Fiskeoppdretter

 • Foto:
  Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

Om jobben

Å være fiskeoppdretter, også kalt havbruker, betyr at du drifter et akvakulturanlegg. Du steller, overvåker og fôrer organismer i vann. Hovedoppgaven din er å sikre at fisken har best mulig levevilkår for vekst og utvikling. 

Du jobber med fisk som skal til spises, settes ut eller forskes på. Oppdrett deles inn i landbaserte eller havbaserte anlegg. Det vil si at den første delen av livet er på land. Der foregår produksjon av rogn og den videre yngel og settefiskfasen. Etter omtrent ett år er fisken klar for havet, og flyttes over til et matfiskanlegg. Laks og ørret er de mest sentrale oppdrettsartene i Norge, men flere andre fiskeslag er under utvikling. 

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i akvakulturfag:

 • rengjøre, desinfisere, kontrollere og vedlikeholde produksjonsutstyr og lokaler
 • bruke løfte- og lasteutstyr i oppdrettsanlegg og på fartøy
 • føre og vedlikeholde oppdrettsfartøy, samt se til denne daglig
 • bruke digitale verktøy i oppdrettsproduksjon
 • ta opp, transportere, og levere oppdrettsfisk
 • håndtere og destruere død fisk og skalldyr
 • planlegge produksjonen og følge kvalitetssystem
 • mate fisken ved hjelp av fôringssystemene (avanserte dataprogram)

Som fiskeoppdretter har du forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens smertegrenser, teknologi og menneskelig aktivitet. 

Det stilles strenge krav for å drive akvakulturvirksomhet i Norge. Miljøhensyn, fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet er høyt prioritert.

Personlige egenskaper

Som fiskeoppdretter/fagoperatør i akvakultur bør du interessere deg for marinbiologi, mekanikk og data. Du må ha forståelse for miljø, fiskevelferd og hygiene. Du jobber tett sammen med andre, og bør derfor like jobbe i team og ha gode samarbeidsevner. Du bør også være nøyaktig. 

Hvor jobber fiskeoppdrettere?

Fiskeoppdrettere/fagoperatør i akvakultur har mange og varierte jobbmuligheter, men utdannes først og fremst til å bli daglig leder, tekniker eller røkter på oppdrettsanlegg som først og fremst driver oppdrett av matfisk, stamfisk (avl), settefisk, smolt eller utklekking av rogn. Du kan også få jobb ved forskningsstasjoner, akvarier eller videreutdanne deg til en jobb innen salg, FoU, forvaltning eller for eksempel bioteknologi. Det er også mulig å jobbe i utlandet.

Hva jobber akvakulturutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

 • Utdanningsløpet i videregående består av to år på skole og to år i bedrift.

 • Med fagbrev kan du gå videre på fagskole og ta akvakultur. Da kan du bli mellomleder og får tittelen fagtekniker i akvakultur.

 • Det finnes mange relevante høgskole- og universitetsutdanninger innenfor blant annet akvakultur, fiskeri- og havbruk og marin- og ferskvannsbiologi, som er relevante for oppdrettsnæringen. Opptakskravet er minimum generell studiekompetanse.

Hvilke utdanninger er de vanligste for fiskeoppdrettere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for fiskeoppdrettere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Fiskeoppdrettere o.l.
Heltidsansatte
Fiskeoppdrett
Privat sektor
2 504 personer
247 personer
2 257 personer
Ca 260 kr
Ca 240 kr
Ca 260 kr
37 800 kr
35 300 kr
38 000 kr
453 600 kr
423 600 kr
456 000 kr
kilde
Lederyrker
Heltidsansatte
Fiskeoppdrett
Privat sektor
365 personer
47 personer
318 personer
Ca 460 kr
Ca 460 kr
66 200 kr
66 300 kr
794 400 kr
795 600 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 3. mars 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Ingeborg Aukan

Ingeborg Aukan ville jobbe med havbruk fordi det både er praktisk og teoretisk, og fordi hun alltid har vært interessert livet i sjøen.

Utdanningsintervjuer

Fiskerielev Olav Endre Østervold

Olav Endre Østervold vil jobbe på familiens fiskebåt. Han skaffer seg først fagbrev som fisker, blant annet gjennom hyppige turer på skolebåten.