Yrkesbeskrivelse

Fiskeoppdretter

favoritt ikon

Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.

Å være fiskeoppdretter, også kalt havbruker, betyr at du drifter et akvakulturanlegg. Du steller, overvåker og fôrer organismer i vann. Hovedoppgaven din er å sikre at fisken har best mulig levevilkår for vekst og utvikling. 

Du jobber med fisk som skal til spises, settes ut eller forskes på. Oppdrett deles inn i landbaserte eller havbaserte anlegg. Det vil si at den første delen av livet er på land. Der foregår produksjon av rogn og den videre yngel og settefiskfasen. Etter omtrent ett år er fisken klar for havet, og flyttes over til et matfiskanlegg. Laks og ørret er de mest sentrale oppdrettsartene i Norge, men flere andre fiskeslag er under utvikling. 

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i akvakulturfag:

  • rengjøre, desinfisere, kontrollere og vedlikeholde produksjonsutstyr og lokaler
  • bruke løfte- og lasteutstyr i oppdrettsanlegg og på fartøy
  • føre og vedlikeholde oppdrettsfartøy, samt se til denne daglig
  • bruke digitale verktøy i oppdrettsproduksjon
  • ta opp, transportere, og levere oppdrettsfisk
  • håndtere og destruere død fisk og skalldyr
  • planlegge produksjonen og følge kvalitetssystem
  • mate fisken ved hjelp av fôringssystemene (avanserte dataprogram)

Som fiskeoppdretter har du forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens smertegrenser, teknologi og menneskelig aktivitet. 

Det stilles strenge krav for å drive akvakulturvirksomhet i Norge. Miljøhensyn, fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet er høyt prioritert.

Personlige egenskaper

Som fiskeoppdretter/fagoperatør i akvakultur bør du interessere deg for marinbiologi, mekanikk og data. Du må ha forståelse for miljø, fiskevelferd og hygiene. Du jobber tett sammen med andre, og bør derfor like jobbe i team og ha gode samarbeidsevner. Du bør også være nøyaktig. 

Hvor jobber fiskeoppdrettere?

Fiskeoppdrettere/fagoperatør i akvakultur har mange og varierte jobbmuligheter, men utdannes først og fremst til å bli daglig leder, tekniker eller røkter på oppdrettsanlegg som først og fremst driver oppdrett av matfisk, stamfisk (avl), settefisk, smolt eller utklekking av rogn. Du kan også få jobb ved forskningsstasjoner, akvarier eller videreutdanne deg til en jobb innen salg, FoU, forvaltning eller for eksempel bioteknologi. Det er også mulig å jobbe i utlandet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva er de vanligste utdanningene for fiskeoppdrettere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber akvakulturutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Fiskeoppdrettere o.l.

Heltidsansatte

Fiskeoppdrett

Privat sektor

2 504 personer

247 personer
2 257 personer

Ca 260 kr

Ca 240 kr
Ca 260 kr

37 800 kr

35 300 kr
38 000 kr

453 600 kr

423 600 kr
456 000 kr

Lederyrker

Heltidsansatte

Fiskeoppdrett

Privat sektor

365 personer

47 personer
318 personer

Ca 460 kr

Ca 460 kr

66 200 kr

66 300 kr

794 400 kr

795 600 kr

Intervjuer

Ingeborg Aukan

Fiskeoppdretter

Ingeborg Aukan ville jobbe med havbruk fordi det både er praktisk og teoretisk, og fordi hun alltid har vært interessert livet i sjøen.
Fiskerielev Olav Endre Østervold

Fisker

Olav Endre Østervold vil jobbe på familiens fiskebåt. Han skaffer seg først fagbrev som fisker, blant annet gjennom hyppige turer på skolebåten.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Fiskeoppdretter

Læreplass

Velg sted

Akvakultur­fag

Lignende yrker

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer levende organismer slik som bakterier, sopp, virus og celler.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr.

Bioteknolog på laboratoriet

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Bioingeniør bruker dråpeteller til å helle væske i et reagensglass.

Bio­ingeniør

Som bio­ingeniør ut­fører du og har ansvar for tekniske arbeid i et medisinsk laboratorium.

Forsker i arbeid

Cellebiolog

Cellebiologen har spesialisert seg på molekyler og celler.

Marinbiologene i arbeid

Marinbiolog

Marinbiologer forsker på vekster, dyr og organismer i vann.

To biologistudenter med mikroskop

Biolog

Biologer forsker på dyre- og planteliv og jobber både ute i felt og på laboratorier.

Zoolog som mater ugle

Zoolog

Zoologer studerer dyrenes atferd og samhandling. Det kan være alt fra blåhvalen til den minste mikroorganisme.

Kvinnelig veterinær undersøker øret til hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Iktyolog forsker på fisk

Fiskeforsker

Fiskeforskeren forsker på fisk. Arbeidsdagen kan innebære forskning, feltarbeid og undervisning.

Botaniker på jobb

Botaniker

Botanikere studerer plantelivet, både inne på laboratorium og ute i naturen.

Kvinnelig forsker studerer prøve

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.