Yrkesbeskrivelse

Helse­fag­arbeider

favoritt ikon

Som helsefagarbeider gir du praktisk hjelp til mennesker i alle aldre, for eksempel ved personlig hygiene, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler.

En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.

Arbeidsoppgavene varierer avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber. Du kan hjelpe pasienten eller brukeren med daglige gjøremål som personlig hygiene, måltider, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler. Du skal også kunne utføre grunnleggende sykepleiebehandling som for eksempel sårstell. Helsefagarbeideren jobber også med forebyggende helse: alt fra smitteverntiltak til kosthold og fysisk aktivitet. I tillegg vil du ofte ha noe administrativt arbeid som rapportskriving og journalføring.

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Personlige egenskaper

For å bli helsefagarbeider må du være glad i mennesker. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre yrkesgrupper og med pårørende.

Hvor jobber helsefagarbeidere?

Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

På flere av arbeidsstedene må du regne med å jobbe turnus, det vil si ulike vakter både på dag, kveld og enkelte helger. Du kan også velge å jobbe utelukkende som nattevakt på institusjon eller i hjemmetjeneste.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Som helsefagarbeider kan du ta videreutdanning innenfor mange ulike retninger på fagskole.

Hva er de vanligste utdanningene for helsefagarbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber helsefagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

10 824 personer

9 065 personer
1 759 personer

Ca 260 kr

Ca 250 kr
Ca 260 kr

37 000 kr

36 900 kr
37 300 kr

444 000 kr

442 800 kr
447 600 kr

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Deltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

5 900 personer

5 162 personer
738 personer

Ca 260 kr

Ca 260 kr
Ca 270 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.38 200 kr

38 000 kr
39 700 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.458 400 kr

456 000 kr
476 400 kr

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 429 personer

1 837 personer
592 personer

Ca 240 kr

Ca 240 kr
Ca 250 kr

35 100 kr

34 600 kr
36 700 kr

421 200 kr

415 200 kr
440 400 kr

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

1 935 personer

1 672 personer
263 personer

Ca 250 kr

Ca 250 kr
Ca 250 kr

36 400 kr

36 300 kr
36 600 kr

436 800 kr

435 600 kr
439 200 kr

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

Privat sektor

1 324 personer

Ca 240 kr

34 100 kr

409 200 kr

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Heltidsansatte

Sykehustjenester

Privat sektor

411 personer

Ca 250 kr

36 000 kr

432 000 kr

Intervjuer

Constanza i spisestuen ved sykehjemmet

Helse­fag­arbeider

Gjennom jobben som helsefagarbeider lærer Constanza mye historie av de eldre, og som belønning for arbeidet får hun kjærlighet i retur.
Helsefagarbeider Amanda Castro

Helse­fag­arbeider

- Jeg er glad i å spre glede. Når jeg går hjem fra jobben på sykehjemmet er det med en god følelse av at jeg har gjort noe godt for noen, sier Amanda Castro.
Barsel- og barnepleiestudent Tonje Merete Haugen

Barsel- og barnepleie

- For å jobbe som dette må du ha mye empati, være positivt innstilt, tålmodig og omgjengelig, mener barsel- og barnepleiestudent Tonje Merete Haugen.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Helse­fag­arbeider

Læreplass

Velg sted

Helse­arbeider­fag

Lignende yrker

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker.

Tre farmasøyter i samtale

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter selger medisiner og medikamenter.

Sykepleier gir intravenøs behandling til syk kvinne.

Sykepleier

Som sykepleier liker du å arbeide med mennesker, og er i stand til å vise ansvar og omsorg.

Kvinne studerer røntgenbilde

Radiograf

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

To farmasøyter diskuterer

Farmasøyt

Som farmasøyt er du enten reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt.

Patolog titter inn i mikroskop mens hun løfter opp brillene sine

Patolog

En patolog er en lege som undersøker forandringer i organer, vev og celler.

Kvinne i samtale med sosionom

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Barne- og ungdomsarbeider sammen med barn i garderobe

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Lege undersøker pasient

Kardiolog

En kardiolog er lege med spesialisering på hjertet og sykdommer relatert til hjertet.

Mannlig og kvinnelig lege står i sykehuskorridor og snakker sammen.

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer hos mennesker.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.