Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykepleier

 • Sykepleier forbereder sprøyte
  Foto:
  Silje Osland
  Creative Commons Licence
Som sykepleier liker du å arbeide med mennesker, og er i stand til å vise ansvar og omsorg.

Se film

Om jobben

Som sykepleier gir du medisinsk pleie og omsorg, og steller mennesker som er syke. Som sykepleier kan du utføre helsekontroller og gir råd og veiledning, spesielt til barn og unge. Du kan også hjelpe mennesker som er langtidssyke eller har psykiske lidelser. 

Arbeidsoppgavene kan variere ut fra hvor du jobber. Pasienter vil for eksempel kreve en annen type medisinsk pleie på en akuttavdeling ved et sykehus enn på et aldershjem. Pasienter kan være i alle aldre, og sykepleieren gir forebyggende behandling, og behandler, lindrer og rehabiliterer pasienter. 

Som sykepleier jobber du tett på pasienter og pårørende. Du samarbeider også tett med annet helsepersonell.  

En del sykepleiere velger å ta spesialisering for å bli spesialsykepleier. Felles for alle yrkesgruppene er å ta vare på pasienter i nært samarbeid med andre helsearbeidere.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som sykepleier. Dette får du gjennom Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Personlige egenskaper

En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må like å arbeide med mennesker, og være i stand til å vise ansvar og omsorg. I tillegg må du være innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr.

Arbeidsmarked

Arbeidslivsoversikt

Her finner du en oversikt over hvilke bedrifter som har ansatte i dette yrket. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Sykepleier i hele Norge

Ansatt-ikon 93240 ansatte

(93314 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 6038 bedrifter

(6062 i hele Norge)

Om arbeidsmarkedsinformasjonen

Opplysningene er basert på Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) og Brønnøysundregisteret.

Aa-registeret eies og forvaltes av Nav. Der plikter alle arbeidsgivere å registrere alle ansatte, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom, og dette betyr at det kan forekomme feilregistreringer av arbeidsforhold i AA-registeret. Det betyr også at dersom oversikten viser ingen eller få arbeidsgivere innen et yrke, kan arbeidsgiverne ha registrert de ansatte under en mer generell yrkeskategori.

Senter for IKT i utdanningen har forenklet presentasjonen ved å slå sammen 9000 STYRK-koder og knyttet disse til 550 yrkesbeskrivelser på utdanning.no. Noen stillingstitler kan i enkelte tilfeller være knyttet opp mot flere yrkesbeskrivelser. Derfor vil en summering av ansattetall fra hvert yrke ikke kunne sammenlignes med totalt sysselsettingstall. Det kan forekomme feil i forenklingen vi har foretatt, og tallene for den enkelte bedrift/yrkesgruppe kan derfor bli misvisende.

Det kan ta tid før registrene oppdateres. Derfor kan bedrifter som er nedlagt, oppkjøpt eller avviklet fremdeles være synlige i oversikten. Vi jobber kontinuerlig med å bedre tallgrunnlaget og strukturene som genererer disse, vær derfor oppmerksom på at det kan komme endringer.

Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du finner feil: redaksjonen@utdanning.no.

Vis bedriftsoversikt

Hvor jobber sykepleiere?

Sykepleiere jobber ved sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien og ambulansetjenesten. Du kan også jobbe med forebyggende arbeid, helseopplysning, bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester, humanitære organisasjoner, og sanitetsarbeid i Forsvaret.

Hva jobber sykepleieutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

  Sykepleierutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen består av teoretisk undervisning, observasjon og praksis. Noen steder er det også mulighet for å ta studiet på deltid over fire år.

  De fleste universiteter og høgskoler har et internasjonalt studietilbud som gir mulighet for deltakelse i studentutveksling og kortere studentkurs innen Norden, Europa, USA og Australia.

  Se beskrivelse og oversikt over utdanning

  Opptakskrav
  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Se poenggrenser hos Samordna opptak

  Videreutdanning
  Forskjellige utdanningsinstitusjoner tilbyr ulike muligheter for videreutdanning, men som sykepleier har du mange muligheter for fordypning. Du kan også ta videreutdanning innenfor personalledelse.

 • Se film fra bachelorstudier i sykepleie

Spesialisering

Blant sykepleiespesialiseringene finnes blant annet:

Gjennomsnittslønn for sykepleiere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Sykepleiere
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
15 467 personer
14 309 personer
1 158 personer
Ca 290 kr
Ca 290 kr
Ca 300 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.42 500 kr
42 400 kr
44 100 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.510 000 kr
508 800 kr
529 200 kr
kilde
Sykepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
8 114 personer
6 944 personer
1 170 personer
Ca 270 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
38 500 kr
38 200 kr
40 300 kr
462 000 kr
458 400 kr
483 600 kr
kilde
Sykepleiere
Heltidsansatte
Helse- og omsorgstjenester
Kommune og fylke
6 320 personer
5 740 personer
580 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 290 kr
40 700 kr
40 600 kr
41 600 kr
488 400 kr
487 200 kr
499 200 kr
kilde
Sykepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
2 005 personer
1 786 personer
219 personer
Ca 280 kr
Ca 270 kr
Ca 280 kr
39 900 kr
39 700 kr
41 100 kr
478 800 kr
476 400 kr
493 200 kr
kilde
Sykepleiere
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
867 personer
Ca 270 kr
39 500 kr
474 000 kr
kilde
Sykepleiere
Heltidsansatte
Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
Privat sektor
446 personer
Ca 260 kr
38 200 kr
458 400 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 20. mai 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk sykepleierforbund.
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Sykepleier Linda Pedersen

- Det føles veldig verdifullt å se at jeg kan hjelpe mennesker som er i vanskelige situasjoner, forklarer sykepleier Linda Pedersen.

Trygve Johannes Lereim Sævareid

- Ettersom vi lever stadig lengre, øker behovet for geriatriske sykepleiere, sier Trygve Johannes Lereim Sævareid.

Utdanningsintervjuer

Student Stine Sæther

Som sykepleierstudent har Stine Sæther valgt en utdanning som kvalifiserer henne for en nøkkelrolle i helsevesenet.