Det er mulig å ombestemme seg

Angrer du på valget ditt?

Jente vises i to forskjellige utgaver med forskjellige yrkesfag-antrekk

Hvis du begynner på videregående og etter hvert kjenner at dette ble feil, finnes det flere muligheter. 

Obs: Informasjonen på denne siden kan endres med ny opplæringslov, som kommer i 2024. Det er viktig å følge med på informasjon om den nye loven, da denne kan få konsekvenser for din hverdag i skole og lærebedrift. Blant annet vil den nye loven gi deg mulighet til å gjøre flere omvalg frem til 19 år. Informasjonen om endringer i loven vil du få fra fylkeskommunen. 

Omvalg

Du har rett til omvalg én gang underveis på videregående. Omvalg betyr at du bytter utdanningsprogram, eller at du bytter programområde innenfor samme utdanningsprogram.

Obs: I ny opplæringslov er denne retten foreslått utvidet.

Her kan du lese mer om omvalg

Ledige plasser

Kanskje er det ledige plasser på utdanningsprogrammet eller programområdet du vil bytte til. Snakk med rådgiveren på skolen din om dette.

Kryssløp

Noen linjer lar deg krysse fra et utdanningsprogram til et annen. Det betyr at du fullfører vg1 på et utdanningsprogram, og så søker du på et programområde innenfor et annet utdanningsprogram på vg2. Snakk med rådgiveren på skolen din.

Fra studieforberedende til yrkesfag

Noen steder er det også mulig å gå fra vg1 studieforberedende til vg2 yrkesfag, alle programområder. Snakk med rådgiveren på skolen din om mulighetene.

Hvis du har gjennomført og bestått vg1 studieforberedende, finnes det en mulighet til å søke vg2 yrkesfag når du benytter deg av retten din til omvalg. Denne ordningen kalles kryssløp. Hvis skolen tilbyr denne ordningen kan du gjennomføre videregående på planlagt tid, uten å måtte ta ett eller flere av årene på nytt. Retten til omvalg kan du bruke én gang.

Dette kryssløpet gjelder kun for deg som har bestått vg1 studieforberedende og vil over til en yrkesfaglig videregående opplæring. Den gjelder dessverre ikke for deg som har gjennomført vg1 yrkesfag. Hvis du vil bytte fra yrkesfag til studieforberedende, må du i så fall gå vg1 på nytt. 

Sist oppdatert: 28. november 2023