Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Helsefagarbeider

Som helsefagarbeider gir du praktisk hjelp til mennesker i alle aldre, for eksempel ved personlig hygiene, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler.

Se film

Om jobben

En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.

Arbeidsoppgavene varierer avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber. Du kan hjelpe pasienten eller brukeren med daglige gjøremål som personlig hygiene, måltider, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler. Du skal også kunne utføre grunnleggende sykepleiebehandling som for eksempel sårstell. Helsefagarbeideren jobber også med forebyggende helse: alt fra smitteverntiltak til kosthold og fysisk aktivitet. I tillegg vil du ofte ha noe administrativt arbeid som rapportskriving og journalføring.

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Personlige egenskaper

For å bli helsefagarbeider må du være glad i mennesker. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre yrkesgrupper og med pårørende.

Arbeidsmarked

Arbeidslivsoversikt

Her finner du en oversikt over hvilke bedrifter som har ansatte i dette yrket. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Helsefagarbeider i hele Norge

Ansatt-ikon 120361 ansatte

(120498 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 9151 bedrifter

(9173 i hele Norge)

Om arbeidsmarkedsinformasjonen

Opplysningene er basert på Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) og Brønnøysundregisteret.

Aa-registeret eies og forvaltes av Nav. Der plikter alle arbeidsgivere å registrere alle ansatte, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom, og dette betyr at det kan forekomme feilregistreringer av arbeidsforhold i AA-registeret. Det betyr også at dersom oversikten viser ingen eller få arbeidsgivere innen et yrke, kan arbeidsgiverne ha registrert de ansatte under en mer generell yrkeskategori.

Senter for IKT i utdanningen har forenklet presentasjonen ved å slå sammen 9000 STYRK-koder og knyttet disse til 550 yrkesbeskrivelser på utdanning.no. Noen stillingstitler kan i enkelte tilfeller være knyttet opp mot flere yrkesbeskrivelser. Derfor vil en summering av ansattetall fra hvert yrke ikke kunne sammenlignes med totalt sysselsettingstall. Det kan forekomme feil i forenklingen vi har foretatt, og tallene for den enkelte bedrift/yrkesgruppe kan derfor bli misvisende.

Det kan ta tid før registrene oppdateres. Derfor kan bedrifter som er nedlagt, oppkjøpt eller avviklet fremdeles være synlige i oversikten. Vi jobber kontinuerlig med å bedre tallgrunnlaget og strukturene som genererer disse, vær derfor oppmerksom på at det kan komme endringer.

Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du finner feil: redaksjonen@utdanning.no.

Vis bedriftsoversikt

Hvor jobber helsefagarbeidere?

Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

På flere av arbeidsstedene må du regne med å jobbe turnus, det vil si ulike vakter både på dag, kveld og enkelte helger. Du kan også velge å jobbe utelukkende som nattevakt på institusjon eller i hjemmetjeneste.

Hva jobber helsefagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

Etter- og videreutdanning
Som helsefagarbeider kan du ta videreutdanning innefor mange ulike retninger på fagskole.

Hvilke utdanninger er de vanligste for helsefagarbeidere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for helsefagarbeidere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Heltidsansatte
Helse- og omsorgstjenester
Kommune og fylke
10 824 personer
9 065 personer
1 759 personer
Ca 260 kr
Ca 250 kr
Ca 260 kr
37 000 kr
36 900 kr
37 300 kr
444 000 kr
442 800 kr
447 600 kr
kilde
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
5 900 personer
5 162 personer
738 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 270 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.38 200 kr
38 000 kr
39 700 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.458 400 kr
456 000 kr
476 400 kr
kilde
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 429 personer
1 837 personer
592 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 250 kr
35 100 kr
34 600 kr
36 700 kr
421 200 kr
415 200 kr
440 400 kr
kilde
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
1 935 personer
1 672 personer
263 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
36 400 kr
36 300 kr
36 600 kr
436 800 kr
435 600 kr
439 200 kr
kilde
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Heltidsansatte
Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
Privat sektor
1 324 personer
Ca 240 kr
34 100 kr
409 200 kr
kilde
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
411 personer
Ca 250 kr
36 000 kr
432 000 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 25. august 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fagforbundet seksjon helse og sosial (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Helsefagarbeider Amanda Castro

- Jeg er glad i å spre glede. Når jeg går hjem fra jobben på sykehjemmet er det med en god følelse av at jeg har gjort noe godt for noen, sier Amanda Castro.

Utdanningsintervjuer

Barsel- og barnepleiestudent Tonje Merete Haugen

- For å jobbe som dette må du ha mye empati, være positivt innstilt, tålmodig og omgjengelig, mener barsel- og barnepleiestudent Tonje Merete Haugen.