Sykepleier

 • Sykepleier forbereder sprøyte
  Foto:
  Silje Osland
  Creative Commons Licence
Som sykepleier liker du å arbeide med mennesker, og er i stand til å vise ansvar og omsorg.

Se film

Om jobben

Som sykepleier gir du medisinsk pleie og omsorg, og steller mennesker som er syke. Som sykepleier kan du utføre helsekontroller og gir råd og veiledning, spesielt til barn og unge. Du kan også hjelpe mennesker som er langtidssyke eller har psykiske lidelser. 

Arbeidsoppgavene kan variere ut fra hvor du jobber. Pasienter vil for eksempel kreve en annen type medisinsk pleie på en akuttavdeling ved et sykehus enn på et aldershjem. Pasienter kan være i alle aldre, og sykepleieren gir forebyggende behandling, og behandler, lindrer og rehabiliterer pasienter. 

Som sykepleier jobber du tett på pasienter og pårørende. Du samarbeider også tett med annet helsepersonell.  

En del sykepleiere velger å ta spesialisering for å bli spesialsykepleier. Felles for alle yrkesgruppene er å ta vare på pasienter i nært samarbeid med andre helsearbeidere.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som sykepleier. Dette får du gjennom Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Personlige egenskaper

En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må like å arbeide med mennesker, og være i stand til å vise ansvar og omsorg. I tillegg må du være innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr.

Hvor jobber sykepleiere?

Sykepleiere jobber ved sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien og ambulansetjenesten. Du kan også jobbe med forebyggende arbeid, helseopplysning, bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester, humanitære organisasjoner, og sanitetsarbeid i Forsvaret.

Hva jobber sykepleieutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

  Sykepleierutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen består av teoretisk undervisning, observasjon og praksis. Noen steder er det også mulighet for å ta studiet på deltid over fire år.

  De fleste universitetet og høgskoler har et internasjonalt studietilbud som gir mulighet for deltakelse i studentutveksling og kortere studentkurs innen Norden, Europa, USA og Australia.

  Se beskrivelse og oversikt over utdanning

  Opptakskrav
  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Se poenggrenser hos Samordna opptak

  Videreutdanning
  Forskjellige utdanningsinstitusjoner tilbyr ulike muligheter for videreutdanning, men som sykepleier har du mange muligheter for fordypning. Du kan også ta videreutdanning innenfor personalledelse.

 • Se film fra bachelorstudier i sykepleie

Spesialisering

Blant sykepleiespesialiseringene finnes blant annet:

Gjennomsnittslønn for sykepleiere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Sykepleiere
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
15 410 personer
14 270 personer
1 140 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 290 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.40 800 kr
40 700 kr
42 000 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.489 600 kr
488 400 kr
504 000 kr
kilde
Sykepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
7 935 personer
6 758 personer
1 177 personer
Ca 260 kr
Ca 250 kr
Ca 270 kr
37 000 kr
36 700 kr
38 600 kr
444 000 kr
440 400 kr
463 200 kr
kilde
Sykepleiere
Heltidsansatte
Helse- og omsorgstjenester
Kommune og fylke
6 098 personer
5 545 personer
553 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 280 kr
39 100 kr
39 000 kr
40 000 kr
469 200 kr
468 000 kr
480 000 kr
kilde
Sykepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
1 899 personer
1 694 personer
205 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
38 200 kr
38 000 kr
39 900 kr
458 400 kr
456 000 kr
478 800 kr
kilde
Sykepleiere
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
803 personer
Ca 260 kr
38 400 kr
460 800 kr
kilde
Sykepleiere
Heltidsansatte
Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
Privat sektor
429 personer
Ca 260 kr
37 100 kr
445 200 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 24. november 2014.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk sykepleierforbund.
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Sykepleier Linda Pedersen

- Det føles veldig verdifullt å se at jeg kan hjelpe mennesker som er i vanskelige situasjoner, forklarer sykepleier Linda Pedersen.

Trygve Johannes Lereim Sævareid

- Ettersom vi lever stadig lengre, øker behovet for geriatriske sykepleiere, sier Trygve Johannes Lereim Sævareid.

Utdanningsintervjuer

Student Stine Sæther

Som sykepleierstudent har Stine Sæther valgt en utdanning som kvalifiserer henne for en nøkkelrolle i helsevesenet.

Var denne siden nyttig for deg?