Yrkesbeskrivelse

­­Sykepleier

favoritt ikon

Som sykepleier liker du å arbeide med mennesker, og er i stand til å vise ansvar og omsorg.

Som sykepleier gir du medisinsk pleie og omsorg, og steller mennesker som er syke. Som sykepleier kan du utføre helsekontroller og gir råd og veiledning, spesielt til barn og unge. Du kan også hjelpe mennesker som er langtidssyke eller har psykiske lidelser. 

Arbeidsoppgavene kan variere ut fra hvor du jobber. Pasienter vil for eksempel kreve en annen type medisinsk pleie på en akuttavdeling ved et sykehus enn på et aldershjem. Pasienter kan være i alle aldre, og sykepleieren gir forebyggende behandling, og behandler, lindrer og rehabiliterer pasienter. 

Som sykepleier jobber du tett på pasienter og pårørende. Du samarbeider også tett med annet helsepersonell.  

En del sykepleiere velger å ta spesialisering for å bli spesialsykepleier. Felles for alle yrkesgruppene er å ta vare på pasienter i nært samarbeid med andre helsearbeidere.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som sykepleier. Dette får du gjennom Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Personlige egenskaper

En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må like å arbeide med mennesker, og være i stand til å vise ansvar og omsorg. I tillegg må du være innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr.

Hvor jobber sykepleiere?

Sykepleiere jobber ved sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien og ambulansetjenesten. Du kan også jobbe med forebyggende arbeid, helseopplysning, bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester, humanitære organisasjoner, og sanitetsarbeid i Forsvaret.

Spesialisering

Det finnes mange sykepleiespesialiseringer.

Utdanning

Sykepleierutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen består av teoretisk undervisning, observasjon og praksis. Noen steder er det også mulighet for å ta studiet på deltid over fire år.

De fleste universiteter og høgskoler har et internasjonalt studietilbud som gir mulighet for deltakelse i studentutveksling og kortere studentkurs innen Norden, Europa, USA og Australia.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber sykepleieutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Sykepleiere

Deltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

15 467 personer

14 309 personer
1 158 personer

Ca 290 kr

Ca 290 kr
Ca 300 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.42 500 kr

42 400 kr
44 100 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.510 000 kr

508 800 kr
529 200 kr

Sykepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

8 114 personer

6 944 personer
1 170 personer

Ca 270 kr

Ca 260 kr
Ca 280 kr

38 500 kr

38 200 kr
40 300 kr

462 000 kr

458 400 kr
483 600 kr

Sykepleiere

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

6 320 personer

5 740 personer
580 personer

Ca 280 kr

Ca 280 kr
Ca 290 kr

40 700 kr

40 600 kr
41 600 kr

488 400 kr

487 200 kr
499 200 kr

Sykepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

2 005 personer

1 786 personer
219 personer

Ca 280 kr

Ca 270 kr
Ca 280 kr

39 900 kr

39 700 kr
41 100 kr

478 800 kr

476 400 kr
493 200 kr

Sykepleiere

Heltidsansatte

Sykehustjenester

Privat sektor

867 personer

Ca 270 kr

39 500 kr

474 000 kr

Sykepleiere

Heltidsansatte

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

Privat sektor

446 personer

Ca 260 kr

38 200 kr

458 400 kr

Intervjuer

Sykepleier Linda Pedersen

Sykepleier

- Det føles veldig verdifullt å se at jeg kan hjelpe mennesker som er i vanskelige situasjoner, forklarer sykepleier Linda Pedersen.
Trygve Johannes Lereim Sævareid

Geriatrisk sykepleier

- Ettersom vi lever stadig lengre, øker behovet for geriatriske sykepleiere, sier Trygve Johannes Lereim Sævareid.
Student Stine Sæther

Sykepleie

Som sykepleierstudent har Stine Sæther valgt en utdanning som kvalifiserer henne for en nøkkelrolle i helsevesenet.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Sykepleier

Lignende yrker

Sykepleiere med pasient

Intensiv­­sykepleier

En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

Helsesøster gir vaksine

Helsesøster

Som helsesøster gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Sykepleier i prat med pasient

Nevro­­sykepleier

En nevro­­sykepleier har spesialisering innen behandling av sykdommer i hjernen og nervesystemet.

Kvinnelig sykepleier med eldre pasient

Anestesi­­sykepleier

Som anestesi­­sykepleier tar du vare på, og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Sykepleier undersøker barn

Barne­­sykepleier

En barne­­sykepleier pleier barn og unge som er alvorlig syke eller skadet. Arbeidet innebærer også å kommunisere med deres foreldre og familie.

Kirurgteam i arbeid

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid tilstede når pasienter opereres.

Jordmor i samtale med nybakt mor

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Sykepleier står ved en pasient.

Kreft­­sykepleier

Kreft­­sykepleiere har spesialisert seg på behandling av mennesker som er rammet av kreft.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker.

Psykiatrisk sykepleier i samtale med ung mann

Psykiatrisk sykepleier

Som psykiatrisk sykepleier hjelper du pasienter som har psykiske problemer.

Pleiemedarbeidere gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det.

Pleie­med­arbeider

Pleie­med­arbeidere gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.