Yrkesbeskrivelse

Eiendomsmegler

favoritt ikon

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

En eiendomsmegler bistår privatpersoner og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Å kjøpe bolig eller fritidsbolig er en av de største investeringene man gjør, og megleren har en viktig oppgave med å hjelpe begge parter i en handel på en upartisk måte. Eiendomsmeglingsbransjen er strengt lovregulert og eiendomsmegleren har klare retningslinjer å forholde seg til.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et boligsalg:

  • bistå selger med planlegging og gjennomføring av salg
  • lage prospekt over eiendommen
  • annonsere i aviser og på internett
  • gjennomføre visning og budrunde
  • avholde kontraktsmøte mellom partene
  • fylle ut nødvendige dokumenter og sende aktuelle papirer for tinglysning
  • foreta det økonomiske oppgjøret mellom partene

Tittelen eiendomsmegler er beskyttet og forbeholdt de som har eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet (tidligere kalt Kredittilsynet). For å få eiendomsmeglerbrev må du ha godkjent eiendomsmeglereksamen, samt to års praksis etter dette. Eiendomsmeglerbrev gir deg rett til å drive selvstendig eiendomsmegling, og rett til å jobbe som fagansvarlig.

Personlige egenskaper

Som eiendomsmegler må du ha god kjennskap til aktuelle lover og regler, like å snakke med ulike typer mennesker og klare å skape tillit. Eiendomsmegleren utfører mye administrativt arbeid og du må være i stand til å jobbe systematisk. Du bør også være en god selger.

Hvor jobber eiendomsmeglere?

En eiendomsmegler jobber gjerne på et eiendomsmeglerkontor. En eiendomsmegler kan også jobbe som eiendomsforvalter, eiendomsutvikler eller med markedsføring innenfor bransjen.

Utdanning

Bachelorgraden i eiendomsmegling kan du ta ved flere utdanningsinstitusjoner i Norge. Studiet tar tre år. Du kan også jobbe som eiendomsmegler hvis du er advokat. Hvis du er jurist kan du jobbe som eiendomsmegler etter at du har fått en spesiell tillatelse fra Finanstilsynet.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Studiet kvalifiserer for opptak til ulike masterstudier og til siviløkonomstudier.

Hva er de vanligste utdanningene for eiendomsmeglere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber eiendomsmeglerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Eiendomsmeglere og -forvaltere

Heltidsansatte

Eiendomsmegling

Privat sektor

1 152 personer

Ca 380 kr

55 600 kr

667 200 kr

Intervjuer

Eigedomsmeklar Christoffer Jin Strand

Eigedomsmeklar

- Ekstra givande er det å hjelpe folk som kanskje ikkje har så mykje informasjon om sal av bustad og alt det praktiske rundt, seier eigedomsmeklar får Christoffer Jin Strand.
Eiendomsmeglerstudent Beatrice Torp

Eiendomsmegling

Beatrice Torp bestemte seg tidlig for å bli eiendomsmegler, og synes det er et yrke som vil passe henne bra siden hun får betalt etter innsats.
Eiendomsmegler Kenneth Simonsen

Eiendomsmegler

Lange arbeidsdager til tross, når en selger eller kjøper gråter av glede føler eiendomsmegler Kenneth Simonsen at jobben er verdt det.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Eiendomsmegler

Lignende yrker

På perrongen

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet og komfort under reisen.

Bibliotekar hjelper gutt i biblioteket

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Portører frakter pasienter på et sykehus

Portør

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.

Frisøren i arbeid

Frisør

Som frisør klipper og styler du kundene. Du kan også gi råd og veiledning om hårfasonger og produkter.

Resepsjonist tar i mot gjester

Resepsjonist

Resepsjonister jobber med service, kundebehandling og informasjonsformidling.

Flyvertinne i arbeid

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Advokatsekretær bak skrivebord

Advokat­sekretær

Advokat­sekretærer sørger for at advokatkontoret fungererer på en effektiv måte.

Vekter snakker i walkie-talkie

Vekter

Vekterens jobb er å forebygge lovbrudd og ulykker, samt håndtere konflikter.

Butikkmedarbeider hjelper kunde i sportsbutikk

Butikk­med­arbeider

Butikk­med­arbeideren hjelper kunder og yter service i forskjellige typer butikker.

Jurist gir rådgivning til par

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Guide i arbeid på isbre

Guide

Som guide leder du omvisninger for reisende. Du har bred kunnskap om områdene du guider i.

En kvinnelig advokat sitter og jobber foran en statu av kjennemerket til juss

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.