OPPLÆRINGSKONTOR FOR TRANSPORT OG LOGISTIKK FINNMARK SA

Organisasjonsnummer: 919320826
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

3 ansatte
Samvirkeforetak

Forretningsadresse

Storengveien 6
9515 ALTA
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALTA GRAVESERVICE AS Yrkessjåførfaget
ALTA KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER Yrkessjåførfaget
ALTA LASTEBILSENTRAL AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
ALTENFJORD TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
ARCTIC MINERALS AS Yrkessjåførfaget
ASCO NORGE AS Logistikkfaget
BOREAL BUSS AS Yrkessjåførfaget
DANIEL JAKOBSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
ERIKSEN MASKIN AS Yrkessjåførfaget
E6 TALVIK BENSIN OG DIESEL AS Yrkessjåførfaget
FREDENG AS Yrkessjåførfaget
H. SJØGREN & SØNNER AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
BØRRE ANDERSEN AS Yrkessjåførfaget
JAN NYLUND & SØNNER AS Yrkessjåførfaget
JAN OPGÅRD AS Yrkessjåførfaget
KIVIJERVI ENTREPRENØR AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
KIVI'S TRANSPORT AS Logistikkfaget
KÅRE K KRISTENSEN AS Yrkessjåførfaget
LEIRBOTN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
MESTA AS Yrkessjåførfaget
ODD MATHISEN AS Yrkessjåførfaget
OKJ TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
OPPLÆRINGSKONTOR FOR TRANSPORT OG LOGISTIKK FINNMARK SA Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
PARK & ANLEGG ALTA AS Yrkessjåførfaget
POSTEN NORGE AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
ROY-YNGVE THOMASSEN AS Yrkessjåførfaget
SB TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
SIBELCO NORDIC AS AVD STJERNØY Logistikkfaget
OLEIF SIMENSEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
STRIFELDTS TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
SVEIN THOMASSEN AS Yrkessjåførfaget
THOMASSEN MASKIN AS Yrkessjåførfaget
THORLEIF RØNNING TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
TORMOD KRISTENSEN MASKIN AS Yrkessjåførfaget
VEST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP, OARJE-FINNMARKKU RIHPAFITNODAT VEFAS IKS Yrkessjåførfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 919320826 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.