OPPLÆRINGSKONTORET FOR SMÅ HÅNDVERKSFAG SA

Organisasjonsnummer: 979211562

Om bedriften

23 ansatte
Samvirkeforetak

Forretningsadresse

Bølerveien 24B
0690 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AGRIPPA AS Kjole- og draktsyerfaget
C SHOP AS Kjole- og draktsyerfaget
DEN NORSKE OPERA & BALLETT AS Kostymesyerfaget
Maskør- og parykkmakerfaget
EBI SKREDDERI OG RENSERI V/SHAHABI Kjole- og draktsyerfaget
EVA LIE DESIGN AS Kjole- og draktsyerfaget
EVEREST SKO AS Skomakerfaget
MARI NORDÉN AS Kjole- og draktsyerfaget
FLEXI-SYSTUA-STORO AS Kjole- og draktsyerfaget
HITCH HIKE STUDIO AS Kjole- og draktsyerfaget
LILLUNN AS Kjole- og draktsyerfaget
LL DET NORSKE TEATRET Herreskredderfaget
Maskør- og parykkmakerfaget
MARTE RUDES MØBELTAPETSERING, BOGSTAD MØBLER Møbeltapetsererfaget
MB LOVE AS Kjole- og draktsyerfaget
MALIN MOLDEN Kjole- og draktsyerfaget
MONA STRAND HATTER OG HODEBEKLEDNING Modistfaget
SKREDDER NATASHA BORGLI ISAKSEN Kjole- og draktsyerfaget
NORSK RIKSKRINGKASTING AS Kjole- og draktsyerfaget
OSLO NYE TEATER AS Kostymesyerfaget
RIKSTEATRET Kostymesyerfaget
TREKKOTEKET MØBELTAPETSERER SOFIE POCOCK Møbeltapetsererfaget
TSH Tina Steffenakk Hermansen Kjole- og draktsyerfaget
UNDORN AS Kjole- og draktsyerfaget
BERG OG BLÅNE AS Bunadtilvirkerfaget
MØBELTAPETSERMESTER Inger Eide Møbeltapetsererfaget
MARI MELILOT DJUPVIK FJELDBERG Kjole- og draktsyerfaget
HUSFLIDEN AS Bunadtilvirkerfaget
KAEFER CONSTRUCTION AS Industrisømfaget
KAR WEN SYSTUE Kari Malmo Kjole- og draktsyerfaget
ASTRID LILLEAAS BUNAD-SØM Bunadtilvirkerfaget
RHJ AS Industrisømfaget
STORENGEN BUNADSTUE Kjole- og draktsyerfaget
SY-STUDIO HILDE GADE GUNDERSEN Kjole- og draktsyerfaget
TROLLBUNDET CHRISTINA HELEN BERGH Kjole- og draktsyerfaget
ELVSTRØM SAILS NORGE AS Seilmakerfaget
JOHS KRISTIANSEN EFTF AS Filigranssølvsmedfaget

Organisasjonsnummer 979211562 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.