Videreutdanning for sykepleiere

Universitet og høgskole

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning.

Varighet

1-2 år

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning. (krav til praksis kan variere)

Ved ulike universitetet og høgskoler tilbys blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid,  anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesøsterutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Sykepleiefag › Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
 • ... › Sykepleiefag › Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
 • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, anestesi, toårig (761109)
 • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, barn, toårig (761112)
 • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, intensiv, toårig (761110)

Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder. Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen [at] utdanning [dot] no.

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
 • Høgskolen i Østfold
Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Gjøvik
Anestesisjukepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Ålesund
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
 • Høgskolen i Østfold
Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master - tre år) Erfaringsbasert master
 • Universitetet i Oslo
Avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Diabetesbehandling og diabetesomsorg Lavere nivå
 • Universitetet i Nordland
Faglig ledelse for sykepleiere Årsstudium
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Geriatri, eldreomsorg og ledelse (Nettbasert) Lavere nivå
 • Universitetet i Nordland
Helsepsykologi Lavere nivå
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
 • Høgskolen i Østfold
Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie Høyere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie - kardiologi Høyere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie: Gastrosykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie: Infeksjonssykepleie og smittevern Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie: Lungesykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie: Nevrosykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie: Stomisykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie: Uroterapi Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Kreftsykepleie - videreutdanning Lavere nivå
 • Universitetet i Stavanger
Kreftsykepleier - deltid Årsstudium
 • Høyskolen Diakonova
Kreftsykepleier - heltid Årsstudium
 • Høyskolen Diakonova
Kunnskapsbasert praksis Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Lungelidelser - behandling, pleie og omsorg Lavere nivå
 • Universitetet i Nordland
Master i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år
 • Høgskolen i Ålesund
Master i avansert klinisk sykepleie: Valgfritt emne i psykisk helsearbeid Master, 2 år
 • Høgskolen i Ålesund
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år
 • Universitetet i Nordland
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år
 • Høgskolen i Bergen
Master i spesialsykepleie Master, 2 år
 • Universitetet i Nordland
Master i sykepleie Master, 2 år
 • Høyskolen Diakonova
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Master, 2 år
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i barnesykepleie Master, 2 år
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Master, 2 år
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år
 • Lovisenberg diakonale høgskole
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Master, 2 år
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Nyfødtsykepleie Høyere nivå
 • Lovisenberg diakonale høgskole
Nyresykepleier Årsstudium
 • Høyskolen Diakonova
Operasjonssykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Ålesund
Operasjonssykepleie Høyere nivå
 • Lovisenberg diakonale høgskole
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
 • Høgskolen i Østfold
Palliativ behandling, omsorg og pleie Lavere nivå
 • Universitetet i Nordland
Palliativ omsorg Årsstudium
 • Lovisenberg diakonale høgskole
Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Lavere nivå
 • Universitetet i Nordland
Spedbarns og småbarns psykiske helse Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år
 • Universitetet i Agder
Sykepleie - master Master, 2 år
 • UiT Norges arktiske universitet
Sykepleie - mastergrad Master, 2 år
 • Universitetet i Stavanger
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander Lavere nivå
 • Høgskolen i Harstad
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander Lavere nivå
 • Høgskolen i Harstad
Sykepleievitenskap (master - to år) Master, 2 år
 • Universitetet i Oslo
Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Årsstudium
 • Høgskolen Betanien
Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Årsstudium
 • Høgskolen Betanien
Videreutdanning anestesisykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Videreutdanning barnesykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg Høyere nivå
 • Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå
 • UiT Norges arktiske universitet
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i anestesisykepleie Høyere nivå
 • Høgskolen i Hedmark
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Høyere nivå
 • Høgskolen i Hedmark
Videreutdanning i Hjemmesykepleie Årsstudium
 • Haraldsplass diakonale høgskole
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i intensivsykepleie Høyere nivå
 • Høgskolen i Hedmark
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå
 • UiT Norges arktiske universitet
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Årsstudium
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i kreftsykepleie Universitet og høgskole
 • Høgskolen Betanien
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå
 • Høgskolen i Hedmark
Videreutdanning i kreftsykepleie (deltid) Lavere nivå
 • UiT Norges arktiske universitet
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid, 2 år Årsstudium
 • Høgskolen Betanien
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå
 • UiT Norges arktiske universitet
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå
 • Høgskolen i Hedmark
Videreutdanning i Palliativ sykepleie Årsstudium
 • Haraldsplass diakonale høgskole
Videreutdanning i smerte og smertelindring Lavere nivå
 • Høgskolen i Harstad
Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker Årsstudium
 • Lovisenberg diakonale høgskole
Videreutdanning innen sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke mennesker i kommunehelsetjenesten Årsenhet og kortere
 • Høgskolen i Nesna
Videreutdanning intensivsykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Videreutdanning operasjonsykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested
Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master - tre år) Erfaringsbasert master
 • Universitetet i Oslo
Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie Høyere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie - kardiologi Høyere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Master i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år
 • Høgskolen i Ålesund
Master i avansert klinisk sykepleie: Valgfritt emne i psykisk helsearbeid Master, 2 år
 • Høgskolen i Ålesund
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år
 • Universitetet i Nordland
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år
 • Høgskolen i Bergen
Master i spesialsykepleie Master, 2 år
 • Universitetet i Nordland
Master i sykepleie Master, 2 år
 • Høyskolen Diakonova
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Master, 2 år
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i barnesykepleie Master, 2 år
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Master, 2 år
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år
 • Lovisenberg diakonale høgskole
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Master, 2 år
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Nyfødtsykepleie Høyere nivå
 • Lovisenberg diakonale høgskole
Operasjonssykepleie Høyere nivå
 • Lovisenberg diakonale høgskole
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år
 • Universitetet i Agder
Sykepleie - master Master, 2 år
 • UiT Norges arktiske universitet
Sykepleie - mastergrad Master, 2 år
 • Universitetet i Stavanger
Sykepleievitenskap (master - to år) Master, 2 år
 • Universitetet i Oslo
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg Høyere nivå
 • Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Videreutdanning i anestesisykepleie Høyere nivå
 • Høgskolen i Hedmark
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Høyere nivå
 • Høgskolen i Hedmark
Videreutdanning i intensivsykepleie Høyere nivå
 • Høgskolen i Hedmark
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå
 • Høgskolen i Hedmark
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå
 • Høgskolen i Hedmark
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
 • Høgskolen i Østfold
Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Gjøvik
Anestesisjukepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Ålesund
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
 • Høgskolen i Østfold
Avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Diabetesbehandling og diabetesomsorg Lavere nivå
 • Universitetet i Nordland
Faglig ledelse for sykepleiere Årsstudium
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Geriatri, eldreomsorg og ledelse (Nettbasert) Lavere nivå
 • Universitetet i Nordland
Helsepsykologi Lavere nivå
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
 • Høgskolen i Østfold
Klinisk sykepleie: Gastrosykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie: Infeksjonssykepleie og smittevern Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie: Lungesykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie: Nevrosykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie: Stomisykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Klinisk sykepleie: Uroterapi Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Kreftsykepleie - videreutdanning Lavere nivå
 • Universitetet i Stavanger
Kreftsykepleier - deltid Årsstudium
 • Høyskolen Diakonova
Kreftsykepleier - heltid Årsstudium
 • Høyskolen Diakonova
Kunnskapsbasert praksis Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Lungelidelser - behandling, pleie og omsorg Lavere nivå
 • Universitetet i Nordland
Nyresykepleier Årsstudium
 • Høyskolen Diakonova
Operasjonssykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Ålesund
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
 • Høgskolen i Østfold
Palliativ behandling, omsorg og pleie Lavere nivå
 • Universitetet i Nordland
Palliativ omsorg Årsstudium
 • Lovisenberg diakonale høgskole
Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Lavere nivå
 • Universitetet i Nordland
Spedbarns og småbarns psykiske helse Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander Lavere nivå
 • Høgskolen i Harstad
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander Lavere nivå
 • Høgskolen i Harstad
Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Årsstudium
 • Høgskolen Betanien
Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Årsstudium
 • Høgskolen Betanien
Videreutdanning anestesisykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Videreutdanning barnesykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå
 • UiT Norges arktiske universitet
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i Hjemmesykepleie Årsstudium
 • Haraldsplass diakonale høgskole
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå
 • UiT Norges arktiske universitet
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Årsstudium
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i kreftsykepleie (deltid) Lavere nivå
 • UiT Norges arktiske universitet
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid, 2 år Årsstudium
 • Høgskolen Betanien
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå
 • UiT Norges arktiske universitet
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
Videreutdanning i Palliativ sykepleie Årsstudium
 • Haraldsplass diakonale høgskole
Videreutdanning i smerte og smertelindring Lavere nivå
 • Høgskolen i Harstad
Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker Årsstudium
 • Lovisenberg diakonale høgskole
Videreutdanning innen sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke mennesker i kommunehelsetjenesten Årsenhet og kortere
 • Høgskolen i Nesna
Videreutdanning intensivsykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen
Videreutdanning operasjonsykepleie Lavere nivå
 • Høgskolen i Bergen