INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS

Organisasjonsnummer: 977107385

Om bedriften

6 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Sjøgata 86
8200 FAUSKE
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 64 38 20
www.isok.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
A.U. BYGG AS Tømrerfaget
ACUSTUS SVEIS AS Sveisefaget
BEIARN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-driftsteknikerfaget
Kontor- og admin.faget
BILTEMA NORGE AS BILTEMA FAUSKE Reservedelsfaget
BYGG TEAM FAUSKE AS Tømrerfaget
ROGNAN BYGGSENTER AS Tømrerfaget
COOP NORDLAND SA AVD 036 COOP PRIX HELLIGBERGET Salgsfaget
ELKEM ASA AVD SALTEN VERK Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Laboratoriefaget
ENGAN GÅRDSBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
FAUSKE ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FAUSKE KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Fauske Rør A/S Rørleggerfaget
FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
FAUSKEBYGG AS Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
Tømrerfaget
FINNEID SVEISEVERKSTED AS Sveisefaget
GALVANO TIA AS Industrimekanikerfaget
Tømrerfaget
ALUCON AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
HEPRO AS Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
INDRE SALTEN ENERGI AS IKT-driftsteknikerfaget
INDRE SALTEN TERMOTEKNIKK AS Kulde- og varmep.montørfaget
ISE ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ØYVIND JENSEN TERMOTRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
JØNSBERG VENTILASJON AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
LYNGHEIA BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
MAT-HJØRNET AS Salgsfaget
MEDÅS GÅRDSBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
MESTERBYGG FAUSKE AS Tømrerfaget
TØMRER JØRG ANDERS MYRVANG Tømrerfaget
NEXANS NORWAY AS AVD ROGNAN Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
NICO HÅNDVERK MALERMESTER STEN YTTERVIK AS Malerfaget
OMYA HUSTADMARMOR AS AVD HAMMERFALL DOLOMITT Fjell- og bergverksfaget
PK STRØM AUTO AS Bilfaget, lette kjøretøy
POLARVAKT AS Låsesmedfaget
POSTEN NORGE AS FAUSKE TERMINAL Logistikkfaget
RANBERGS ISOLERING AS Isolatørfaget
STIFTELSEN RIBO Byggdrifterfaget
Salgsfaget
ROGNAN RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
RUSÅNES FABRIKKER AS Produksjonsteknikkfaget
SALTDAL KOMMUNE Aktivitørfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
SALTDAL KOMMUNE EIENDOMSDRIFT VAKTMESTERE/RENHOLD Byggdrifterfaget
SALTDAL RØR OG ENTREPRENØR AS Rørleggerfaget
SALTDAL SYKEHJEM Institusjonskokkfaget
SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
SALTENBYGG AS Tømrerfaget
SETSÅS BLIKK OG VENTILASJON AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
STEMLAND GÅRDSBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SØRFOLD KOMMUNE Anleggsmaskinførerfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-driftsteknikerfaget
Institusjonskokkfaget
MURMESTER SIGURD TVERÅ AS Murerfaget
UNI-FORM AS Grafisk produksjonsteknikk
VAMEK AS Rørleggerfaget
VEV-AL-PLAST AS CNC-maskineringsfaget
Produksjonsteknikkfaget
Sveisefaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
BILTEMA NORGE AS * Narvik videregående skole og fagskole
Kontakt: Ellen Iversen/Linda Hjertø
Vis avtale
ELKEM ASA * Fauske videregående skole
Kontakt: Kristian Luneng Post
Vis avtale
ELKEM ASA * Fauske videregående skole
Kontakt: Ellen Sollund
Vis avtale
COOP NORDLAND SA * Fauske videregående skole
Kontakt: Kristian Luneng Post
Vis avtale
RUSÅNES FABRIKKER AS AVD RØKLAND * Saltdal videregående skole
Kontakt: Frode Arntzen
Vis avtale
ALUCON AS * Fauske videregående skole
Kontakt: Kristian Luneng Post
Vis avtale
VEV-AL-PLAST AS * Saltdal videregående skole
Kontakt: Frode Arntzen
Vis avtale
ISE ELEKTRO AS * Saltdal videregående skole
Kontakt: Torstein Larsen- faglærer, Svein Jansen- faglærer, Egil Larsen - avdelingsleder
Vis avtale
FAUSKE KOMMUNE ENHET PLAN- OG UTVIKLING * Fauske videregående skole
Kontakt: Kristian Luneng Post
Vis avtale
SALTDAL KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON * Saltdal videregående skole
Kontakt: Anita Johansen - faglærer, Stine Ersvik- avdelingsleder
Vis avtale
SALTDAL KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON * Saltdal videregående skole
Kontakt: Anita Johansen - faglærer, Stine Ersvik- avdelingsleder
Vis avtale
ERIKSTAD BARNEHAGE * Saltdal videregående skole
Kontakt: Stine Ersvik- avdelingsleder, Jorunn N.Oseng- faglærer
Vis avtale
INDRE SALTEN TERMOTEKNIKK AS * Saltdal videregående skole
Kontakt: Kristin Lieng
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.