× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR HOTELL, RESTAURANT OG REISELIV I TROMS

Organisasjonsnummer: 971400773

Om bedriften

2 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Strandvegen 106
9006 TROMSØ
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
JAN JOHANSEN AGENTURER Kokkfaget
BAKEHUSET NORD-NORGE AS Konditorfaget
BAKERIET STEIKE GODT AS Bakerfaget
Konditorfaget
BANKERÅTT AS Kokkfaget
Servitørfaget
BARDUFOSSTUN AS Kokkfaget
BIOS AS Kokkfaget
CIPRESA AS Kokkfaget
HOTEL AURORA AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
DE 4 ROSER AS Kokkfaget
EAST AS Kokkfaget
Servitørfaget
EMMAS AS Kokkfaget
Servitørfaget
FINNSNES HOTELL AS Kokkfaget
FRISTELSEN BAKERI OG KONDITORI AS Bakerfaget
Konditorfaget
GRAND EASY LIVING NORTH AS Resepsjonsfaget
HILDR SKANSEN AS Kokkfaget
Servitørfaget
HOTELLDRIFT TROMSØ 2 AS Kokkfaget
Konditorfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
HURTIGRUTEN SVALBARD AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE Bakerfaget
Kokkfaget
KYSTENS MATHUS AS Kokkfaget
Servitørfaget
MATHALLEN TROMSØ AS Kokkfaget
Servitørfaget
M12 TROMSØ AS Reiselivsfaget
PASTAFABRIKKEN AS Kokkfaget
RADISSON BLU HOTEL TROMSØ Kokkfaget
Reiselivsfaget
Resepsjonsfaget
RESTAURANT SMAK AS Kokkfaget
GRAND EASY LIVING SOUTH AS Kokkfaget
SCANDIC ISHAVSHOTEL Kokkfaget
Konditorfaget
Resepsjonsfaget
SENJA REISELIV AS Kokkfaget
SENJASTUA AS Kokkfaget
Servitørfaget
SKAFFERIET TROMSØ AS Kokkfaget
SMAKSVERKET AS Kokkfaget
SMARTHOTEL TROMSØ AS Resepsjonsfaget
SOMMARØY ARCTIC HOTEL TROMSØ AS Resepsjonsfaget
SSK KANTINE AS Kokkfaget
NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD Kokkfaget
SVALBARD ADVENTURES AS Kokkfaget
THON HOTEL HARSTAD Kokkfaget
Resepsjonsfaget
THON HOTEL TROMSØ Kokkfaget
Resepsjonsfaget
RESSURS TROMSØ AS Kokkfaget
TROMSØ ASVO AS Kokkfaget
TUIL AS Resepsjonsfaget
UMAMI HARSTAD AS Kokkfaget
Servitørfaget
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Resepsjonsfaget
VERTSHUSET SKARVEN AS Kokkfaget
Servitørfaget
VISIT SVALBARD AS Reiselivsfaget
VISIT TROMSØ-REGION AS Reiselivsfaget
VOLLAN GJESTESTUE AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.