Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fiskeoppdretter

 • Foto:
  Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

Om jobben

Å være fiskeoppdretter, også kalt havbruker, betyr at du drifter et akvakulturanlegg. Du steller, overvåker og fôrer organismer i vann. Hovedoppgaven din er å sikre at fisken har best mulig levevilkår for vekst og utvikling. 

Du jobber med fisk som skal til spises, settes ut eller forskes på. Oppdrett deles inn i landbaserte eller havbaserte anlegg. Det vil si at den første delen av livet er på land. Der foregår produksjon av rogn og den videre yngel og settefiskfasen. Etter omtrent ett år er fisken klar for havet, og flyttes over til et matfiskanlegg. Laks og ørret er de mest sentrale oppdrettsartene i Norge, men flere andre fiskeslag er under utvikling. 

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i akvakulturfag:

 • rengjøre, desinfisere, kontrollere og vedlikeholde produksjonsutstyr og lokaler
 • bruke løfte- og lasteutstyr i oppdrettsanlegg og på fartøy
 • føre og vedlikeholde oppdrettsfartøy, samt se til denne daglig
 • bruke digitale verktøy i oppdrettsproduksjon
 • ta opp, transportere, og levere oppdrettsfisk
 • håndtere og destruere død fisk og skalldyr
 • planlegge produksjonen og følge kvalitetssystem
 • mate fisken ved hjelp av fôringssystemene (avanserte dataprogram)

Som fiskeoppdretter har du forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens smertegrenser, teknologi og menneskelig aktivitet. 

Det stilles strenge krav for å drive akvakulturvirksomhet i Norge. Miljøhensyn, fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet er høyt prioritert.

Personlige egenskaper

Som fiskeoppdretter/fagoperatør i akvakultur bør du interessere deg for marinbiologi, mekanikk og data. Du må ha forståelse for miljø, fiskevelferd og hygiene. Du jobber tett sammen med andre, og bør derfor like jobbe i team og ha gode samarbeidsevner. Du bør også være nøyaktig. 

Læreplass

Slik søker du læreplass

For å bli lærling må du inngå en lærekontrakt med en bedrift. Du kan ta kontakt med en bedrift og skaffe deg læreplass selv. Sjansene for å få læreplass øker hvis du er aktiv selv. Når du har funnet en lærebedrift søker du på vigo.no innen 1. mars.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Fiskeoppdretter (velg sted)

Ansatt-ikon - lærlinger
Hjem-ikon - opplæringskontor
Bedrifts-ikon - lærebedrifter

Lærlingetall gjelder kun deltagende fylker. Se kildeangivelse for mer informasjon.

Kilder: Brønnøysundregistrene, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Vigo

Informasjon om lærlinger hentes fylkesvis fra Vigo. Hvert enkelt fylke må inngå en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no. Kontakt redaksjonen@utdanning.no for mer informasjon. 

For de fylker som har inngått en slik avtale vil vi vise relevant informasjon om lærlinger på sider om yrker, bedrifter og utdanninger.

Per i dag er det kun Nordland fylkeskommune som har inngått en slik avtale.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger natt til den 15. hver måned.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Fiskeoppdretter (velg sted)

Ansatt-ikon 6537 ansatte

(6537 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 530 bedrifter

(530 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 6310101 - Fiskeoppdretter
 • 6310102 - Fagarbeider (Akvakultur)
 • 6310103 - Røkter (Akvakultur)
 • 6310104 - Fagoperatør (Akvakultur)
 • 6310105 - Akvakulturarbeider
 • 6310108 - Produksjonsmedarbeider (Fiskeoppdrett)
 • 6310109 - Fiskerøkter
 • 6310110 - Forsøkstekniker (Fiskeoppdrett)
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med Godkjent lærebedrift .
AD OFFSHORE AS KARMØY
AGA HALIBUT AS AVD DØNNA DØNNA
AGA MARIN AS AVD STORD STORD
AGLEN SETTEFISK AS NAMSOS
AKVAFARM AS BERG
AKVARELL MARINE AS BØMLO
AQUA FARMS VARTDAL AS ØRSTA
AQUA GEN AS AVD KYRKSÆTERØRA HEMNE
AQUA GEN AS AVD STEIGEN STEIGEN Godkjent lærebedrift
AQUA GEN AS AVD TINGVOLL TINGVOLL
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber fiskeoppdrettere?

Fiskeoppdrettere/fagoperatør i akvakultur har mange og varierte jobbmuligheter, men utdannes først og fremst til å bli daglig leder, tekniker eller røkter på oppdrettsanlegg som først og fremst driver oppdrett av matfisk, stamfisk (avl), settefisk, smolt eller utklekking av rogn. Du kan også få jobb ved forskningsstasjoner, akvarier eller videreutdanne deg til en jobb innen salg, FoU, forvaltning eller for eksempel bioteknologi. Det er også mulig å jobbe i utlandet.

Hva jobber akvakulturutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

 • Utdanningsløpet i videregående består av to år på skole og to år i bedrift.

 • Med fagbrev kan du gå videre på fagskole og ta akvakultur. Da kan du bli mellomleder og får tittelen fagtekniker i akvakultur.

 • Det finnes mange relevante høgskole- og universitetsutdanninger innenfor blant annet akvakultur, fiskeri- og havbruk og marin- og ferskvannsbiologi, som er relevante for oppdrettsnæringen. Opptakskravet er minimum generell studiekompetanse.

Hvilke utdanninger er de vanligste for fiskeoppdrettere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for fiskeoppdrettere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Fiskeoppdrettere o.l.
Heltidsansatte
Fiskeoppdrett
Privat sektor
2 504 personer
247 personer
2 257 personer
Ca 260 kr
Ca 240 kr
Ca 260 kr
37 800 kr
35 300 kr
38 000 kr
453 600 kr
423 600 kr
456 000 kr
kilde
Lederyrker
Heltidsansatte
Fiskeoppdrett
Privat sektor
365 personer
47 personer
318 personer
Ca 460 kr
Ca 460 kr
66 200 kr
66 300 kr
794 400 kr
795 600 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 31. august 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Ingeborg Aukan

Ingeborg Aukan ville jobbe med havbruk fordi det både er praktisk og teoretisk, og fordi hun alltid har vært interessert livet i sjøen.

Utdanningsintervjuer

Fiskerielev Olav Endre Østervold

Olav Endre Østervold vil jobbe på familiens fiskebåt. Han skaffer seg først fagbrev som fisker, blant annet gjennom hyppige turer på skolebåten.