Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Om jobben

Som jurist er du ekspert på analyse av juridiske problemstillinger, og på å tolke og lage regler og avtaler.

Vanlige arbeidsoppgaver for juristen:

  • gi råd og veiledning
  • ha ansvar for dokumenter og kontrakter
  • forhandle på vegne av sine klienter

Arbeidsoppgavene som jurist varierer mye etter hvor du jobber. Juristene har innsikt i mange ulike rettsområder, og kan arbeide innen mange felt i samfunnet. Noen jurister er advokater eller dommere.

Som jurist skal du formidle juss enkelt og forståelig til klienter, brukere av offentlige velferdstilbud og til personer som trenger rettshjelp.

For å kunne arbeide som advokat må du først jobbe en viss tid som advokatfullmektig og oppfylle vilkårene for å få advokatbevilling.

Personlige egenskaper

Som jurist bør du ha gode menneskekunnskaper, høye etiske standarder og være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig. Jusstudiet gjør deg i stand til å løse juridiske problemstillinger og tolke ulike rettskilder. Jurister er ofte samfunnsengasjert og holder seg oppdatert på utviklingen i det juridiske miljøet.

Hvor jobber jurister?

Juristene har innsikt i mange ulike rettsområder og kan arbeide innen mange felt i samfunnet. Noen jurister jobber som advokater eller dommere. Andre jobber som politijurist, i forsikringsselskaper, det private næringslivet, ved offentlige institusjoner eller i ulike interesseorganisasjoner.

Hva jobber juristutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

For å bli jurist må du ta en master i rettsvitenskap ved et norsk universitet. Studieforløpet kan variere fra hvert enkelt studiested. Ved fullført studium er du kvalifisert til å jobbe som jurist, eller for å bli tatt opp til doktorgradsstudium.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Ved flere studiesteder er det begrenset antall plasser, så det stilles høye krav til karakterer.

Se oversikt over studiesteder og poenggrenser hos Samordna opptak

Videreutdanning
For å kunne jobbe som advokat må du først jobbe som advokatfullmektig hos en advokat og bestå eksamen etter et obligatorisk advokatkurs som tilbys i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Du må ha jobbet minst to år som advokatfullmektig og ha en viss prosedyreerfaring fra domstolen.

Om advokatbevilling på lovdata.no

Gjennomsnittslønn for jurister

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Akademiske yrker
Heltidsansatte
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting
6 265 personer
Ca 400 kr
58 300 kr
699 600 kr
kilde
Politiadvokat
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
413 personer
Ca 350 kr
50 300 kr
603 600 kr
kilde
Tingrettsdommer
Heltidsansatte
Retts- og fengselsvesen
Statlig sektor
261 personer
Ca 580 kr
83 900 kr
1 006 800 kr
kilde
Politiinspektør
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
237 personer
Ca 440 kr
63 100 kr
757 200 kr
kilde
Skattejurist
Heltidsansatte
Offentlig administrasjon
Offentlig sektor
183 personer
Ca 270 kr
38 700 kr
464 400 kr
kilde
Dommerfullmektig
Heltidsansatte
Retts- og fengselsvesen
Statlig sektor
156 personer
Ca 270 kr
39 200 kr
470 400 kr
kilde
Domstolleder
Heltidsansatte
Retts- og fengselsvesen
Statlig sektor
78 personer
Ca 660 kr
96 300 kr
1 155 600 kr
kilde
Statsadvokat
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
77 personer
Ca 450 kr
65 500 kr
786 000 kr
kilde
Politifullmektig
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
50 personer
Ca 290 kr
42 500 kr
510 000 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 30. april 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norges Juristforbund (2012).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Juridisk seniorrådgiver Jannicke Hudson

Jannicke setter stor pris på at arbeidsgiveren gir henne muligheter å lære mer og utvikle seg som jurist.

Jurist Maja Kirkegaard Brix

- Det beste med å være jurist er at du får en tankegang og en måte å arbeide på som er nyttig mange steder, mener rådgiver i Fiskeridirektoratet, Maja Kirkegaard Brix.

Dommer Ola Dahl

- En dommer må være faglig sterk, ha oppriktig rettferdighetssans og tørre å ta avgjørelser, sier lagdommer Ola Dahl.

Juniorekspert i FN Line Elisabeth Begby

- Det beste med jobben er at jeg bidrar til å gjøre verden litt bedre, hvor banalt det enn høres ut, sier juniorekspert i FN Line Elisabeth Begby.

Utdanningsintervjuer

Hege Aakre

Jusstudent Hege Aakre mener juss handler om en god porsjon rettferdighetssans, metoder og evnen til logisk tenking.