Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du utfører også svangerskapskontroller og oppfølging i barseltiden.

Om jobben

Jordmorens hovedoppgaver er å bistå kvinner under svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av den nye familien i tiden som følger etterpå. Jordmødre bistår ved normale fødsler, og har ansvaret for å tilkalle nødvendig legehjelp hvis det oppstår problemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

 • hjelpe til under fødselen og ta seg av moren og det nyfødte barnet
 • ta imot gravide til svangerskapskontroll og forberede paret på fødsel og tiden etter fødselen
 • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthold, livsstil og foreldrerollen 
 • gi fødselsforberedende kurs

Etter fødselen kan jordmor veilede moren om amming og gi informasjon om mors helse etter fødsel og om seksualitet. Jordmødre jobber også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontroller og prevensjonsveiledning. Jordmødre kan ta celleprøver fra livmorhalsen og sette inn spiral.

Jordmødre har egen autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell, i tillegg til autorisasjon som sykepleier.

Personlige egenskaper

Jordmødre jobber med mennesker og må like å omgås folk. Evne til å vise omsorg og medmenneskelighet er viktig. Jordmoryrket krever at du er selvstendig. Som jordmor kan du ofte oppleve akutte situasjoner der du må ta viktige avgjørelser på egenhånd.

Arbeidsmarked

Arbeidslivsoversikt

Her finner du en oversikt over hvilke bedrifter som har ansatte i dette yrket. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Jordmor i hele Norge

Ansatt-ikon 3090 ansatte

(3091 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 435 bedrifter

(436 i hele Norge)

Om arbeidsmarkedsinformasjonen

Opplysningene er basert på Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) og Brønnøysundregisteret.

Aa-registeret eies og forvaltes av Nav. Der plikter alle arbeidsgivere å registrere alle ansatte, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom, og dette betyr at det kan forekomme feilregistreringer av arbeidsforhold i AA-registeret. Det betyr også at dersom oversikten viser ingen eller få arbeidsgivere innen et yrke, kan arbeidsgiverne ha registrert de ansatte under en mer generell yrkeskategori.

Senter for IKT i utdanningen har forenklet presentasjonen ved å slå sammen 9000 STYRK-koder og knyttet disse til 550 yrkesbeskrivelser på utdanning.no. Noen stillingstitler kan i enkelte tilfeller være knyttet opp mot flere yrkesbeskrivelser. Derfor vil en summering av ansattetall fra hvert yrke ikke kunne sammenlignes med totalt sysselsettingstall. Det kan forekomme feil i forenklingen vi har foretatt, og tallene for den enkelte bedrift/yrkesgruppe kan derfor bli misvisende.

Det kan ta tid før registrene oppdateres. Derfor kan bedrifter som er nedlagt, oppkjøpt eller avviklet fremdeles være synlige i oversikten. Vi jobber kontinuerlig med å bedre tallgrunnlaget og strukturene som genererer disse, vær derfor oppmerksom på at det kan komme endringer.

Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du finner feil: redaksjonen@utdanning.no.

Vis bedriftsoversikt

Hvor jobber jordmødre?

Som jordmor kan du jobbe ulike steder i den offentlige helsetjenesten og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Yrket åpner også for arbeidsmuligheter innen undervisning, forskning og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

  Jordmødre er sykepleiere med videreutdanning. Yrket bygger på sykepeleierutdanning med toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

  Beskrivelse og oversikt over sykepleierutdanning

  Oversikt over jordmorutdanning

  Opptakskrav
  For å søke opptak til jordmordutdanningen kreves bachelor i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minimum ett års yrkespraksis som sykepleier.

  Etter- og videreutdanning
  Det finnes mange muligheter for etter- og videreutdanning for jordmødre, blant annet videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur, jus og helseadministrasjon.

 • Se film fra bachelorstudier i sykepleie

Gjennomsnittslønn for jordmødre

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Spesialsykepleiere
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
9 724 personer
8 986 personer
738 personer
Ca 330 kr
Ca 330 kr
Ca 350 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.47 700 kr
47 500 kr
50 400 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.572 400 kr
570 000 kr
604 800 kr
kilde
Spesialsykepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
9 715 personer
8 229 personer
1 486 personer
Ca 310 kr
Ca 310 kr
Ca 310 kr
44 500 kr
44 400 kr
45 500 kr
534 000 kr
532 800 kr
546 000 kr
kilde
Spesialsykepleiere og jordmødre
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
1 978 personer
1 884 personer
94 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
41 200 kr
41 200 kr
494 400 kr
494 400 kr
kilde
Spesialsykepleiere og jordmødre
Heltidsansatte
Helse- og omsorgstjenester
Kommune og fylke
1 690 personer
1 518 personer
172 personer
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
43 100 kr
43 200 kr
42 800 kr
517 200 kr
518 400 kr
513 600 kr
kilde
Spesialsykepleiere og jordmødre
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
685 personer
Ca 310 kr
45 000 kr
540 000 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 20. mai 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Den norske jordmorforening (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Jordmor Kathrine Hågensen

Kathrine valgte å bli jordmor fordi hun synes kvinnehelse er viktig, og fordi det er helt fantastisk å hjelpe nye mennesker med å komme til verden.

Jordmor Anita Moan

- Den viktigste oppgaven min er å gi mor, far og barn trygghet og omsorg gjennom en fødsel, sier jordmor Anita Moan.

Utdanningsintervjuer

Student Stine Sæther

Som sykepleierstudent har Stine Sæther valgt en utdanning som kvalifiserer henne for en nøkkelrolle i helsevesenet.

Jordmor Sunniva Heimlie

Sunniva Heimlie har vært sikker på utdanningsvalget siden hun var liten jente, og får adrenalinkick av å være med på fødsler.