Videreutdanning for sykepleiere

Universitet og høgskole

Varighet

1-2 år

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning. (krav til praksis kan variere)