OPPLÆRINGSKONTORET FOR INDRE HORDALAND

Organisasjonsnummer: 975844846

Om bedriften

1 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Brynaskogen 25
5705 VOSS
Hordaland

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BILBRUKET AS Bilfaget, lette kjøretøy
BILSKADESENTERET VOSS AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
BILTUNET VOSS AS Bilfaget, lette kjøretøy
DESTINASJON VOSS AS Reiselivsfaget
ELICOM AS Elektrikerfaget
ELKJØP VOSS AS IKT-servicefaget
Salgsfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 5 AVD KRAFTFOR VAKSDAL Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
MOELVEN GRANVIN BRUK AS Produksjonsteknikkfaget
Trelastfaget
HALLDOR OG JOHS HAMRE AS Tømrerfaget
HJELLE LILLE KONDITORI AS Konditorfaget
HMR VOSS AS Industrimekanikerfaget
HMV BILSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
HORVEI ELEKTRO AS Elektrikerfaget
JOHNSTAD MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
JÆGER AUTOMOBIL AS AVD VOSS Bilfaget, lette kjøretøy
KOLSKÅR & UTNE AS Rørleggerfaget
MODALEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget
MOTOR-SERVICE BILSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
MYRKDALEN FJELLHEISER AS Idrettsanleggsfaget
MYRKDALEN HOTEL AS Byggdrifterfaget
Reiselivsfaget
MØLSTER INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
NOBI VOSS AS Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
REGNBOGEN NATUR OG KULTURBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
REINERT ØVSTHUS TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
SEIMEN AS Tømrerfaget
SIGBJØRN VIK & SON AS Murerfaget
SKUTLE EL.INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
SPILDE ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
SPORTEN VOSS AS Salgsfaget
ULVIK HERAD Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
VAKSDAL KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og admin.faget
VAKTMEISTEREN AS Byggdrifterfaget
VANGEN ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
TØMRAR ÅGE VIK Tømrerfaget
VINJO AS Murerfaget
VOSS AUTO OG SERVICENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
VOSS BILSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
VOSS BYGG & ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Tømrerfaget
VOSS KOMMUNE Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
VOSS RESORT FJELLHEISAR AS Idrettsanleggsfaget
VOSS STORHUSHOLDNINGSSERVICE AS Elektroreparatørfaget
VOSSABAKST AS Bakerfaget
FLÅM AS Reiselivsfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
VINJO AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland/Bjarne Bolstad
Vis avtale
JÆGER AUTOMOBIL AS * Sotra vidaregåande skule
Kontakt: Ronny Johansen
Vis avtale
JÆGER AUTOMOBIL AS * Årstad videregående skole
Kontakt: Torunn Ask
Vis avtale
SPILDE ENTREPRENØR AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Harald Hatland/Bjarne Bolstad/Nils Bryn/Asbjørn Løno/Dag Rune Bakke
Vis avtale
VAKTMEISTEREN AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Monica Birkelund/Leif Johan Mandelid
Vis avtale
VOSSABAKST AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Terje Røssland / Helge Nævdal
Vis avtale
FRETHEIM HOTEL * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige
Vis avtale
FRETHEIM HOTEL * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Terje Røssland/Helge Nævdal/Fredrik Hoff Mjølkeraaen
Vis avtale
MOELVEN GRANVIN BRUK AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland
Vis avtale
HALLDOR OG JOHS HAMRE AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland/Bjarne Bolstad
Vis avtale
VOSS RESORT FJELLHEISAR AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Monica Birkelund/Leif Johan Mandelid/Trond Håvard Bjørnstad/Arild Øvsthus
Vis avtale
NOBI VOSS AS AVD PRODUKSJON * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland/Bjarne Bolstad
Vis avtale
ELKJØP VOSS AS * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige/Leif Sigurd Nesheim/Øyvind Naustdal
Vis avtale
VANGEN ELEKTRISKE AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik
Vis avtale
STANGHELLE BARNEHAGE * Voss gymnas
Kontakt: Mona Johansen/Lene Rogde Jensen/Sølvi Nortveit
Vis avtale
SEIMEN AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Harald Hatland/Terje Kvitne/Bjarne Bolstad/Jon Terje Jåstad/Leif J. Mandelid
Vis avtale
HORVEI ELEKTRO AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian Lyngvær/Daniel Jordalen Andersen
Vis avtale
HORVEI ELEKTRO AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian Lyngvær
Vis avtale
MYRKDALEN FJELLHEISER AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Monica Birkelund/Asbjørn Løno
Vis avtale
MØLSTER INSTALLASJON AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian W Lyngvær/Daniel Jordal Andersen/Egil Selvåg
Vis avtale
ULVIK HERAD PLEIE OG OMSORG * Voss gymnas
Kontakt: Hege Jordalen/Hege Oliv Høylo/Lenge Rogde Jensen/Sølvi Nordtvedt
Vis avtale
VOSS BYGG & ANLEGG AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland/Bjarne Bolstad
Vis avtale
DESTINASJON VOSS AS * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige
Vis avtale
MYRKDALEN HOTEL AS * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige
Vis avtale
MYRKDALEN HOTEL AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Terje Røssland/Rune Erling Eikevik/Leif Johan Mandelid
Vis avtale

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.