Videreutdanning for sykepleiere

Universitet og høgskole

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning.

Varighet

1-2 år

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning. (krav til praksis kan variere)

Ved ulike universitetet og høgskoler tilbys blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid,  anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesøsterutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Sykepleiefag › Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
  • ... › Sykepleiefag › Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
  • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, anestesi, toårig (761109)
  • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, barn, toårig (761112)
  • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, intensiv, toårig (761110)

Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder. Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen [at] utdanning [dot] no.

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Lavere nivå
Anestesisjukepleie Lavere nivå
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master - tre år) Erfaringsbasert master
Avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten Lavere nivå
Diabetesbehandling og diabetesomsorg Lavere nivå
Faglig ledelse for sykepleiere Årsstudium
Geriatri, eldreomsorg og ledelse (Nettbasert) Lavere nivå
Helsepsykologi Lavere nivå
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie Høyere nivå
Klinisk sykepleie - kardiologi Høyere nivå
Klinisk sykepleie: Gastrosykepleie Lavere nivå
Klinisk sykepleie: Infeksjonssykepleie og smittevern Lavere nivå
Klinisk sykepleie: Lungesykepleie Lavere nivå
Klinisk sykepleie: Nevrosykepleie Lavere nivå
Klinisk sykepleie: Stomisykepleie Lavere nivå
Klinisk sykepleie: Uroterapi Lavere nivå
Kreftsykepleie - videreutdanning Lavere nivå
Kreftsykepleier - deltid Årsstudium
Kreftsykepleier - heltid Årsstudium
Kunnskapsbasert praksis Lavere nivå
Lungelidelser - behandling, pleie og omsorg Lavere nivå
Master i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år
Master i avansert klinisk sykepleie: Valgfritt emne i psykisk helsearbeid Master, 2 år
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år
Master i spesialsykepleie Master, 2 år
Master i sykepleie Master, 2 år
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Master, 2 år
Mastergradsstudium i barnesykepleie Master, 2 år
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Master, 2 år
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Master, 2 år
Nyfødtsykepleie Høyere nivå
Nyresykepleier Årsstudium
Operasjonssykepleie Lavere nivå
Operasjonssykepleie Høyere nivå
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
Palliativ behandling, omsorg og pleie Lavere nivå
Palliativ omsorg Årsstudium
Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Lavere nivå
Spedbarns og småbarns psykiske helse Lavere nivå
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år
Sykepleie - master Master, 2 år
Sykepleie - mastergrad Master, 2 år
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander Lavere nivå
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander Lavere nivå
Sykepleievitenskap (master - to år) Master, 2 år
Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Årsstudium
Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Årsstudium
Videreutdanning anestesisykepleie Lavere nivå
Videreutdanning barnesykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg Høyere nivå
Videreutdanning i anestesisykepleie Høyere nivå
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Høyere nivå
Videreutdanning i Hjemmesykepleie Årsstudium
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i intensivsykepleie Høyere nivå
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Årsstudium
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå
Videreutdanning i kreftsykepleie Universitet og høgskole
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i kreftsykepleie (deltid) Lavere nivå
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid, 2 år Årsstudium
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i Palliativ sykepleie Årsstudium
Videreutdanning i smerte og smertelindring Lavere nivå
Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker Årsstudium
Videreutdanning innen sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke mennesker i kommunehelsetjenesten Årsenhet og kortere
Videreutdanning intensivsykepleie Lavere nivå
Videreutdanning operasjonsykepleie Lavere nivå
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested
Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master - tre år) Erfaringsbasert master
Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie Høyere nivå
Klinisk sykepleie - kardiologi Høyere nivå
Master i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år
Master i avansert klinisk sykepleie: Valgfritt emne i psykisk helsearbeid Master, 2 år
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år
Master i spesialsykepleie Master, 2 år
Master i sykepleie Master, 2 år
Mastergradsstudium i anestesisykepleie Master, 2 år
Mastergradsstudium i barnesykepleie Master, 2 år
Mastergradsstudium i intensivsykepleie Master, 2 år
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie Master, 2 år
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Master, 2 år
Nyfødtsykepleie Høyere nivå
Operasjonssykepleie Høyere nivå
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år
Sykepleie - master Master, 2 år
Sykepleie - mastergrad Master, 2 år
Sykepleievitenskap (master - to år) Master, 2 år
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg Høyere nivå
Videreutdanning i anestesisykepleie Høyere nivå
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Høyere nivå
Videreutdanning i intensivsykepleie Høyere nivå
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Lavere nivå
Anestesisjukepleie Lavere nivå
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
Avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten Lavere nivå
Diabetesbehandling og diabetesomsorg Lavere nivå
Faglig ledelse for sykepleiere Årsstudium
Geriatri, eldreomsorg og ledelse (Nettbasert) Lavere nivå
Helsepsykologi Lavere nivå
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
Klinisk sykepleie: Gastrosykepleie Lavere nivå
Klinisk sykepleie: Infeksjonssykepleie og smittevern Lavere nivå
Klinisk sykepleie: Lungesykepleie Lavere nivå
Klinisk sykepleie: Nevrosykepleie Lavere nivå
Klinisk sykepleie: Stomisykepleie Lavere nivå
Klinisk sykepleie: Uroterapi Lavere nivå
Kreftsykepleie - videreutdanning Lavere nivå
Kreftsykepleier - deltid Årsstudium
Kreftsykepleier - heltid Årsstudium
Kunnskapsbasert praksis Lavere nivå
Lungelidelser - behandling, pleie og omsorg Lavere nivå
Nyresykepleier Årsstudium
Operasjonssykepleie Lavere nivå
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå
Palliativ behandling, omsorg og pleie Lavere nivå
Palliativ omsorg Årsstudium
Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Lavere nivå
Spedbarns og småbarns psykiske helse Lavere nivå
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander Lavere nivå
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander Lavere nivå
Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Årsstudium
Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Årsstudium
Videreutdanning anestesisykepleie Lavere nivå
Videreutdanning barnesykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i anestesisykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i Hjemmesykepleie Årsstudium
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Årsstudium
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i kreftsykepleie (deltid) Lavere nivå
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid, 2 år Årsstudium
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå
Videreutdanning i Palliativ sykepleie Årsstudium
Videreutdanning i smerte og smertelindring Lavere nivå
Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker Årsstudium
Videreutdanning innen sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke mennesker i kommunehelsetjenesten Årsenhet og kortere
Videreutdanning intensivsykepleie Lavere nivå
Videreutdanning operasjonsykepleie Lavere nivå