Videreutdanning for sykepleiere

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Varighet

1-2 år

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning. (krav til praksis kan variere)

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Sykepleiefag › Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
  • ... › Sykepleiefag › Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
  • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, anestesi, toårig (761109)
  • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, barn, toårig (761112)
  • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, intensiv, toårig (761110)

Utdanninger

Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Lærested Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master - tre år) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert gerontologi - en tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Årsstudium Høgskolen Betanien Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglig ledelse for sykepleiere Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie - Kardiologi Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Gastrosykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Infeksjonssykepleie og smittevern Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Lungesykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Nevrosykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleier - deltid Årsstudium Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleier - heltid Årsstudium Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunnskapsbasert praksis Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i anestesisykepleie Master, 2 år Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsefag, avansert klinisk sykepleie Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsefag, avansert klinisk sykepleie: valgfritt emne i psykisk helsearbeid Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i intensivsykepleie Master, 2 år Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sykepleie Master, 2 år Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnesykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Nyfødtsykepleie Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Nyresykepleier Årsstudium Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ behandling, omsorg og pleie Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ omsorg Årsstudium Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Spedbarns og småbarns psykiske helse Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie - mastergrad Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander Lavere nivå Høgskolen i Harstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleievitenskap (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldre, helse og samfunn Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsefag, anestesisjukepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsefag, kreftsykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsefag, operasjonssykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i Hjemmesykepleie Årsstudium Haraldsplass diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsjukepleie Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Årsstudium Høgskolen Betanien Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid, 2 år Årsstudium Høgskolen Betanien Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i Palliativ sykepleie Årsstudium Haraldsplass diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sykepleie Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker Årsstudium Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning innen anestesisykepleie Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning operasjonssjukepleie Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Lærested Førstegang Ordinær
Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master - tre år) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie - Kardiologi Høyere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i anestesisykepleie Master, 2 år Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsefag, avansert klinisk sykepleie Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsefag, avansert klinisk sykepleie: valgfritt emne i psykisk helsearbeid Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i intensivsykepleie Master, 2 år Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sykepleie Master, 2 år Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnesykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Nyfødtsykepleie Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie - mastergrad Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleievitenskap (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsefag, anestesisjukepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsefag, kreftsykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsefag, operasjonssykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sykepleie Høyere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Opptakskrav og poenggrenser 2014
Tittelsorter i synkende rekkefølge Studienivå Lærested Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert gerontologi - en tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Årsstudium Høgskolen Betanien Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglig ledelse for sykepleiere Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Gastrosykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Infeksjonssykepleie og smittevern Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Lungesykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sykepleie: Nevrosykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleier - deltid Årsstudium Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleier - heltid Årsstudium Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunnskapsbasert praksis Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Nyresykepleier Årsstudium Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ behandling, omsorg og pleie Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ omsorg Årsstudium Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Spedbarns og småbarns psykiske helse Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander Lavere nivå Høgskolen i Harstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldre, helse og samfunn Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i Hjemmesykepleie Årsstudium Haraldsplass diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsjukepleie Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Årsstudium Høgskolen Betanien Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid, 2 år Årsstudium Høgskolen Betanien Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i Palliativ sykepleie Årsstudium Haraldsplass diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker Årsstudium Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning innen anestesisykepleie Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning operasjonssjukepleie Lavere nivå Høgskolen Stord/Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning.

Ved ulike universitetet og høgskoler tilbys blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid,  anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesøsterutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv