OPPLÆRINGSKONTORET ELKRAFT

Organisasjonsnummer: 977197724
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

5 ansatte
Stiftelse

Forretningsadresse

Kapp Næringshage
2849 KAPP
Oppland

Kontaktinformasjon

Tlf: 61 11 12 29

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
NETTPARTNER AS AVD HOVEDKONTOR Energimontørfaget
EIDSIVA NETT AS AVD GJØVIK Energimontørfaget
EIDSIVA NETT AS Energimontørfaget
EIDSIVA VANNKRAFT AS Elektrikerfaget
Energioperatørfaget
HADELAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
LAJE NETTSERVICE AS AVD RAUFOSS Telekommunikasjonsmontørfaget
NETTPARTNER AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
Energioperatørfaget
NETTSERVICE HADELAND AS Energimontørfaget
OPPLAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
OPPLÆRINGSKONTORET ELKRAFT Elektrikerfaget
Energimontørfaget
Energioperatørfaget
Industrimekanikerfaget
SKAGERAK KRAFT AS Energioperatørfaget
SØR AURDAL ENERGI AS Energimontørfaget
VALDRES ENERGIVERK AS Energimontørfaget
VANG ENERGIVERK KF Energimontørfaget
VOKKS INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
VOKKS NETT AS Energimontørfaget
ABB AS Energimontørfaget
BJERKE NETTBYGG AS Energimontørfaget
E-CO ENERGI AS Energimontørfaget
Energioperatørfaget
Industrimekanikerfaget
GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS Energioperatørfaget
HALLINGDAL KRAFTNETT AS Energimontørfaget
HALLINGMAST AS Energimontørfaget
HEMSEDAL ENERGI KF Energimontørfaget
HURUM NETT AS Energimontørfaget
KRØDSHERAD EVERK KF Energimontørfaget
MIDTKRAFT AS Energimontørfaget
MIDTKRAFT NETT AS Energimontørfaget
MIDTKRAFT STRØM AS Energioperatørfaget
NETTPARTNER AS AVD TORPO Energimontørfaget
NETTSERVICE RINGERIKE AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
ONECO SØR AS Energimontørfaget
RINGERIKSKRAFT PRODUKSJON AS Energioperatørfaget
STATNETT SF Energimontørfaget
USTEKVEIKJA ENERGI AS Energioperatørfaget
ØVRE EIKER NETT AS Energimontørfaget
NETTPARTNER AS AVD TROMSØ Energimontørfaget
EIDSIVA BIOENERGI AS Automatiseringsfaget
EIDSIVA VANNKRAFT AS AVD ELVERUM Energioperatørfaget
LAJE NETTSERVICE AS Energimontørfaget
NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA Energimontørfaget
STANGE ENERGI AUS AS Energimontørfaget
ONECO VEST AS Energimontørfaget

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 977197724 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.