HAMMERFEST FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR

Organisasjonsnummer: 879764122

Om bedriften

5 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

4. etasje Sjøgata 6
9600 HAMMERFEST
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Tlf: 78 40 62 11

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ABUS ENTREPRENØR AS Elektrikerfaget
ADVANTEC AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
AIBEL AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
ALTA KRAFTLAG SA Energimontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ALTA STÅL & CNC MASKINERING AS Industrimekanikerfaget
Sveisefaget
ARCTIC BYGG AS Tømrerfaget
ARCTIC ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ARCTIC RØR AS Rørleggerfaget
ARCTIC RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
ARGES AS Automatiseringsfaget
RØRLEGGER BERNTSEN AS Rørleggerfaget
BILDEKK AS Hjulutrustningsfaget
BLOCH BYGG OG MATERIALHANDEL AS Salgsfaget
BOREAL SJØ AS Bilfaget, tunge kjøretøy
BYGG NORD HAMMERFEST AS Tømrerfaget
BÅT OG MOTOR AS Motormekanikerfaget
CERMAQ NORWAY AS Industrimekanikerfaget
ELEKTRIKEREN AS Elektrikerfaget
ELEKTRO TEAM AS Elektrikerfaget
SVEIN KRISTIAN NILSEN Elektrikerfaget
ELEKTRONOR AS Elektrikerfaget
ELEKTRONORD AS Elektrikerfaget
ERIKSEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FARVEHJØRNET AS Malerfaget
FINNMARK BYGGTJENESTE AS Kontor- og admin.faget
Tømrerfaget
FINNMARK KJØTT AS Salgsfaget
FOKUS-BYGG AS Tømrerfaget
FORCE TECHNOLOGY ARCTIC AS NDT-kontrollørfaget
FRYDENBØ INDUSTRI AS Elektrikerfaget
FRYDENBØ INDUSTRI HAVØYSUND AS Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Motormekanikerfaget
FRYDENBØ INDUSTRI ØKSFJORD AS Industrimekanikerfaget
Motormekanikerfaget
GAGAMA ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
GK INNEKLIMA AS Kulde- og varmep.montørfaget
GRAVEPARTNER AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
H BLIX AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
HAMMERFEST BYGG AS Tømrerfaget
HAMMERFEST ENERGI BREDBÅND AS IKT-servicefaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
HAMMERFEST ENERGI NETT AS Energimontørfaget
Kontor- og admin.faget
HAMMERFEST ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
HAMMERFEST FRYSETERMINAL AS Kontor- og admin.faget
HAMMERFEST INDUSTRISERVICE AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
HAMMERFEST KOMMUNE Anleggsmaskinmekanikerfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Feierfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
HAMMERFEST TURIST AS Reiselivsfaget
HAUGSNES ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
HOLMGREN OG OLSEN MOTOR AS Motorsykkelfaget
HOLMGRENS SJØSERVICE AS Fjernstyrte u.vannsoperasjoner
HONNINGSVÅG MEK VERKSTED AS Industrimekanikerfaget
Sveisefaget
HUSBANKEN Kontor- og admin.faget
INFRANORD AS Telekommunikasjonsmontørfaget
INSTALLATØR R HANSEN AS Elektrikerfaget
ISHAVSBYGG BJØRN TORE ENOKSEN Tømrerfaget
JONASSEN RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
LOCKTECH AS Låsesmedfaget
LUOSTEJOK KRAFTLAG SA Telekommunikasjonsmontørfaget
MARKAN EL AS Elektrikerfaget
MENTO AS Logistikkfaget
MERIDIANBYGG AS Tømrerfaget
MURMESTEREN HAMMERFEST AS Murerfaget
BOHUS HAMMERFEST AS Salgsfaget
MÅSØY KOMMUNE Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
NORD NORSK KULDE AS Kulde- og varmep.montørfaget
NYBOLOFT ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
OSS-NOR AS Industrimekanikerfaget
NORSEA POLARBASE AS Logistikkfaget
ONECO NETWORKS AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
REP & VEDLIKEHOLD AS Industrimekanikerfaget
REPVÅG KRAFTLAG SA Energimontørfaget
RØR TEAM AS Rørleggerfaget
SAGANORD AS Elektrikerfaget
SIBELCO NORDIC AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Laboratoriefaget
TANA INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
VADSØ INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
VÅR ENERGI AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.