OPPLÆRINGSKONTORET FOR INDRE HORDALAND

Organisasjonsnummer: 975844846

Om bedriften

1 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Brynaskogen 25
5705 VOSS
Vestland

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BILBRUKET AS Bilfaget, lette kjøretøy
BILSKADESENTERET VOSS AS Bilskadefaget
BILTUNET VOSS AS Bilfaget, lette kjøretøy
DESTINASJON VOSS AS Reiselivsfaget
ELICOM AS Elektrikerfaget
ELKJØP VOSS AS IKT-servicefaget
Salgsfaget
ENCON AS Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 5 AVD KRAFTFOR VAKSDAL Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
FLÅM AS Reiselivsfaget
Resepsjonsfaget
MOELVEN GRANVIN BRUK AS Produksjonsteknikkfaget
Trelastfaget
HALLDOR OG JOHS HAMRE AS Tømrerfaget
HJELLE LILLE KONDITORI AS Konditorfaget
HMR VOSS AS Industrimekanikerfaget
HMV BILSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
HORVEI ELEKTRO AS Elektrikerfaget
JOHNSTAD MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
JÆGER AUTOMOBIL AS AVD VOSS Bilfaget, lette kjøretøy
MODALEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
MOTOR-SERVICE BILSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
MYRKDALEN FJELLHEISER AS Idrettsanleggsfaget
MYRKDALEN HOTEL AS Byggdrifterfaget
Reiselivsfaget
MØLSTER INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
NOBI AS Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
POSTNORD AS AVD VOSS Logistikkfaget
REGNBOGEN NATUR OG KULTURBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
REINERT ØVSTHUS TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
SEIMEN AS Tømrerfaget
SIGBJØRN VIK & SON AS Murerfaget
SKUTLE EL.INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
SPILDE ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
SPORTEN VOSS AS Salgsfaget
ULVIK HERAD Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
VAKSDAL KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Helsearbeiderfaget
VAKTMEISTEREN AS Byggdrifterfaget
VANGEN ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
VINJO AS Murerfaget
VOSS AUTO OG SERVICENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
VOSS BILSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
VOSS BYGG & ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Tømrerfaget
VOSS HERAD Anleggsgartnerfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
VOSS KOMMUNIKASJON AS IKT-servicefaget
VOSS RESORT FJELLHEISAR AS Idrettsanleggsfaget
VOSS STORHUSHOLDNINGSSERVICE AS Elektroreparatørfaget
VOSSABAKST AS Bakerfaget
ÅGE VIK TØMRAR AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
VINJO AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland/Bjarne Bolstad
Vis avtale
JÆGER AUTOMOBIL AS * Årstad videregående skole
Kontakt: Torunn Ask
Vis avtale
VAKTMEISTEREN AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Monica Birkelund/Leif Johan Mandelid
Vis avtale
FRETHEIM HOTEL * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige
Vis avtale
FRETHEIM HOTEL * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Terje Røssland/Helge Nævdal/Fredrik Hoff Mjølkeraaen
Vis avtale
MOELVEN GRANVIN BRUK AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland
Vis avtale
HALLDOR OG JOHS HAMRE AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland/Bjarne Bolstad
Vis avtale
VOSS RESORT FJELLHEISAR AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Monica Birkelund/Leif Johan Mandelid/Trond Håvard Bjørnstad/Arild Øvsthus
Vis avtale
ELKJØP VOSS AS * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige/Leif Sigurd Nesheim/Øyvind Naustdal
Vis avtale
STANGHELLE BARNEHAGE * Voss gymnas
Kontakt: Mona Johansen/Lene Rogde Jensen/Sølvi Nortveit
Vis avtale
SEIMEN AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Harald Hatland/Terje Kvitne/Bjarne Bolstad/Jon Terje Jåstad/Leif J. Mandelid
Vis avtale
HORVEI ELEKTRO AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian Lyngvær/Daniel Jordalen Andersen
Vis avtale
HORVEI ELEKTRO AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian Lyngvær
Vis avtale
MØLSTER INSTALLASJON AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian W Lyngvær/Daniel Jordal Andersen/Egil Selvåg
Vis avtale
ULVIK HERAD PLEIE OG OMSORG * Voss gymnas
Kontakt: Hege Jordalen/Hege Oliv Høylo/Lenge Rogde Jensen/Sølvi Nordtvedt
Vis avtale
VOSS BYGG & ANLEGG AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Leif Johan Mandelid/Jon Terje Jåstad/Harald Hatland/Bjarne Bolstad
Vis avtale
DESTINASJON VOSS AS * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige
Vis avtale
MYRKDALEN HOTEL AS * Voss gymnas
Kontakt: Guri Våge Mossige
Vis avtale
MYRKDALEN HOTEL AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Terje Røssland/Rune Erling Eikevik/Leif Johan Mandelid
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.