TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND

Organisasjonsnummer: 971392215
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

10 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Godsterminalen 2 Torolv Kveldulvsons gate 5
8800 SANDNESSJØEN
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 07 57 95
www.toyh.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AKER SOLUTIONS AS AVD SANDNESSJØEN Industrimekanikerfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
ALSTAHAUG BYGGTEKNIKK AS Tømrerfaget
ALSTAHAUG KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Feierfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Mediegrafikerfaget
ALSTAHAUG NÆRINGSFORENING Kontor- og admin.faget
ALSTEN BYGG AS Tømrerfaget
ANGEL FRAKT AS Matrosfaget
AQUARIUS AS Industrimekanikerfaget
ASCO NORGE AS AVD SANDNESSJØEN Logistikkfaget
BARNELEKER SANDNESSJØEN AS Salgsfaget
MATTS BENTZEN Anleggsmaskinførerfaget
B-G ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Tømrerfaget
BH MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ARNE BJØRNVOLD AS Dataelektronikerfaget
BOA CREWING 1 AS Matrosfaget
Motormannfaget
BOREAL BUSS AS AVD BILVERKSTED SANDNESSJØEN Bilfaget, lette kjøretøy
Billakkererfaget
BOREAL SJØ AS AVD SJØ SANDNESSJØEN Matrosfaget
Yrkessjåførfaget
TORSTEIN BOTN AS Anleggsmaskinførerfaget
JAN BRATTLI AS Tømrerfaget
BRØNNØY BLIKK AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
HANDELSHUSET MOSJØEN AS Salgsfaget
CONTRACTOR BYGG AS Tømrerfaget
COOP HELGELAND SA AVD 258800 EXTRA LYNGÅSEN Salgsfaget
COOP HELGELAND SA AVD 1769 BYGGMIX Logistikkfaget
DEN GLADE DAME CAFÈ V/J.OLSEN Konditorfaget
DØNNA KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
ECOMARIN SEAFARM AS Akvakulturfaget
ROLF EDVARDSEN MASKINENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
ELEKTRIKERN MOSJØEN AS Elektrikerfaget
ELEKTRO & KJØLETEKNIKK AS Elektrikerfaget
ELEKTRO BODØ AS Elektrikerfaget
ELEKTRO HELGELAND AS Elektrikerfaget
ELTEL NETWORKS AS AVD SANDNESSJØEN Telekommunikasjonsmontørfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 7 AVD SANDNESSJØEN Salgsfaget
FEMUR BYGG AS Tømrerfaget
FRK. LOVISE AS Konditorfaget
GABBRO NOR AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Industrimekanikerfaget
GRAVETEKNIKK AS Anleggsmaskinførerfaget
GARTNERIET GRYTHATTEN AS Anleggsgartnerfaget
GRYTÅGA SETTEFISK AS Akvakulturfaget
ROBERT GRØNBECH AS Salgsfaget
HANDELSHUSET LEIRFJORD AS Salgsfaget
HANDELSHUSET SANDNESSJØEN AS Salgsfaget
HANSENS BILVERKSTED AS AVD SANDNESSJØEN Bilfaget, lette kjøretøy
HB RØR AS Rørleggerfaget
HELGELAND BÅTSERVICE AS Motormekanikerfaget
HELGELAND HAVN IKS Byggdrifterfaget
Kontor- og admin.faget
HELGELAND OVERFLATETEKNIKK AS Industrimalerfaget
HELGELANDS BLAD DRIFT AS Grafisk produksjonsteknikk
Trykkerfaget
HELGELANDSSYKEHUSET HF Dataelektronikerfaget
HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK Logistikkfaget
HELSE NORD IKT HF AVD MO I RANA IKT-servicefaget
HEMNES MEK VERKSTED AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
HERØY ASVO AS Kokkfaget
Kontor- og admin.faget
Renholdsoperatørfaget
Vaskerifaget
HERØY BIL & MASKIN AS Bilfaget, lette kjøretøy
HERØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
HOFF KRAFTFOR AS Logistikkfaget
JAKOBSEN MEKANISKE VERKSTED DRIFT AS Industrimekanikerfaget
JOHNSEN & SUMSTAD BYGG AS Tømrerfaget
KF ALSTAHAUG MOTTAKSTED FOR ASYLSØKERE Kontor- og admin.faget
KIM-RAINO RØLVÅG AS Salgsfaget
Kvarøy Fiskeoppdrett A/S Akvakulturfaget
KVINA AUTO AS Bilfaget, lette kjøretøy
AS LANDMASKIN Landbruksmaskinmekanikerfaget
LEIRFJORD ELINSTALLASJON AS Elektrikerfaget
LEIRFJORD KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Helsearbeiderfaget
Industrirørleggerfaget
LEIRFJORD TRANSPORT OG ANLEGG ANS Anleggsmaskinførerfaget
LETSEA AS Akvakulturfaget
Industrimekanikerfaget
LOVUND SKYSS AS Kontor- og admin.faget
Matrosfaget
LOVUNDLAKS AS Akvakulturfaget
LURØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Renholdsoperatørfaget
LYSAM AS Kontor- og admin.faget
MATHISEN BUTIKKDRIFT AS Salgsfaget
Mathisen Drift AS Elektrikerfaget
MBO BYGG AS Tømrerfaget
MIDT NORSK VENTILASJON AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
MOWI NORWAY AS AVD MATFISK HERØY Akvakulturfaget
Logistikkfaget
MOWI NORWAY AS AVD TJONGSFJORDEN Akvakulturfaget
NILLE AVD SANDNESSJØEN Salgsfaget
RABBEN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
NORD-DØNNA MONTESSORIFORENING Kontor- og admin.faget
NORDLAND RENSEFISK AS Akvakulturfaget
NORSK FISKETRANSPORT AS AVD DØNNA Matrosfaget
Motormannfaget
NOTHUSET AS Motormekanikerfaget
NOVA SEA AS Akvakulturfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
Renholdsoperatørfaget
OLSEN MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
OLAF PETTERSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
POLAR TUGS AS Matrosfaget
Motormannfaget
POLYGON HELGELAND AS Tømrerfaget
PROTRONIC AS Elektrikerfaget
RANFJORD FISKEPRODUKTER AS Akvakulturfaget
REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING Kontor- og admin.faget
JARL RØLVÅG AS Salgsfaget
RESTAURANT SOPRANO AS Kokkfaget
RØDSTUA BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
O RØNNING KONTOR OG DATA AS Kontor- og admin.faget
RØRLEGGERSPESIALISTEN AS Rørleggerfaget
SANDNESSJØEN BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SANDNESSJØEN BILOPPSAMLING Alf Morten Forsland Yrkessjåførfaget
SANDNESSJØEN IDRETTSLAG Kontor- og admin.faget
SANDNESSJØEN INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
Renholdsoperatørfaget
SAR AS Logistikkfaget
SAR AS AVD SANDNESSJØEN Kjemiprosessfaget
SCANDIC SYV SØSTRE Kokkfaget
Servitørfaget
SCORE AS Industrimekanikerfaget
SELSØYVIK HAVBRUK AS Akvakulturfaget
SELØY SJØFARM AS Akvakulturfaget
SELØY UNDERVANNSSERVICE AS Fjernstyrte u.vannsoperasjoner
Industrimekanikerfaget
IT PARTNER HELGELAND AS IKT-servicefaget
SINUS AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SINUS DATA AS IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
SK MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
SLIPEN MEKANISKE AS Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Motormekanikerfaget
Platearbeiderfaget
SMÅBARNSFORELDRENES BARNEHAGE ALSTAHAUG SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SNEKKARTEAM AS Tømrerfaget
SVETEK AS Sveisefaget
TANG1 BYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND Kontor- og admin.faget
TRÆNA KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Reiselivsfaget
TRÆNA VASK IDA KAROLINE WILLUMSEN HOLMEN Vaskerifaget
UNION VVS AS Rørleggerfaget
VÅGENG MASKIN ANS Yrkessjåførfaget
WESTCON HELGELAND AS Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
KVARØY FISKEOPPDRETT AS * Meløy videregående skole
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
MATHISEN DRIFT AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Tomas Vik Hammerhaug
Vis avtale
CONTRACTOR BYGG AS * Mosjøen videregående skole
Kontakt: Rolf Puntervold
Vis avtale
BUNNPRIS SANDNESSJØEN * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Håvard Berg
Vis avtale
AKER SOLUTIONS AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Geir-Arne Otting
Vis avtale
AKER SOLUTIONS AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Finn Bjørsvik
Vis avtale
ALSTAHAUG KOMMUNE Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Sigrid Synnøve Haarberg
Vis avtale
MOWI NORWAY AS * Kristiansund videregående skole
Kontakt: Renate Kalvø Gustad
Vis avtale
POLYGON HELGELAND AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Håvard Berg
Vis avtale
NOVA SEA AS AVD NORDARNØY *
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
B-G ENTREPRENØR AS AVD SANDNESSJØEN * Mosjøen videregående skole
Kontakt: Ronny Pedersen
Vis avtale
LEIRFJORD SYKEHEIM * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Eva Cathrine Jensen
Vis avtale
DØNNA OMSORGSSENTER INSTITUSJON * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Eva Cathrine Jensen
Vis avtale
ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Arnt-Hugo Pedersen
Vis avtale
HERØY BARNEHAGE * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Eva Cathrine Jensen
Vis avtale
NOVA SEA AS AVD BOLGA *
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
BOREAL BUSS AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Snorre Sørensen
Vis avtale
HANSENS BILVERKSTED AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Snorre Sørensen
Vis avtale
HELGELANDSSYKEHUSET HF AMBULANSETJENESTEN * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Eva Jensen
Vis avtale
BH MASKIN AS * Mosjøen videregående skole
Kontakt: Rolf Puntervold
Vis avtale
GRYTÅGA SETTEFISK AS *
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
SANDNESSJØEN INSTALLASJON AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Tomas Vik Hammerhaug
Vis avtale
SAR AS AVD SANDNESSJØEN Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Håvard Berg
Vis avtale

Organisasjonsnummer 971392215 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.