WIST LAST & BUSS AS

Organisasjonsnummer: 958315120
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

287 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Sandmoflata 4
7093 TILLER
Trøndelag

Kontaktinformasjon

Tlf: 72 88 25 00
www.wistlastbuss.com
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 958315120 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 958315120 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) WIST LAST & BUSS AS AVD ÅNDALSNES RAUMA OG VESTNES OPPLÆRNGSKONTOR Møre og Romsdal
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) WIST LAST & BUSS AS AVD VERKSTED ÅLESUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR BILFAG PÅ SUNNMØRE Møre og Romsdal
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) WIST LAST & BUSS AS AVD STEINKJER VERKSTED OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I TRØNDELAG Trøndelag
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) WIST LAST & BUSS AS AVD STEINKJER VERKSTED OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I TRØNDELAG Trøndelag
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) WIST LAST & BUSS AS AVD VOLDA OPPLÆRINGSKONTORET FOR BILFAG PÅ SUNNMØRE Møre og Romsdal
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) WIST LAST & BUSS AS AVD MOLDE OPPLÆRINGSKONTORET FOR BILFAG NORDMØRE OG ROMSDAL SA Møre og Romsdal
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) WIST LAST & BUSS AS AVD MOLDE OPPLÆRINGSKONTORET FOR BILFAG NORDMØRE OG ROMSDAL SA Møre og Romsdal
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) WIST LAST & BUSS AS AVD VERKSTED MO OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) WIST LAST & BUSS AS AVD KRISTIANSUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR BILFAG NORDMØRE OG ROMSDAL SA Møre og Romsdal
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) WIST LAST & BUSS AS AVD STJØRDAL OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I TRØNDELAG Trøndelag
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) WIST LAST & BUSS AS AVD STJØRDAL OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I TRØNDELAG Trøndelag

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 958315120 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.