Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Revisor

Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. Du kan også veilede og gi råd innen økonomi.

Om jobben

Som revisor utfører du revisjon. Det vil si at du kontrollerer at årsregnskapene er riktig utført. Revisors hovedoppgave er kontroll av revisjonspliktige selskapers årsregnskap.

Utdanning som revisor gir stor fleksibilitet i arbeidsmarkedet, og mange revisorer har andre arbeidsoppgaver enn å utføre revisjon. Mange revisorer fungerer som rådgivere for bedrifter. Du kan veilede og gi råd slik at bedriftene kan etablere gode rutiner for økonomistyring og passe på at lover og regler følges. 

Etter revisjon skriver revisoren en rapport om den økonomiske situasjonen i bedriften. Revisors rapport gir eiere, ansatte, kreditorer, banker og myndigheter en bekreftelse på om den økonomiske situasjonen i bedriften stemmer med de offentliggjorte regnskapene.  

I Norge må man enten være registrert revisor eller statsautorisert revisor for å kunne revidere regnskap for revisjonspliktige selskaper. For å kunne utføre revisjon for børsnoterte selskap må du være statsautorisert revisor.

En registrert revisor har bachelorgrad i revisjon og tre års praksis. En statsautorisert revisor har mastergrad og tre års praksis. Det er Finanstilsynet som godkjenner disse titlene.

Personlige egenskaper

Du må like å jobbe med tall, og være nøyaktig og tålmodig. Du bør like å være en diskusjonspartner og veileder for dine klienter. Mye av arbeidet foregår ute hos klientene i ulike bedrifter og som revisor må du være sosial og utadvendt. Du bør være analytisk, og like å jobbe med lover og regler.

Arbeidsmarked

Arbeidslivsoversikt

Her finner du en oversikt over hvilke bedrifter som har ansatte i dette yrket. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Revisor i hele Norge

Ansatt-ikon 7709 ansatte

(7727 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 1015 bedrifter

(1023 i hele Norge)

Om arbeidsmarkedsinformasjonen

Opplysningene er basert på Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) og Brønnøysundregisteret.

Aa-registeret eies og forvaltes av Nav. Der plikter alle arbeidsgivere å registrere alle ansatte, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom, og dette betyr at det kan forekomme feilregistreringer av arbeidsforhold i AA-registeret. Det betyr også at dersom oversikten viser ingen eller få arbeidsgivere innen et yrke, kan arbeidsgiverne ha registrert de ansatte under en mer generell yrkeskategori.

Senter for IKT i utdanningen har forenklet presentasjonen ved å slå sammen 9000 STYRK-koder og knyttet disse til 550 yrkesbeskrivelser på utdanning.no. Noen stillingstitler kan i enkelte tilfeller være knyttet opp mot flere yrkesbeskrivelser. Derfor vil en summering av ansattetall fra hvert yrke ikke kunne sammenlignes med totalt sysselsettingstall. Det kan forekomme feil i forenklingen vi har foretatt, og tallene for den enkelte bedrift/yrkesgruppe kan derfor bli misvisende.

Det kan ta tid før registrene oppdateres. Derfor kan bedrifter som er nedlagt, oppkjøpt eller avviklet fremdeles være synlige i oversikten. Vi jobber kontinuerlig med å bedre tallgrunnlaget og strukturene som genererer disse, vær derfor oppmerksom på at det kan komme endringer.

Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du finner feil: redaksjonen@utdanning.no.

Vis bedriftsoversikt

Hvor jobber revisorer?

Mange revisorer jobber i små eller store firmaer som tilbyr revisjon og rådgivning til revisjonspliktige foretak. Du kan også drive eget selskap. Andre velger en karriere innen regnskap, økonomi eller ledelse i næringslivet eller kommunal/offentlig forvaltning. Arbeidsmulighetene er gode, og mange går rett fra studier til jobb.

Hva jobber revisorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

En registrert revisor har bachelorgrad fra høgskole eller universitet. En statsautorisert revisor har mastergrad i regnskap og revisjon (MMR).

Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Du bør ha godt grunnlag i økonomi og/eller matematikk fra videregående skole.

Etter- og videreutdanning
Det er viktig at en revisor til enhver tid er faglig oppdatert. Revisorer som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige selskaper må gjennomføre etterutdanning for å opprettholde autorisasjon som registrert- eller statsautorisert revisor.

Alle børsnoterte selskaper krever at revisor må være statsautorisert revisor.

Gjennomsnittslønn for revisorer

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Revisorer og regnskapsfører
Heltidsansatte
Varehandel
Privat sektor
397 personer
Ca 320 kr
46 000 kr
552 000 kr
kilde
Spesialrevisor
Heltidsansatte
Offentlig administrasjon
Offentlig sektor
389 personer
Ca 310 kr
45 000 kr
540 000 kr
kilde
Revisorer og regnskapsfører
Heltidsansatte
Agentur- og engroshandel (unntatt bilhandel)
Privat sektor
228 personer
Ca 320 kr
46 500 kr
558 000 kr
kilde
Skatterevisor
Heltidsansatte
Offentlig administrasjon
Offentlig sektor
88 personer
Ca 260 kr
37 900 kr
454 800 kr
kilde
Spesialrevisor
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
75 personer
Ca 260 kr
38 000 kr
456 000 kr
kilde
Tollrevisor
Heltidsansatte
Politi- og påtalemyndighet
Statlig sektor
48 personer
Ca 250 kr
36 200 kr
434 400 kr
kilde
Ligningsrevisor
Heltidsansatte
Offentlig administrasjon
Offentlig sektor
31 personer
Ca 250 kr
36 000 kr
432 000 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 25. juni 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Den norske Revisorforening (2013) .
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr

Doris sier at hennes jobb er variert, og ofte dukker det opp nye problemstillinger som gir henne utfordringer som revisor.

Revisor Roger Weibell

- Eg hjelper kundane våre med å løyse problem dei ikkje veit svaret på, og eg lærer alltid noko nytt, seier revisor Roger Weibell.

Utdanningsintervjuer

Revisjonstudent Julie Skaret Gulla

Julie Skaret Gulla ble ikke operastjerne, men revisjonsutdanningen har gitt henne et hav av muligheter.