Helsefagarbeider

Som helsefagarbeider gir du praktisk hjelp til mennesker i alle aldre, for eksempel ved personlig hygiene, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler.

Se film

Om jobben

En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.

Arbeidsoppgavene varierer avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber. Du kan hjelpe pasienten eller brukeren med daglige gjøremål som personlig hygiene, måltider, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler. Du skal også kunne utføre grunnleggende sykepleiebehandling som for eksempel sårstell. Helsefagarbeideren jobber også med forebyggende helse: alt fra smitteverntiltak til kosthold og fysisk aktivitet. I tillegg vil du ofte ha noe administrativt arbeid som rapportskriving og journalføring.

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Personlige egenskaper

For å bli helsefagarbeider må du være glad i mennesker. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre yrkesgrupper og med pårørende.

Hvor jobber helsefagarbeidere?

Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

På flere av arbeidsstedene må du regne med å jobbe turnus, det vil si ulike vakter både på dag, kveld og enkelte helger. Du kan også velge å jobbe utelukkende som nattevakt på institusjon eller i hjemmetjeneste.

Hva jobber helsefagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): helse- og oppvekstfag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): helsearbeiderfag
  • To år opplæring i bedrift i helsearbeiderfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev som helsefagarbeider. Tittelen helsefagarbeider krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Som helsefagarbeider kan du ta videreutdanning på fagskole videreutdanning på fagskole i fag som barsel- og barnepleie, eldreomsorg, kreftomsorg og lindrende pleie, psykisk helsearbeid, administrasjon, rehabilitering, tverrfaglig miljøarbeid, veiledning, miljøarbeid innen rus, spesialrenhold i helsetjenesten og miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse.

Med påbygging til studiekompetanse kan du utdanne deg til relaterte yrker på universitet og høgskole, som for eksempel sykepleier.

Hvilke utdanninger er de vanligste for helsefagarbeidere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for helsefagarbeidere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Heltidsansatte
Helse- og omsorgstjenester
Kommune og fylke
10 854 personer
9 112 personer
1 742 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 250 kr
35 500 kr
35 500 kr
35 800 kr
426 000 kr
426 000 kr
429 600 kr
kilde
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
6 209 personer
5 445 personer
764 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 260 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.36 900 kr
36 900 kr
37 600 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.442 800 kr
442 800 kr
451 200 kr
kilde
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 479 personer
1 861 personer
618 personer
Ca 240 kr
Ca 230 kr
Ca 240 kr
34 400 kr
34 000 kr
35 500 kr
412 800 kr
408 000 kr
426 000 kr
kilde
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
1 990 personer
1 722 personer
268 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
34 800 kr
34 800 kr
35 000 kr
417 600 kr
417 600 kr
420 000 kr
kilde
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Heltidsansatte
Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
Privat sektor
1 150 personer
Ca 230 kr
33 200 kr
398 400 kr
kilde
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
444 personer
Ca 240 kr
34 100 kr
409 200 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 13. mars 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fagforbundet seksjon helse og sosial (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Helsefagarbeider Amanda Castro

- Jeg er glad i å spre glede. Når jeg går hjem fra jobben på sykehjemmet er det med en god følelse av at jeg har gjort noe godt for noen, sier Amanda Castro.

Utdanningsintervjuer

Barsel- og barnepleiestudent Tonje Merete Haugen

- For å jobbe som dette må du ha mye empati, være positivt innstilt, tålmodig og omgjengelig, mener barsel- og barnepleiestudent Tonje Merete Haugen.