Yrkesbeskrivelse

Jurist

favoritt ikon

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Som jurist er du ekspert på å analysere juridiske problemstillinger, og på å tolke og lage regler og avtaler.

Vanlige arbeidsoppgaver for juristen:

  • gi råd og veiledning
  • ha ansvar for dokumenter og kontrakter
  • forhandle på vegne av sine klienter

Arbeidsoppgavene som jurist varierer mye etter hvor du jobber. Juristene har innsikt i mange ulike rettsområder, og kan arbeide innen mange felt i samfunnet. Eksempler på rettsområder er kontrakts-, arbeids-,  familie- og arverett, offentlighetsloven, straffeloven med mer. 

Som jurist skal du formidle juss enkelt og forståelig til klienter, brukere av offentlige velferdstilbud og til personer som trenger rettshjelp.

Noen jurister er advokater eller dommere. For å kunne arbeide som advokat må du først jobbe en viss tid som advokatfullmektig og oppfylle vilkårene for å få advokatbevilling.

Personlige egenskaper

Som jurist bør du ha gode menneskekunnskaper, høye etiske standarder og være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig. Jusstudiet gjør deg i stand til å løse juridiske problemstillinger og tolke ulike rettskilder. Jurister er ofte samfunnsengasjert og holder seg oppdatert på utviklingen i det juridiske miljøet.

Hvor jobber jurister?

Juristene har innsikt i mange ulike rettsområder og kan arbeide innen mange felt i samfunnet. Noen jurister jobber som advokater eller dommere. Andre jobber som politijurist, i forsikringsselskaper, det private næringslivet, ved offentlige institusjoner eller i ulike interesseorganisasjoner.

Utdanning

For å bli jurist må du ta en master i rettsvitenskap ved et norsk universitet. Studieforløpet kan variere fra hvert enkelt studiested. Ved fullført studium er du kvalifisert til å jobbe som jurist, eller for å bli tatt opp til doktorgradsstudium.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Ved flere studiesteder er det begrenset antall plasser, så det stilles høye krav til karakterer.

Se oversikt over studiesteder og poenggrenser hos Samordna opptak

Videreutdanning
For å bli advokat må du først jobbe som advokatfullmektig hos en advokat, og bestå eksamen etter et obligatorisk advokatkurs som tilbys i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Du må ha jobbet minst to år som advokatfullmektig, og ha en viss prosedyreerfaring fra domstolen.

Om advokatbevilling på lovdata.no

Hva jobber juristutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Akademiske yrker

Heltidsansatte

Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting

6 265 personer

Ca 400 kr

58 300 kr

699 600 kr

Politiadvokat

Heltidsansatte

Politi- og påtalemyndighet

Statlig sektor

413 personer

Ca 350 kr

50 300 kr

603 600 kr

Tingrettsdommer

Heltidsansatte

Retts- og fengselsvesen

Statlig sektor

261 personer

Ca 580 kr

83 900 kr

1 006 800 kr

Politiinspektør

Heltidsansatte

Politi- og påtalemyndighet

Statlig sektor

237 personer

Ca 440 kr

63 100 kr

757 200 kr

Skattejurist

Heltidsansatte

Offentlig administrasjon

Offentlig sektor

183 personer

Ca 270 kr

38 700 kr

464 400 kr

Dommerfullmektig

Heltidsansatte

Retts- og fengselsvesen

Statlig sektor

156 personer

Ca 270 kr

39 200 kr

470 400 kr

Domstolleder

Heltidsansatte

Retts- og fengselsvesen

Statlig sektor

78 personer

Ca 660 kr

96 300 kr

1 155 600 kr

Statsadvokat

Heltidsansatte

Politi- og påtalemyndighet

Statlig sektor

77 personer

Ca 450 kr

65 500 kr

786 000 kr

Politifullmektig

Heltidsansatte

Politi- og påtalemyndighet

Statlig sektor

50 personer

Ca 290 kr

42 500 kr

510 000 kr

Intervjuer

Juridisk seniorrådgiver Jannicke Hudson

Jurist

Jannicke setter stor pris på at arbeidsgiveren gir henne muligheter å lære mer og utvikle seg som jurist.
Jurist Maja Kirkegaard Brix

Jurist

- Det beste med å være jurist er at du får en tankegang og en måte å arbeide på som er nyttig mange steder, mener rådgiver i Fiskeridirektoratet, Maja Kirkegaard Brix.
Hege Aakre

Juss

Jusstudent Hege Aakre mener juss handler om en god porsjon rettferdighetssans, metoder og evnen til logisk tenking.
Dommer Ola Dahl

Dommer

- En dommer må være faglig sterk, ha oppriktig rettferdighetssans og tørre å ta avgjørelser, sier lagdommer Ola Dahl.
Juniorekspert i FN Line Elisabeth Begby

Juniorekspert i FN – yrkesintervju

- Det beste med jobben er at jeg bidrar til å gjøre verden litt bedre, hvor banalt det enn høres ut, sier juniorekspert i FN Line Elisabeth Begby.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Jurist

Lignende yrker

Advokatsekretær bak skrivebord

Advokat­sekretær

Advokat­sekretærer sørger for at advokatkontoret fungererer på en effektiv måte.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

En kvinnelig advokat sitter og jobber foran en statu av kjennemerket til juss

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Jurist i retten

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndighetene.

Kolleger i prat på kontor

Advokat­assistent

En advokat­assistent avlaster advokater med praktiske og faglig oppgaver.

Dommerklubbe foran hånd som skriver

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.