Yrkesbeskrivelse

Jordmor

favoritt ikon

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du utfører også svangerskapskontroller og oppfølging i barseltiden.

Jordmorens hovedoppgaver er å bistå kvinner under svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av den nye familien i tiden som følger etterpå. Jordmødre bistår ved normale fødsler, og har ansvaret for å tilkalle nødvendig legehjelp hvis det oppstår problemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

  • hjelpe til under fødselen og ta seg av moren og det nyfødte barnet
  • ta imot gravide til svangerskapskontroll og forberede paret på fødsel og tiden etter fødselen
  • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthold, livsstil og foreldrerollen 
  • gi fødselsforberedende kurs

Etter fødselen kan jordmor veilede moren om amming og gi informasjon om mors helse etter fødsel og om seksualitet. Jordmødre jobber også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontroller og prevensjonsveiledning. Jordmødre kan ta celleprøver fra livmorhalsen og sette inn spiral.

Jordmødre har egen autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell, i tillegg til autorisasjon som sykepleier.

Personlige egenskaper

Jordmødre jobber med mennesker og må like å omgås folk. Evne til å vise omsorg og medmenneskelighet er viktig. Jordmoryrket krever at du er selvstendig. Som jordmor kan du ofte oppleve akutte situasjoner der du må ta viktige avgjørelser på egenhånd.

Hvor jobber jordmødre?

Som jordmor kan du jobbe ulike steder i den offentlige helsetjenesten og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Yrket åpner også for arbeidsmuligheter innen undervisning, forskning og helseadministrasjon.

Utdanning

For å bli jordmor må du først ta en bachelorgradsykepleiere. Deretter tar du  en toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

Beskrivelse og oversikt over sykepleierutdanning

Oversikt over jordmorutdanning

Opptakskrav
For å søke opptak til jordmordutdanningen kreves bachelor i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minimum ett års yrkespraksis som sykepleier.

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange muligheter for etter- og videreutdanning for jordmødre, blant annet videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur, jus og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Spesialsykepleiere

Deltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

9 724 personer

8 986 personer
738 personer

Ca 330 kr

Ca 330 kr
Ca 350 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.47 700 kr

47 500 kr
50 400 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.572 400 kr

570 000 kr
604 800 kr

Spesialsykepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

9 715 personer

8 229 personer
1 486 personer

Ca 310 kr

Ca 310 kr
Ca 310 kr

44 500 kr

44 400 kr
45 500 kr

534 000 kr

532 800 kr
546 000 kr

Spesialsykepleiere og jordmødre

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

1 978 personer

1 884 personer
94 personer

Ca 280 kr

Ca 280 kr

41 200 kr

41 200 kr

494 400 kr

494 400 kr

Spesialsykepleiere og jordmødre

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

1 690 personer

1 518 personer
172 personer

Ca 300 kr

Ca 300 kr
Ca 300 kr

43 100 kr

43 200 kr
42 800 kr

517 200 kr

518 400 kr
513 600 kr

Spesialsykepleiere og jordmødre

Heltidsansatte

Sykehustjenester

Privat sektor

685 personer

Ca 310 kr

45 000 kr

540 000 kr

Intervjuer

Jordmor Kathrine Hågensen

Jordmor

Kathrine valgte å bli jordmor fordi hun synes kvinnehelse er viktig, og fordi det er helt fantastisk å hjelpe nye mennesker med å komme til verden.
Jordmor Anita Moan

Jordmor

- Den viktigste oppgaven min er å gi mor, far og barn trygghet og omsorg gjennom en fødsel, sier jordmor Anita Moan.
Student Stine Sæther

Sykepleie

Som sykepleierstudent har Stine Sæther valgt en utdanning som kvalifiserer henne for en nøkkelrolle i helsevesenet.
Jordmor Sunniva Heimlie

Jordmor

Sunniva Heimlie har vært sikker på utdanningsvalget siden hun var liten jente, og får adrenalinkick av å være med på fødsler.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Jordmor

Lignende yrker

Kirurgteam i arbeid

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid tilstede når pasienter opereres.

Sykepleier står ved en pasient.

Kreft­­sykepleier

Kreft­­sykepleiere har spesialisert seg på behandling av mennesker som er rammet av kreft.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker.

Sykepleiere med pasient

Intensiv­­sykepleier

En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

Helsesøster gir vaksine

Helsesøster

Som helsesøster gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Sykepleier i prat med pasient

Nevro­­sykepleier

En nevro­­sykepleier har spesialisering innen behandling av sykdommer i hjernen og nervesystemet.

Sykepleier gir intravenøs behandling til syk kvinne.

Sykepleier

Som sykepleier liker du å arbeide med mennesker, og er i stand til å vise ansvar og omsorg.

Kvinnelig sykepleier med eldre pasient

Anestesi­­sykepleier

Som anestesi­­sykepleier tar du vare på, og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Sykepleier undersøker barn

Barne­­sykepleier

En barne­­sykepleier pleier barn og unge som er alvorlig syke eller skadet. Arbeidet innebærer også å kommunisere med deres foreldre og familie.

Psykiatrisk sykepleier i samtale med ung mann

Psykiatrisk sykepleier

Som psykiatrisk sykepleier hjelper du pasienter som har psykiske problemer.

Pleiemedarbeidere gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det.

Pleie­med­arbeider

Pleie­med­arbeidere gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.