Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Jordmødre utfører også svangerskapskontroller og oppfølging i barseltiden.

Om jobben

Jordmorens hovedoppgaver er å bistå kvinner under normale svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av kvinnene og de nyfødte barna. Jordmødre bistår ved normale fødsler og har ansvaret for å tilkalle nødvendig legehjelp hvis det oppstår problemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

 • hjelpe til under fødselen og ta seg av moren og det nyfødte barnet
 • ta imot gravide til svangerskapskontroll
 • gi råd og veiledning om fysiske og psykiske forandringer i svangerskapet
 • gi fødselsforberedende kurs

Etter fødselen kan jordmor veilede moren om amming og gi informasjon om mors helse etter fødsel og om seksualitet. Jordmødre jobber også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontroller og prevensjonsveiledning. Jordmødre kan ta celleprøver fra livmorhalsen og sette inn spiral.

Jordmødre har egen autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) i tillegg til autorisasjon som sykepleier.

Personlige egenskaper

Jordmødre jobber med mennesker og må like å omgås folk. Evne til å vise omsorg og medmenneskelighet er viktig. Jordmoryrket krever at du er selvstendig. Som jordmor kan du ofte oppleve akutte situasjoner der du må ta viktige avgjørelser på egenhånd.

Hvor jobber jordmødre?

Som jordmor kan du jobbe ulike steder i den offentlige helsetjenesten og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Yrket åpner også for arbeidsmuligheter innen undervisning, forskning og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

  Jordmødre er sykepleiere med videreutdanning. Yrket bygger på sykepeleierutdanning med toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

  Beskrivelse og oversikt over sykepleierutdanning

  Oversikt over jordmorutdanning

  Opptakskrav
  For å søke opptak til jordmordutdanningen kreves bachelor i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minimum 1 års yrkespraksis som sykepleier.

  Etter- og videreutdanning
  Det finnes mange muligheter for etter- og videreutdanning for jordmødre, blant annet videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur, jus og helseadministrasjon.

 • Se film fra bachelorstudier i sykepleie

Gjennomsnittslønn for jordmødre

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Spesialsykepleiere
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
9 554 personer
8 888 personer
666 personer
Ca 310 kr
Ca 300 kr
Ca 320 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.44 300 kr
44 200 kr
46 900 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.531 600 kr
530 400 kr
562 800 kr
kilde
Spesialsykepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
9 442 personer
7 978 personer
1 464 personer
Ca 290 kr
Ca 290 kr
Ca 290 kr
41 500 kr
41 400 kr
42 200 kr
498 000 kr
496 800 kr
506 400 kr
kilde
Spesialsykepleiere og jordmødre
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
1 717 personer
Ca 270 kr
39 000 kr
468 000 kr
kilde
Spesialsykepleiere og jordmødre
Heltidsansatte
Helse- og omsorgstjenester
Kommune og fylke
1 686 personer
1 511 personer
175 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
40 600 kr
40 600 kr
40 300 kr
487 200 kr
487 200 kr
483 600 kr
kilde
Spesialsykepleiere og jordmødre
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
612 personer
Ca 300 kr
42 900 kr
514 800 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 15. april 2014.
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Jordmor Anita Moan

- Den viktigste oppgaven min er å gi mor, far og barn trygghet og omsorg gjennom en fødsel, sier jordmor Anita Moan.

Sjukepleiar Jomar Staverløkk

Som feltarbeidar for Legar Utan Grenser, får sjukepleiar Jomar Staverløkk hjelpe menneske i område der nauda er på sitt største.

Utdanningsintervjuer

Student Stine Sæther

Som sykepleierstudent har Stine Sæther valgt en utdanning som kvalifiserer henne for en nøkkelrolle i helsevesenet.

Jordmor Sunniva Heimlie

Sunniva Heimlie har vært sikker på utdanningsvalget siden hun var liten jente, og får adrenalinkick av å være med på fødsler.

Var denne siden nyttig for deg?