Fra vg1 til vg2

Visste du at du må søke på vg2? Eller at du har andre fellesfag på vg2 enn på vg1? 

Her finner du alt du bør vite om overgangen fra vg1 til vg2.

En lærer og elever ler sammen