OPPLÆRINGSKONTORET ELKRAFT

Organisasjonsnummer: 977197724
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

8 ansatte
Stiftelse

Forretningsadresse

Mohagalia 1
2770 JAREN
Innlandet

Kontaktinformasjon

Tlf: 61 11 12 29

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BJERKE NETTBYGG AS Energimontørfaget
HAFSLUND E-CO VANNKRAFT AS Energioperatørfaget
Industrimekanikerfaget
GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS Energioperatørfaget
GLOMMA KRAFTPRODUKSJON AS Energioperatørfaget
HALLINGDAL KRAFTNETT AS Energimontørfaget
HALLINGMAST AS Energimontørfaget
HURUM NETT AS Energimontørfaget
KRØDSHERAD EVERK KF Energimontørfaget
MIDTKRAFT AS Energimontørfaget
MIDTKRAFT NETT AS Energimontørfaget
MIDTKRAFT STRØM AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NETTPARTNER AS AVD HOVEDKONTOR Energimontørfaget
NETTPARTNER AS Energimontørfaget
Elektrikerfaget
Energioperatørfaget
NETTPARTNER AS AVD TORPO Energimontørfaget
NETTSERVICE HADELAND AS Energimontørfaget
NETTSERVICE RINGERIKE AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
OPPLÆRINGSKONTORET ELKRAFT Industrimekanikerfaget
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
OTERA INFRA AS AVD DRAMMEN Energimontørfaget
RINGERIKSKRAFT PRODUKSJON AS Energioperatørfaget
ØVRE EIKER NETT AS Energimontørfaget
EIDSIVA BIOENERGI AS Automatiseringsfaget
ELVIA AS AVD GJØVIK Energimontørfaget
HAFSLUND E CO VANNKRAFT AS AVD ELVERUM Energimontørfaget
Energioperatørfaget
HADELAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
HAFSLUND E-CO VANNKRAFT INNLANDET AS Elektrikerfaget
Energioperatørfaget
LAJE NETTSERVICE AS Energimontørfaget
LAJE NETTSERVICE AS AVD RAUFOSS Telekommunikasjonsmontørfaget
NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA Energimontørfaget
OPPLAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
SKAGERAK KRAFT AS Energioperatørfaget
STANGE ENERGI AUS AS Energimontørfaget
SØR AURDAL ENERGI AS Energimontørfaget
VALDRES ENERGI NETT AS Energimontørfaget
VANG ENERGIVERK KF Energimontørfaget
VOKKS INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
VOKKS NETT AS Energimontørfaget
BKK ENOTEK AS Energimontørfaget
ONECO ELEKTRO AS AVD BERGEN Energimontørfaget
NETTPARTNER AS AVD TROMSØ Energimontørfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 977197724 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.