OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGGFAG

Organisasjonsnummer: 975548449

Om bedriften

4 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Langgata 15
4515 MANDAL
Vest-Agder

Kontaktinformasjon

Tlf: 38 27 17 74

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ARIANSEN BYGG AS Tømrerfaget
BOLIGHUS AS Tømrerfaget
BOLIGSPESIALISTEN GLOMSAKER AS Tømrerfaget
BYGG TEKNIKK LYNGDAL AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA HEDDELAND OG SOTELAND AS Tømrerfaget
BYGGMESTER HARALD T. LUND Tømrerfaget
BYGG1 LYNGDAL AS Tømrerfaget
C/C BYGG V/GEIR ARNE RØYNESTAD Tømrerfaget
STANLEY HAROLD EGELAND Tømrerfaget
BRØDRENE ELLINGSEN AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA RUNE ENGESÆTH Tømrerfaget
FAGBYGG BYGGMESTER ENDRE SOLAAS AS Tømrerfaget
FASADEENTREPRENØREN COATING SERVICE AS Tømrerfaget
FH BYGG OG EIENDOM AS Tømrerfaget
FLEKKEFJORD BYGG AS Tømrerfaget
FLEKKEFJORD BYGGEFORRETNING AS Logistikkfaget
FLEKKEFJORD KOMMUNE Feierfaget
FRØILAND BYGG SKADE AS Tømrerfaget
THOMAS GAUSDAL Tømrerfaget
GUNNAR JAKOBSEN AS Murerfaget
H K S BYGG AS Tømrerfaget
HANSEN BYGG AS Tømrerfaget
HELLVIK HUS FLEKKEFJORD AS Tømrerfaget
HOLM AS Betongfaget
Tømrerfaget
ROLF EINAR HUUS Tømrerfaget
BYGGMESTER ARNFINN JOHNSEN AS Tømrerfaget
KJELLBY BYGG AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA ERLING KLEV AS Tømrerfaget
TØRRES ANDREAS KLEV AS Tømrerfaget
KONSMO FABRIKKER AS Tømrerfaget
KVINESDAL MESTERBYGG AS Tømrerfaget
L - BYGG SØR AS Tømrerfaget
LINDESNES BYGG AS Tømrerfaget
LISTA BYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
MANDAL BYGG AS Tømrerfaget
MANDAL STILLASUTLEIE AS Stillasbyggerfaget
NORGES EIENDOMSUTVIKLING AS Betongfaget
Tømrerfaget
NORGESBYGG SØR AS Tømrerfaget
TØMRER ODIN YTTERDAHL Tømrerfaget
OLE K OLSEN BYGG AS Tømrerfaget
PERSSON & SÆVIK BYGG AS Tømrerfaget
PGE ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
BYGGFIRMA ARILD TRYGVE ROLAND AS Tømrerfaget
SANDEN BYGGSERVICE AS Tømrerfaget
SNEKKERFIRMA JAN SPILLING AS Tømrerfaget
STANGBORLI EIENDOM AS Tømrerfaget
STØLE MUR OG FLIS Murerfaget
STØLE NÆRINGSBYGG AS Tømrerfaget
THOR MAGNE HANSEN & SØNN AS Tømrerfaget
TORE MORTEN OUSDAL AS Tømrerfaget
BYGGMESTER LEIF TERJE TORLAND AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA ANDERS TRONDSEN Tømrerfaget
TØFFELGATA BYGG AS Tømrerfaget
TØMMERMESTER OLE REIDAR SKAILAND Tømrerfaget
VETNES BYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
VIGELAND BETONG AS Betongfaget
VIK TØMRER SERVICE AS Tømrerfaget
VIRAK BYGG AS Tømrerfaget
ÅSERAL BYGGTJENESTE ANS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
FRØILAND BYGG SKADE AS AVD BERGEN * Slåtthaug videregående skole
Kontakt: Sigurd Haugland
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.