Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Om jobben

Som jurist er du ekspert på analyse av juridiske problemstillinger, og på å tolke og lage regler og avtaler.

Vanlige arbeidsoppgaver for juristen:

 • gi råd og veiledning
 • ha ansvar for dokumenter og kontrakter
 • forhandle på vegne av sine klienter

Arbeidsoppgavene som jurist varierer mye etter hvor du jobber. Juristene har innsikt i mange ulike rettsområder, og kan arbeide innen mange felt i samfunnet. Noen jurister er advokater eller dommere.

Som jurist skal du formidle juss enkelt og forståelig til klienter, brukere av offentlige velferdstilbud og til personer som trenger rettshjelp.

For å kunne arbeide som advokat må du først jobbe en viss tid som advokatfullmektig og oppfylle vilkårene for å få advokatbevilling.

Personlige egenskaper

Som jurist bør du ha gode menneskekunnskaper, høye etiske standarder og være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig. Jusstudiet gjør deg i stand til å løse juridiske problemstillinger og tolke ulike rettskilder. Jurister er ofte samfunnsengasjert og holder seg oppdatert på utviklingen i det juridiske miljøet.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Jurist (velg sted)

Ansatt-ikon 10133 ansatte

(10133 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 1849 bedrifter

(1849 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 1239105 - Sjefsjurist
 • 2412104 - Førstekonsulent (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412106 - Utredningsleder (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412107 - Fagkonsulent (Juridisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412108 - Fagsjef (Juridisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412109 - Juridisk Rådgiver
 • 2412110 - Saksbehandler (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412111 - Juridisk Saksbehandler (Offentlig Administrasjon)
 • 2412112 - Utredningskonsulent (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412114 - Spesialrådgiver (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412115 - Rådgiver (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412116 - Konsulent (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412117 - Sjefskonsulent (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412118 - Seniorkonsulent (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412119 - Seniorrådgiver (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412121 - Spesialkonsulent (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412122 - Spesialutreder (Jurdisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412125 - Tvisteløser (Juridisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412126 - Tvisteløseleder (Juridisk Utredning, Offentlig Administrasjon)
 • 2412127 - Seniorskattejurist
 • 2521101 - Forsikringsjurist
 • 2521102 - Juridisk Konsulent (Privat Sektor Og Offentlige Foretak)
 • 2521104 - Jurist (Privat Sektor Og Offentlige Foretak)
 • 2521107 - Advokatfullmektig
 • 2521111 - Juridisk Sekretær
 • 2521113 - Utreder (Juridiske Saker Privat Sektor Og Offentlige Foretak)
 • 2521114 - Juridisk Rådgiver (Privat Sektor Og Offentlige Foretak)
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med Godkjent lærebedrift .
1-2-3 ADVOKATEN AS BERGEN
A. EIENDOM AS OSLO
A/STAB AS BERGEN
ABACUS ADVOKAT AS BERGEN
ABB AS FELLESTJENESTER ASKER
ABCONSULT NORGE LIMITED ARENDAL
ABEL ENGH AS OSLO
ACAPO AS BERGEN
ACCENTURE AS AVD FORNEBU BÆRUM
AD ARMA ADVOKATFIRMA DA PORSGRUNN
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber jurister?

Juristene har innsikt i mange ulike rettsområder og kan arbeide innen mange felt i samfunnet. Noen jurister jobber som advokater eller dommere. Andre jobber som politijurist, i forsikringsselskaper, det private næringslivet, ved offentlige institusjoner eller i ulike interesseorganisasjoner.

Hva jobber juristutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

For å bli jurist må du ta en master i rettsvitenskap ved et norsk universitet. Studieforløpet kan variere fra hvert enkelt studiested. Ved fullført studium er du kvalifisert til å jobbe som jurist, eller for å bli tatt opp til doktorgradsstudium.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Ved flere studiesteder er det begrenset antall plasser, så det stilles høye krav til karakterer.

Se oversikt over studiesteder og poenggrenser hos Samordna opptak

Videreutdanning
For å kunne jobbe som advokat må du først jobbe som advokatfullmektig hos en advokat og bestå eksamen etter et obligatorisk advokatkurs som tilbys i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Du må ha jobbet minst to år som advokatfullmektig og ha en viss prosedyreerfaring fra domstolen.

Om advokatbevilling på lovdata.no

Gjennomsnittslønn for jurister

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Akademiske yrker
Heltidsansatte
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting
6 265 personer
Ca 400 kr
58 300 kr
699 600 kr
kilde
Politiadvokat
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
413 personer
Ca 350 kr
50 300 kr
603 600 kr
kilde
Tingrettsdommer
Heltidsansatte
Retts- og fengselsvesen
Statlig sektor
261 personer
Ca 580 kr
83 900 kr
1 006 800 kr
kilde
Politiinspektør
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
237 personer
Ca 440 kr
63 100 kr
757 200 kr
kilde
Skattejurist
Heltidsansatte
Offentlig administrasjon
Offentlig sektor
183 personer
Ca 270 kr
38 700 kr
464 400 kr
kilde
Dommerfullmektig
Heltidsansatte
Retts- og fengselsvesen
Statlig sektor
156 personer
Ca 270 kr
39 200 kr
470 400 kr
kilde
Domstolleder
Heltidsansatte
Retts- og fengselsvesen
Statlig sektor
78 personer
Ca 660 kr
96 300 kr
1 155 600 kr
kilde
Statsadvokat
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
77 personer
Ca 450 kr
65 500 kr
786 000 kr
kilde
Politifullmektig
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
50 personer
Ca 290 kr
42 500 kr
510 000 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 29. juni 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norges Juristforbund (2012).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Juridisk seniorrådgiver Jannicke Hudson

Jannicke setter stor pris på at arbeidsgiveren gir henne muligheter å lære mer og utvikle seg som jurist.

Jurist Maja Kirkegaard Brix

- Det beste med å være jurist er at du får en tankegang og en måte å arbeide på som er nyttig mange steder, mener rådgiver i Fiskeridirektoratet, Maja Kirkegaard Brix.

Dommer Ola Dahl

- En dommer må være faglig sterk, ha oppriktig rettferdighetssans og tørre å ta avgjørelser, sier lagdommer Ola Dahl.

Juniorekspert i FN Line Elisabeth Begby

- Det beste med jobben er at jeg bidrar til å gjøre verden litt bedre, hvor banalt det enn høres ut, sier juniorekspert i FN Line Elisabeth Begby.

Utdanningsintervjuer

Hege Aakre

Jusstudent Hege Aakre mener juss handler om en god porsjon rettferdighetssans, metoder og evnen til logisk tenking.