Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du utfører også svangerskapskontroller og oppfølging i barseltiden.

Om jobben

Jordmorens hovedoppgaver er å bistå kvinner under svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av den nye familien i tiden som følger etterpå. Jordmødre bistår ved normale fødsler, og har ansvaret for å tilkalle nødvendig legehjelp hvis det oppstår problemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

 • hjelpe til under fødselen og ta seg av moren og det nyfødte barnet
 • ta imot gravide til svangerskapskontroll og forberede paret på fødsel og tiden etter fødselen
 • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthold, livsstil og foreldrerollen 
 • gi fødselsforberedende kurs

Etter fødselen kan jordmor veilede moren om amming og gi informasjon om mors helse etter fødsel og om seksualitet. Jordmødre jobber også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontroller og prevensjonsveiledning. Jordmødre kan ta celleprøver fra livmorhalsen og sette inn spiral.

Jordmødre har egen autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell, i tillegg til autorisasjon som sykepleier.

Personlige egenskaper

Jordmødre jobber med mennesker og må like å omgås folk. Evne til å vise omsorg og medmenneskelighet er viktig. Jordmoryrket krever at du er selvstendig. Som jordmor kan du ofte oppleve akutte situasjoner der du må ta viktige avgjørelser på egenhånd.

Hvor jobber jordmødre?

Som jordmor kan du jobbe ulike steder i den offentlige helsetjenesten og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Yrket åpner også for arbeidsmuligheter innen undervisning, forskning og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

  Jordmødre er sykepleiere med videreutdanning. Yrket bygger på sykepeleierutdanning med toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

  Beskrivelse og oversikt over sykepleierutdanning

  Oversikt over jordmorutdanning

  Opptakskrav
  For å søke opptak til jordmordutdanningen kreves bachelor i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minimum ett års yrkespraksis som sykepleier.

  Etter- og videreutdanning
  Det finnes mange muligheter for etter- og videreutdanning for jordmødre, blant annet videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur, jus og helseadministrasjon.

 • Se film fra bachelorstudier i sykepleie

Gjennomsnittslønn for jordmødre

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Spesialsykepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
9 518 personer
8 037 personer
1 481 personer
Ca 290 kr
Ca 290 kr
Ca 300 kr
42 500 kr
42 300 kr
43 200 kr
510 000 kr
507 600 kr
518 400 kr
kilde
Spesialsykepleiere
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
9 466 personer
8 776 personer
690 personer
Ca 310 kr
Ca 310 kr
Ca 320 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.45 300 kr
45 200 kr
47 100 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.543 600 kr
542 400 kr
565 200 kr
kilde
Spesialsykepleiere og jordmødre
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
1 803 personer
Ca 270 kr
39 400 kr
472 800 kr
kilde
Spesialsykepleiere og jordmødre
Heltidsansatte
Helse- og omsorgstjenester
Kommune og fylke
1 743 personer
1 578 personer
165 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
41 100 kr
41 100 kr
40 800 kr
493 200 kr
493 200 kr
489 600 kr
kilde
Spesialsykepleiere og jordmødre
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
610 personer
Ca 310 kr
44 400 kr
532 800 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 13. mars 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Den norske jordmorforening (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Jordmor Anita Moan

- Den viktigste oppgaven min er å gi mor, far og barn trygghet og omsorg gjennom en fødsel, sier jordmor Anita Moan.

Utdanningsintervjuer

Student Stine Sæther

Som sykepleierstudent har Stine Sæther valgt en utdanning som kvalifiserer henne for en nøkkelrolle i helsevesenet.

Jordmor Sunniva Heimlie

Sunniva Heimlie har vært sikker på utdanningsvalget siden hun var liten jente, og får adrenalinkick av å være med på fødsler.