TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND

Organisasjonsnummer: 971392215

Om bedriften

10 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Godsterminalen 2 Torolv Kveldulvsons gate 5
8800 SANDNESSJØEN
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 07 57 95
www.toyh.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AKER SOLUTIONS AS AVD SANDNESSJØEN Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
Almås Auto A/S Bilfaget, lette kjøretøy
ALSTAHAUG KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Feierfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
ALSTAHAUG NÆRINGSFORENING Kontor- og admin.faget
ANGEL FRAKT AS Matrosfaget
AQUARIUS AS Industrimekanikerfaget
ASCO NORGE AS AVD SANDNESSJØEN Logistikkfaget
BARNELEKER SANDNESSJØEN AS Salgsfaget
MATTS BENTZEN Anleggsmaskinførerfaget
B-G ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
BH MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ARNE BJØRNVOLD AS Dataelektronikerfaget
BOA CREWING 1 AS Matrosfaget
Motormannfaget
BOREAL BUSS AS AVD BILVERKSTED SANDNESSJØEN Bilfaget, lette kjøretøy
Billakkererfaget
BOREAL SJØ AS AVD SJØ SANDNESSJØEN Matrosfaget
Yrkessjåførfaget
BRØNNØY BLIKK AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
HANDELSHUSET MOSJØEN AS Salgsfaget
CONTRACTOR BYGG AS Tømrerfaget
COOP MIDT NORGE SA AVD 133 EXTRA LYNGÅSEN Salgsfaget
DØNNA KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
FISHBASE GROUP AS Akvakulturfaget
ROLF EDVARDSEN MASKINENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
ELEKTRIKERN MOSJØEN AS Elektrikerfaget
ELEKTRO & KJØLETEKNIKK AS Elektrikerfaget
ELEKTRO BODØ AS Elektrikerfaget
ELEKTRO HELGELAND AS Elektrikerfaget
ELTEL NETWORKS AS AVD SANDNESSJØEN Telekommunikasjonsmontørfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 7 AVD SANDNESSJØEN Salgsfaget
FEMUR BYGG AS Tømrerfaget
FRK. LOVISE AS Konditorfaget
GABBRO NOR AS Anleggsmaskinførerfaget
Industrimekanikerfaget
GRAVETEKNIKK AS Anleggsmaskinførerfaget
GARTNERIET GRYTHATTEN AS Anleggsgartnerfaget
GRYTÅGA SETTEFISK AS Akvakulturfaget
ROBERT GRØNBECH AS Salgsfaget
HANDELSHUSET LEIRFJORD AS Salgsfaget
HANDELSHUSET SANDNESSJØEN AS Salgsfaget
HANSENS BILVERKSTED AS AVD SANDNESSJØEN Bilfaget, lette kjøretøy
HB RØR AS Rørleggerfaget
HELGELAND BÅTSERVICE AS Industrimekanikerfaget
Motormekanikerfaget
HELGELAND HAVN IKS Byggdrifterfaget
Kontor- og admin.faget
HELGELANDS BLAD DRIFT AS _ Trykkerfaget
HELGELANDSSYKEHUSET HF Dataelektronikerfaget
HEMNES MEK VERKSTED AS Platearbeiderfaget
HERØY ASVO AS Kontor- og admin.faget
Renholdsoperatørfaget
Vaskerifaget
HERØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
JAKOBSEN MEKANISKE VERKSTED DRIFT AS Industrimekanikerfaget
LEIRFJORD BYGG AS Tømrerfaget
JÆGTVIK KRAN OG TRANSPORT AS Kontor- og admin.faget
KIM-RAINO RØLVÅG AS Salgsfaget
Kvarøy Fiskeoppdrett A/S Akvakulturfaget
KVINA AUTO AS Bilfaget, lette kjøretøy
AS LANDMASKIN Landbruksmaskinmekanikerfaget
LEIRFJORD ELINSTALLASJON AS Elektrikerfaget
LEIRFJORD KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Helsearbeiderfaget
Industrirørleggerfaget
LETSEA AS Akvakulturfaget
Industrimekanikerfaget
LOVUND SKYSS AS Matrosfaget
LOVUNDLAKS AS Akvakulturfaget
LURØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Renholdsoperatørfaget
LYSAM AS Kontor- og admin.faget
Mathisen Drift AS Elektrikerfaget
MBO BYGG AS Tømrerfaget
MIDT NORSK VENTILASJON AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
MOWI AVD MATFISK HERØY Akvakulturfaget
Logistikkfaget
MOWI AVD TJONGSFJORDEN Akvakulturfaget
NILLE AS AVD SANDNESSJØEN Salgsfaget
NORDLAND RENSEFISK AS Akvakulturfaget
NORDNES BETONG OG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
NORSK FISKETRANSPORT AS AVD DØNNA Matrosfaget
Motormannfaget
NOVA SEA AS Akvakulturfaget
Industrimekanikerfaget
OLSEN MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
OLAF PETTERSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
POLAR TUGS AS Matrosfaget
Motormannfaget
POLYGON HELGELAND AS Tømrerfaget
REGIONALT KONTOR FOR KOMPETANSEUTVIKLING Kontor- og admin.faget
RESTAURANT SOPRANO AS Kokkfaget
RØDSTUA BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
O RØNNING KONTOR OG DATA AS Kontor- og admin.faget
RØRLEGGERSPESIALISTEN AS Rørleggerfaget
SANDNESSJØEN BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SANDNESSJØEN BILOPPSAMLING Alf Morten Forsland Yrkessjåførfaget
SANDNESSJØEN IDRETTSLAG Kontor- og admin.faget
SANDNESSJØEN INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
SANDNESSJØEN RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Renholdsoperatørfaget
SAR AS Logistikkfaget
SAR AS AVD SANDNESSJØEN Kjemiprosessfaget
SCANDIC SYV SØSTRE Kokkfaget
Servitørfaget
SCORE AS Industrimekanikerfaget
SELSØYVIK HAVBRUK AS Akvakulturfaget
SELØY SJØFARM AS Akvakulturfaget
SELØY UNDERVANNSSERVICE AS Industrimekanikerfaget
Matrosfaget
Motormannfaget
IT PARTNER HELGELAND AS IKT-servicefaget
SINUS AS Elektrikerfaget
IKT-servicefaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SK MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
SLIPEN MEKANISKE AS Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Logistikkfaget
Motormekanikerfaget
Platearbeiderfaget
SMÅBARNSFORELDRENES BARNEHAGE ALSTAHAUG SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SNEKKARTEAM AS Tømrerfaget
SVETEK AS Sveisefaget
TANG1 BYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
TRÆNA KOMMUNE Helsearbeiderfaget
Reiselivsfaget
UNION VVS AS Rørleggerfaget
VÅGENG MASKIN ANS Yrkessjåførfaget
WESTCON HELGELAND AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
MATHISEN DRIFT AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Tomas Vik Hammerhaug
Vis avtale
ALSTAHAUG KOMMUNE SEKTOR FOR KULTUR * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Per Arne Hansen
Vis avtale
BUNNPRIS SANDNESSJØEN * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Håvard Berg
Vis avtale
AKER SOLUTIONS AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Geir-Arne Otting
Vis avtale
AKER SOLUTIONS AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Finn Bjørsvik
Vis avtale
ALSTAHAUG KOMMUNE Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Sigrid Synnøve Haarberg
Vis avtale
POLYGON HELGELAND AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Håvard Berg
Vis avtale
LEIRFJORD SYKEHEIM * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Eva Cathrine Jensen
Vis avtale
DØNNA OMSORGSSENTER INSTITUSJON * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Eva Cathrine Jensen
Vis avtale
HERØY BARNEHAGE * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Eva Cathrine Jensen
Vis avtale
NOVA SEA AS AVD BOLGA *
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
BOREAL BUSS AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Snorre Sørensen
Vis avtale
HANSENS BILVERKSTED AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Snorre Sørensen
Vis avtale
HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN AMBULANSETJENESTE * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Eva Jensen
Vis avtale
BH MASKIN AS * Mosjøen videregående skole
Kontakt: Rolf Puntervold
Vis avtale
SANDNESSJØEN INSTALLASJON AS * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Tomas Vik Hammerhaug
Vis avtale
SAR AS AVD SANDNESSJØEN Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Håvard Berg
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.