ORIN - OPPLÆRINGSKONTORET FOR RØRLEGGERFAGET I NORD

Organisasjonsnummer: 988750859

Om bedriften

5 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Søndre gate 3
8624 MO I RANA
Nordland

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BARERØR AS Rørleggerfaget
BODØ RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
BODØ VVS J WILLUMSEN AS Rørleggerfaget
LOFOTEN VANN OG VARME AS Rørleggerfaget
BRAVIDA NORGE AS AVD BODØ VVS Industrirørleggerfaget
Rørleggerfaget
CAVERION NORGE AS AVD BODØ Rørleggerfaget
CAVERION NORGE AS AVD MOSJØEN Rørleggerfaget
CENTRUM RØR I. ENGAN AS Rørleggerfaget
BRØDRENE DAHL AS AVD MO Rørleggerfaget
EBBE RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERMESTER JAN ELLINGSEN AS Rørleggerfaget
Fauske Rør A/S Rørleggerfaget
GK RØR AS AVD BODØ Rørleggerfaget
HAALAND MOSJØEN AS Rørleggerfaget
HAALAND NORD AS Industrirørleggerfaget
Rørleggerfaget
HAALAND VVS AS Rørleggerfaget
HANESETH RØRCO AS Rørleggerfaget
HANESETH VVS BODØ AS Rørleggerfaget
HANESETH VVS SALTEN AS Rørleggerfaget
IMTAS PROSJEKT AS Industrirørleggerfaget
RØRLEGGERMESTER STIAN LARSEN AS Rørleggerfaget
LOFOTEN RØRLEGGERSERVICE AS Rørleggerfaget
MO RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
MOMEK SERVICES AS Industrirørleggerfaget
NILSSON AS Rørleggerfaget
NILSSON HARAS AS Rørleggerfaget
NILSSON MO AS Rørleggerfaget
NOBEL RØR INSTALLASJON AS Rørleggerfaget
NORSIA RØR AS Rørleggerfaget
RAYMOND'S RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERN FAUSKE AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERN STENVALL AS Rørleggerfaget
RØRPRO AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERMESTER FRANK STØRKERSEN AS Rørleggerfaget
SVARTISEN VVS AS Rørleggerfaget
UNION VVS AS Rørleggerfaget
ALT A RØR AS Rørleggerfaget
ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN Rørleggerfaget
BEND OG BØY AS Rørleggerfaget
BÅTSFJORD RØR AS Rørleggerfaget
CAVERION NORGE AS AVD TROMSØ OTR Rørleggerfaget
COMFORT ALTA AS Rørleggerfaget
FINNSNES RØR OG ELEKTRO AS Rørleggerfaget
GK RØR AS Rørleggerfaget
GUNGE VVS AS Rørleggerfaget
HØYTRYKKSVAKTA AS Rørleggerfaget
KRISTIANSEN RØR OG MASKIN AS Rørleggerfaget
KVALØYA RØR AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERMESTER JAN-YNGVE MATHISEN AS Rørleggerfaget
ÅGE NILSEN AS Rørleggerfaget
NORD TROMS RØR AS Rørleggerfaget
PORSANGER RØR AS Rørleggerfaget
RØRLEGGER KÅVEN AS Rørleggerfaget
RØRMESTEREN AS Rørleggerfaget
SVENDSEN RØR AS Rørleggerfaget
T.OLSEN RØR AS Rørleggerfaget
VANN & VARME AS Rørleggerfaget
VVS- 24 AS Rørleggerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.