Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Om jobben

En eiendomsmegler bistår privatpersoner og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Å kjøpe bolig eller fritidsbolig er en av de største investeringene man gjør, og megleren har en viktig oppgave med å hjelpe begge parter i en handel på en upartisk måte. Eiendomsmeglingsbransjen er strengt lovregulert og eiendomsmegleren har klare retningslinjer å forholde seg til.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et boligsalg:

 • bistå selger med planlegging og gjennomføring av salg
 • lage prospekt over eiendommen
 • annonsere i aviser og på internett
 • gjennomføre visning og budrunde
 • avholde kontraktsmøte mellom partene
 • fylle ut nødvendige dokumenter og sende aktuelle papirer for tinglysning
 • foreta det økonomiske oppgjøret mellom partene

Tittelen eiendomsmegler er beskyttet og forbeholdt de som har eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet (tidligere kalt Kredittilsynet). For å få eiendomsmeglerbrev må du ha godkjent eiendomsmeglereksamen, samt to års praksis etter dette. Eiendomsmeglerbrev gir deg rett til å drive selvstendig eiendomsmegling, og rett til å jobbe som fagansvarlig.

Personlige egenskaper

Som eiendomsmegler må du ha god kjennskap til aktuelle lover og regler, like å snakke med ulike typer mennesker og klare å skape tillit. Eiendomsmegleren utfører mye administrativt arbeid og du må være i stand til å jobbe systematisk. Du bør også være en god selger.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Eiendomsmegler (velg sted)

Ansatt-ikon 5244 ansatte

(5244 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 1771 bedrifter

(1771 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 1317106 - Daglig Leder (Eiendomsmekling - Færre Enn 10 Ansatte))
 • 3413101 - Eiendomsforvalter
 • 3413103 - Eiendomsmeglerkandidat
 • 3413104 - Statsautorisert Eiendomsmegler
 • 3413105 - Eiendomskonsulent
 • 3413106 - Eiendomsmegler
 • 3413108 - Eiendomsutvikler
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med Godkjent lærebedrift .
2020PARK AS STAVANGER
3 BYGG MESTER EIENDOM AS ULLENSAKER
60 GRADER NÆRINGSMEGLING AS OSLO
A P SUNDLI & CO AS ASKER
A/S EINAR MORTENSEN OSLO
A1 EIENDOM AS KRISTIANSAND
A3 UTVIKLING AS SØRUM
AB INVEST AS HAMAR
ABEL EIENDOMSFORVALTNING AS OSLO
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT NORWAY AS HOVEDKONTOR OSLO
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber eiendomsmeglere?

En eiendomsmegler jobber gjerne på et eiendomsmeglerkontor. En eiendomsmegler kan også jobbe som eiendomsforvalter, eiendomsutvikler eller med markedsføring innenfor bransjen.

Hva jobber eiendomsmeglerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Bachelorgraden i eiendomsmegling kan du ta ved flere utdanningsinstitusjoner i Norge. Studiet tar tre år. Du kan også jobbe som eiendomsmegler hvis du er advokat. Hvis du er jurist kan du jobbe som eiendomsmegler etter at du har fått en spesiell tillatelse fra Finanstilsynet.

Se oversikt over utdanningssteder

Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Du kan også søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Etter- og videreutdanning
Studiet kvalifiserer for opptak til ulike masterstudier og til siviløkonomstudier.

Hvilke utdanninger er de vanligste for eiendomsmeglere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for eiendomsmeglere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Eiendomsmeglere og -forvaltere
Heltidsansatte
Eiendomsmegling
Privat sektor
1 152 personer
Ca 380 kr
55 600 kr
667 200 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 11. juni 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Eigedomsmeklar Christoffer Jin Strand

- Ekstra givande er det å hjelpe folk som kanskje ikkje har så mykje informasjon om sal av bustad og alt det praktiske rundt, seier eigedomsmeklar får Christoffer Jin Strand.

Eiendomsmegler Kenneth Simonsen

Lange arbeidsdager til tross, når en selger eller kjøper gråter av glede føler eiendomsmegler Kenneth Simonsen at jobben er verdt det.

Utdanningsintervjuer

Eiendomsmeglerstudent Beatrice Torp

Beatrice Torp bestemte seg tidlig for å bli eiendomsmegler, og synes det er et yrke som vil passe henne bra siden hun får betalt etter innsats.