Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Om jobben

En eiendomsmegler bistår privatpersoner og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Å kjøpe bolig eller fritidsbolig er en av de største investeringene man gjør, og megleren har en viktig oppgave med å hjelpe begge parter i en handel på en upartisk måte. Eiendomsmeglingsbransjen er strengt lovregulert og eiendomsmegleren har klare retningslinjer å forholde seg til.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et boligsalg:

  • bistå selger med planlegging og gjennomføring av salg
  • lage prospekt over eiendommen
  • annonsere i aviser og på internett
  • gjennomføre visning og budrunde
  • avholde kontraktsmøte mellom partene
  • fylle ut nødvendige dokumenter og sende aktuelle papirer for tinglysning
  • foreta det økonomiske oppgjøret mellom partene

Tittelen eiendomsmegler er beskyttet og forbeholdt de som har eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet (tidligere kalt Kredittilsynet). For å få eiendomsmeglerbrev må du ha godkjent eiendomsmeglereksamen, samt to års praksis etter dette. Eiendomsmeglerbrev gir deg rett til å drive selvstendig eiendomsmegling, og rett til å jobbe som fagansvarlig.

Personlige egenskaper

Som eiendomsmegler må du ha god kjennskap til aktuelle lover og regler, like å snakke med ulike typer mennesker og klare å skape tillit. Eiendomsmegleren utfører mye administrativt arbeid og du må være i stand til å jobbe systematisk. Du bør også være en god selger.

Hvor jobber eiendomsmeglere?

En eiendomsmegler jobber gjerne på et eiendomsmeglerkontor. En eiendomsmegler kan også jobbe som eiendomsforvalter, eiendomsutvikler eller med markedsføring innenfor bransjen.

Hva jobber eiendomsmeglerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Bachelorgraden i eiendomsmegling kan du ta ved flere utdanningsinstitusjoner i Norge. Studiet tar tre år. Du kan også jobbe som eiendomsmegler hvis du er advokat. Hvis du er jurist kan du jobbe som eiendomsmegler etter at du har fått en spesiell tillatelse fra Finanstilsynet.

Se oversikt over utdanningssteder

Opptakskrav
Generell studiekompetanse. Du kan også søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Etter- og videreutdanning
Studiet kvalifiserer for opptak til ulike masterstudier og til siviløkonomstudier.

Hvilke utdanninger er de vanligste for eiendomsmeglere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for eiendomsmeglere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Eiendomsmeglere og -forvaltere
Heltidsansatte
Eiendomsmegling
Privat sektor
1 152 personer
Ca 380 kr
55 600 kr
667 200 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 22. april 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Eigedomsmeklar Christoffer Jin Strand

- Ekstra givande er det å hjelpe folk som kanskje ikkje har så mykje informasjon om sal av bustad og alt det praktiske rundt, seier eigedomsmeklar får Christoffer Jin Strand.

Eiendomsmegler Kenneth Simonsen

Lange arbeidsdager til tross, når en selger eller kjøper gråter av glede føler eiendomsmegler Kenneth Simonsen at jobben er verdt det.

Utdanningsintervjuer

Eiendomsmeglerstudent Beatrice Torp

Beatrice Torp bestemte seg tidlig for å bli eiendomsmegler, og synes det er et yrke som vil passe henne bra siden hun får betalt etter innsats.