i barnevernsektoren
  • institusjonsleder eller miljøarbeider i barne- og ungdomspsykiatrien
  • institusjonsleder eller miljøarbeider i rusinstitusjoner
  • miljøarbeider i skolen
  • miljøterapeut
  • innen forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Barnevernspedagoger som jobber i omsorgs- og behandlingsinstitusjoner arbeider ofte  turnus

Personlige egenskaper

Evnen til å skape tillit er antagelig den viktigste forutsetning for å bli barnevernspedagog. Tillit er viktig for å oppnå kontakt med barn og unge i krise. Det daglige arbeidet stiller store krav til deg som person, både faglig og etisk. Du må ha gode samarbeidsevner, og du må kunne håndtere konflikter på en god måte.

Hvor jobber barnevernspedagoger?

De fleste stillingene innenfor barnevernet er i dag offentlige, men barnevernspedagogen jobber også innen privat barnevernssektor. Mange stillinger er underlagt kommunenes barnevernstjeneste. En stadig voksende sektor er barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner som er drevet i statlig regi.

Utdanning

Barnevernspedagogstudiet går normalt over tre år, og fører til en bachelorgrad. Det er også muligheter for fordypning på masternivå.

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber barnevernspedagogutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

10 536 personer

8 547 personer
1 989 personer

Ca 270 kr

Ca 260 kr
Ca 270 kr

38 500 kr

38 300 kr
39 400 kr

462 000 kr

459 600 kr
472 800 kr

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 542 personer

1 795 personer
747 personer

Ca 270 kr

Ca 270 kr
Ca 270 kr

39 200 kr

39 000 kr
39 800 kr

470 400 kr

468 000 kr
477 600 kr

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Deltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 177 personer

1 575 personer
602 personer

Ca 290 kr

Ca 280 kr
Ca 300 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.41 600 kr

41 000 kr
43 600 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.499 200 kr

492 000 kr
523 200 kr

Sosionomer, barnevernspedagoger

Heltidsansatte

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

Privat sektor

989 personer

Ca 260 kr

37 300 kr

447 600 kr

Intervjuer

Barnevernspedagog Eirin Olsen

Barneverns­pedagog

Eirin mener at en barnevernspedagog må være engasjert i barn og ha et brennende ønske om å hjelpe familier som har det vanskelig.
Barnevernspedagog Erik Lindbæk Kruse

Barneverns­pedagog

Yrke som barnevernspedagog gir moglegheiter til å betre liva til born, ungdom og foreldra deira, seier Erik Lindbæk Kruse.
Barnevernstudent Olav Hynnekleiv

Barnevern

- Stor interesse for juss og for barnets beste gjorde at jeg valgte å utdanne meg innen barnevern, sier Olav Hynnekleiv.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Barneverns­pedagog

Lignende yrker

Spesialpedagog hjelper jente med skolearbeid

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Fengselsbetjent synlig gjennom åpen luke fra innsiden av fengselscelle.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Kvinne i samtale med sosionom

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

En sosionom sitter på kontoret og prater med en klient

Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

I samtale med karriereveileder

Karriere­veileder

En karriere­veileder hjelper mennesker med å ta riktige yrkes- og karrierevalg.

Diakonimedarbeider som underviser konfirmanter

Diakoni­med­arbeider

Diakoni­med­arbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i regi av kirkene.

Smilende etiopisk kvinne lager vafler med sønnen

Flyktning­konsulent

Som flyktning­konsulent bidrar du til å integrere flyktninger og asylsøkere.

Diakon Vigdis I. Mellem

Diakon

En diakon arbeider i den kristne kirken og er vigslet til diakontjeneste. Diakonen jobber med medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid.

Som miljøarbeider må du være glad i mennesker

Miljø­arbeider

Som miljø­arbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.