OPPLÆRINGSKONTORET FOR INDUSTRIFAG OKI VESTFOLD STIFTELSE

Organisasjonsnummer: 871317062

Om bedriften

2 ansatte
Stiftelse

Forretningsadresse

Stensarmen 5
3112 TØNSBERG
Vestfold og Telemark

Kontaktinformasjon

Tlf: 33 35 93 30
www.oki-vf.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
MARINESERVICE AS Motormekanikerfaget
ABT BYGG AS Platearbeiderfaget
AGILITY SUBSEA FABRICATION AS Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
AGILITY SUBSEA FABRICATION AS AVD TØNSBERG Platearbeiderfaget
ALMEK INDUSTRI AS CNC-maskineringsfaget
ALUMINIUM FASADER AS Industrimontørfaget
ANDEBU MEKANIKK AS Platearbeiderfaget
ANLEGG-OG MILJØSERVICE AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
APS ALUMINIUM PROFIL SYSTEMER AS Industrimontørfaget
AQWA AS Industrimontørfaget
Industrirørleggerfaget
BAKEHUSET AS Industrimekanikerfaget
BARNFIND TECHNOLOGIES AS Produksjonselektronikerfaget
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
BILLADER AS Produksjonselektronikerfaget
BOMEKAN AS Platearbeiderfaget
DEKK1 AS Hjulutrustningsfaget
EMET AS CNC-maskineringsfaget
ENERI FIBER AS Telekommunikasjonsmontørfaget
ENWA BADEANLEGG AS Industrimontørfaget
ENWA PMI AS Industrirørleggerfaget
FASTLANE TECHNOLOGIES AS Industrimekanikerfaget
FERNO MOBILITY AS Produksjonselektronikerfaget
FINDUS NORGE AS AVD GRO INDUSTRIER TØNSBERG Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
FLÅTNES ELEKTRO-MEK AS Produksjonselektronikerfaget
FREDRIK SVENSSON AS CNC-maskineringsfaget
GRANS BRYGGERI AS Automatiseringsfaget
LÅSESMED E. HAUGAN AS Låsesmedfaget
HAUKERØD HAGE OG SKOG AS Motormekanikerfaget
HENGSRØD AS Platearbeiderfaget
HERHOLDT ANDERSEN AS Motormekanikerfaget
H. HENRIKSEN AS CNC-maskineringsfaget
Platearbeiderfaget
HILDING ANDERS NORWAY AS Produksjonsteknikkfaget
HK SPESIALISTEN AS Sveisefaget
HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS AVDELING HOLMESTRAND Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Laboratoriefaget
Produksjonsteknikkfaget
HYDROSCAND AS AVD TØNSBERG Industrimontørfaget
Logistikkfaget
IAC VESTCOLD AS Kulde- og varmep.montørfaget
IKM INSPECTION AS NDT-kontrollørfaget
JARLSØ MARINA AS Motormekanikerfaget
JHS CONSTRUCTION AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
KIRKEDAM ELEKTRONIKK PRODUKSJON AS Produksjonselektronikerfaget
KIWA INSPECTA AS AVD STOKKE NDT-kontrollørfaget
KOLBERG CASPARY LAUTOM AS Industrimontørfaget
KRÜGER KALDNES AS Automatiseringsfaget
Industrimontørfaget
LAURITSEN GJERDEFABRIKK AS Automatiseringsfaget
LØVAAS MOTOR AS Motorsykkelfaget
LÅSESMEDEN LARVIK AS Låsesmedfaget
LÅSESMEDEN SANDEFJORD AS Låsesmedfaget
MARINE INSTALLASJON AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
MEKTRONIKK AS CNC-maskineringsfaget
NOKAS TEKNIKK SØR AS Dataelektronikerfaget
Låsesmedfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
NORGIPS NORGE AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
NORTRONIX AS Produksjonselektronikerfaget
NORTURA SA Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
NOTECH AS Industrimontørfaget
OSWO AS CNC-maskineringsfaget
Produksjonselektronikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
PELLES VERKSTED AS Elektroreparatørfaget
PLATECH AS Produksjonsteknikkfaget
PORT-SERVICE ØST AS Industrimontørfaget
PSREP AS Industrimekanikerfaget
RAGN SELLS AS AV BORGESKOGEN Gjenvinningsfaget
RHEINMETALL NORWAY AS CNC-maskineringsfaget
Kontor- og admin.faget
Optronikerfaget
RINGNES AS AVD LARVIK Produksjonsteknikkfaget
RYGG GUMMI AS Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
SEIPPEL INDUSTRI AS Industrirørleggerfaget
SIAS AS Platearbeiderfaget
SIKKERHETSKOMPANIET AS Låsesmedfaget
SIPRO AS Industrimontørfaget
Sveisefaget
SKJÆRGÅRDEN24 BÅTVERKSTED AS Motormekanikerfaget
STIFTELSEN OSEBERG VIKINGARV Smedfaget
Trebåtbyggerfaget
STOKKE STÅL A/S Platearbeiderfaget
SVEISEMEKANIKK AS Platearbeiderfaget
TAVLE TEKNIKK AS Tavlemontørfaget
TECHNOMEK AS Industrimekanikerfaget
TEXI ELECTRONICS AS Produksjonselektronikerfaget
TINE SA Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
TJØME MOTORVERKSTED AS Bilfaget, lette kjøretøy
TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Produksjonsteknikkfaget
ULVIKEN MOTORSENTER AS Motormekanikerfaget
UMBRA PRODUKTER AS Industrimontørfaget
EVERZINC NORWAY AS Industrimekanikerfaget
VALLØ BÅT AS Motormekanikerfaget
VALLØ MARINA AS Motormekanikerfaget
VEKO AS Industrimontørfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
VESTFOLD BYGG OG REKKVERK AS Industrimontørfaget
VESTFOLD TRUCKSERVICE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
VESTFOLD VANN IKS Automatiseringsfaget
VESTFOLD VARMEPUMPESERVICE AS Kulde- og varmep.montørfaget
VIKA MONTERING AS Platearbeiderfaget
WILHELMSEN CHEMICALS AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
WIRTGEN NORWAY AS Anleggsmaskinmekanikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.