BYGGOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK HÅLOGALAND

Organisasjonsnummer: 971494077

Om bedriften

9 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Strandvegen 106
9006 TROMSØ
Troms

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BJØRN BYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
KAUTOKEINO KOMMUNE TEKNISK ENHET Byggdrifterfaget
NEMO TEC AS Tømrerfaget
NILS JOHAN M. BULJO Tømrerfaget
TØMRERSERVICE AS Tømrerfaget
AB-TEC AS Malerfaget
Tømrerfaget
ALLSIDIG SNEKKERTJENESTE AS Tømrerfaget
B. ANDERSENS SØNNER AS Vei- og anleggsfaget
ANDREASSEN BYGG AS Tømrerfaget
ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN Rørleggerfaget
BERNTSEN BYGGSERVICE AS Tømrerfaget
BERTHEUSSEN BLIKKENSLAGER AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
BLÅMANN BYGG AS Tømrerfaget
BME JOHNSEN AS Betongfaget
Tømrerfaget
BRAVIDA NORGE AS AVD TROMSØ VVS Rørleggerfaget
Ventilasj.- og blikkensl.faget
BRÆCK BETONG AS Betongfaget
BRØDRENE FLØTTEN AS Tømrerfaget
BYGG & BETONG TEKNIKK AS Tømrerfaget
BYGG I NORD AS Tømrerfaget
BYGG-TEMA AS Tømrerfaget
BYGGINOR AS Tømrerfaget
BYGGMESTER KEN-GØRAN ANDERSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTEREN TROMSØ AS Tømrerfaget
BYGGTEAM HARSTAD AS Tømrerfaget
BYGGTEKNIKK KVALØYA AS Tømrerfaget
CENTRUM RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
COMPLETTBYGG AS Tømrerfaget
CONSTO NORD AS Betongfaget
Tømrerfaget
CONSTO SVALBARD AS Tømrerfaget
BLIKKENSLAGER TOM DREYER AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
ECHCON AS Rørleggerfaget
EIENDOM & NORSKE HUS AS Tømrerfaget
EKTE AS Møbelsnekkerfaget
Trevare- og bygginnr.faget
ELEMENT NOR AS Betongfaget
ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS Betongfaget
Tømrerfaget
FERDIGHUS AS Tømrerfaget
FINNSNES VAKTMESTERSERVICE AS Tømrerfaget
FLIS I NORD AS Murerfaget
FRØILAND BYGG SKADE AS AVD TRØMSØ Tømrerfaget
GK INNEKLIMA AS AVD TROMSØ Ventilasj.- og blikkensl.faget
GK RØR AS AVD TROMSØ Rørleggerfaget
BYGGMESTER R. HAGENSEN AS Tømrerfaget
HAMSTAD AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
BYGGMESTER JONNY I HANSEN AS Tømrerfaget
HARSTADBYGG ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
HILLESØY BYGGSERVICE AS Tømrerfaget
BYGGMESTER TONY H. JENSEN AS Tømrerfaget
KM PROFF BYGG AS Tømrerfaget
RØRLEGGERMESTER J-A KRISTIANSEN Rørleggerfaget
LNS SPITSBERGEN AS Tømrerfaget
MALER ANDERSSEN AS Malerfaget
MALERAN AS Malerfaget
MATHIASSEN VENTILASJON- BLIKKENSLAGER AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
A/S Helmer Mikkelsen Ventilasj.- og blikkensl.faget
M. JOHANSEN AS Tømrerfaget
MONSEN BYGG AS Murerfaget
Tømrerfaget
MUR & FLIS AS Murerfaget
MURER & FLISLEGGER KJELL R. JENSEN Murerfaget
PIPEDOKTORN AS Murerfaget
MÅLSELV BYGG AS Tømrerfaget
NCC NORGE AS AVD REGION NORD Betongfaget
Tømrerfaget
NESS RØRMONTASJE AS Rørleggerfaget
NOR TEAM ENTREPRENØRFORRETNING AS Tømrerfaget
NORDBOHUS MIDT TROMS AS Tømrerfaget
NT BYGGSERVICE AS Tømrerfaget
NT ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
NYSTED AS Tømrerfaget
BOGSTRAND AS Malerfaget
Murerfaget
Tømrerfaget
PETERSEN AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
PROFLIS AS Murerfaget
PROTAN ENTREPRENØR AS AVD TROMSØ Tak- og membrantekkerfaget
RECOVER NORDIC TROMSØ Tømrerfaget
RØRINOR AS Rørleggerfaget
RØRLEGGER HELGESEN AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERMESTER REIDAR SKAGSETH AS Rørleggerfaget
SCHWENKE & SØNN AS Malerfaget
Murerfaget
SENJA ELEMENTER AS Tømrerfaget
SJØVEGANHYTTA AS Tømrerfaget
SKADESERVICE NOR AS Tømrerfaget
STORE NORSKE GRUVEDRIFT AS Fjell- og bergverksfaget
STOREGGA ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
SU BYGG AS Tømrerfaget
SVALBARD BYGG AS Tømrerfaget
SVEIN M JENTOFT AS Tak- og membrantekkerfaget
TORSTENSEN BYGG-TEAM AS Tømrerfaget
TOTALRENOVERING AS Anleggsgartnerfaget
Betongfaget
Malerfaget
Murerfaget
Rørleggerfaget
Tømrerfaget
TROMS RØR AS Rørleggerfaget
TROMSBYGG ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
TROMSØ KOMMUNE Malerfaget
TROMSØ TAKMONTERING AS Tak- og membrantekkerfaget
UNIENT Johnny Nilssen Holsæter Tømrerfaget
VANGEN HARSTAD AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
VVS TEAM TROMSØ AS Rørleggerfaget
VVS- 24 AS Rørleggerfaget
WALTER WILHELMSEN AS Rørleggerfaget
WRIGHT BYGG AS Tømrerfaget
4VEGGER AS Tømrerfaget
BJØRN BYGG AS AVD HAVNEGATA NARVIK Tømrerfaget
BREILIA UTBYGGING AS Tømrerfaget
CONSTO ANLEGG NORD AS Anleggsmaskinførerfaget
GUNVALD JOHANSEN BYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
KAI & ANLEGG ENTREPRENØR AS Betongfaget
NORLAFT AS Tømrerfaget
SORTLAND ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS REGION ANLEGG AVD BODØ Betongfaget
Tømrerfaget
Vei- og anleggsfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.