OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGGFAG

Organisasjonsnummer: 975548449

Om bedriften

3 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Langgata 15
4515 MANDAL
Agder

Kontaktinformasjon

Tlf: 38 27 17 74

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ARIANSEN BYGG AS Tømrerfaget
BOLIGHUS AS Tømrerfaget
BOLIGSPESIALISTEN GLOMSAKER AS Tømrerfaget
BYGG TEKNIKK LYNGDAL AS Tømrerfaget
BYGGMESTER HARALD T. LUND Tømrerfaget
BYGG1 LYNGDAL AS Tømrerfaget
C/C BYGG V/GEIR ARNE RØYNESTAD Tømrerfaget
STANLEY HAROLD EGELAND Tømrerfaget
BRØDRENE ELLINGSEN AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA RUNE ENGESÆTH Tømrerfaget
FAGBYGG BYGGMESTER ENDRE SOLAAS AS Tømrerfaget
FASADEENTREPRENØREN COATING SERVICE AS Murerfaget
Tømrerfaget
FH BYGG OG EIENDOM AS Tømrerfaget
FLEKKEFJORD BYGGEFORRETNING AS Logistikkfaget
FLEKKEFJORD KOMMUNE Feierfaget
FRØILAND BYGG SKADE AS Tømrerfaget
GUNNAR JAKOBSEN AS Murerfaget
GÅSELAND BYGG OG ANLEGG AS Tømrerfaget
H K S BYGG AS Tømrerfaget
HANSEN BYGG AS Tømrerfaget
HELLVIK HUS FLEKKEFJORD AS Tømrerfaget
HOLM AS Betongfaget
Tømrerfaget
ROLF EINAR HUUS Tømrerfaget
KJELLBY BYGG AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA ERLING KLEV AS Tømrerfaget
TØRRES ANDREAS KLEV AS Tømrerfaget
KONSMO FABRIKKER AS Tømrerfaget
L - BYGG SØR AS Tømrerfaget
LINDESNES BYGG AS Tømrerfaget
LISTA BYGG AS Betongfaget
MANDAL BYGG AS Tømrerfaget
MANDAL STILLASUTLEIE AS Stillasbyggerfaget
MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS AVD KRISTIANSAND Logistikkfaget
Salgsfaget
MUR & FLIS Svein Silseth Murerfaget
MØLL BYGG AS Tømrerfaget
NORGES EIENDOMSUTVIKLING AS Tømrerfaget
NORGESBYGG SØR AS Tømrerfaget
OLE K OLSEN BYGG AS Tømrerfaget
PERSSON BYGG AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA ARILD TRYGVE ROLAND AS Tømrerfaget
JON ERLING SOLÅS Tømrerfaget
SNEKKERFIRMA JAN SPILLING AS Tømrerfaget
STANGBORLI EIENDOM AS Tømrerfaget
STØLE BYGG V/FRANK VIDAR STØLE Tømrerfaget
STØLE NÆRINGSBYGG AS Tømrerfaget
SÆVIK BYGG AS Tømrerfaget
THOR MAGNE HANSEN & SØNN AS Tømrerfaget
TORE MORTEN OUSDAL AS Tømrerfaget
BYGGMESTER LEIF TERJE TORLAND AS Tømrerfaget
TROLL VILLMARK AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA ANDERS TRONDSEN Tømrerfaget
OLE REIDAR SKAILAND Tømrerfaget
VETNES BETONG AS Betongfaget
VETNES BYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
VIGELAND BETONG AS Betongfaget
VIGELAND BYGG EIENDOM AS Tømrerfaget
VIK TØMRER SERVICE AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
FRØILAND BYGG SKADE AS AVD BERGEN * Slåtthaug videregående skole
Kontakt: Sigurd Haugland
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.