Slik søker du vg2

Sett deg inn i søknadsprosessen.

Ung elev med PC

Du har rett på skoleplass for vg2 hvis du har fullført og bestått vg1. Du må likevel søke om plassen. Du søker skoleplass på vg2 basert på karakterene du har fått på vg1. 

Du registrerer søknaden på vigo.no slik du gjorde da du søkte videregående.

Slik søker du

For å søke trenger du MinID. Les mer og sett opp MinID her.
Ordinær søknadsfrist er 1. mars. For søkere med fortrinn, individuell behandling, minoritetsspråklige og lærekandidater er søknadsfrist 1. februar.

Når du søker vg2, må du velge et av programområdene innenfor ditt utdanningsprogram. Det er lurt å oppgi flere ønsker i søknadsskjemaet.

Husk å takke ja

Når inntaket er klart, blir du varslet på SMS eller e-post. Når du har fått svar, må du logge inn på vigo.no og takke ja til tilbudet. Du må takke ja til til plassen cirka én uke etter du har fått tilbudet. 

Ta meg til vigo.no

Er det mulig å ikke komme inn på vg2?

Når du søker vg2, søker du med karakterene dine fra vg1. Hvis alle fagene fra vg1 er fullført og bestått, vil du få tilbud om skoleplass for vg2 på en skole. Du er ikke garantert å komme inn på vg2 på den skolen du allerede går på. Derfor kan det hende du må bytte skole hvis det er mange som søker på det samme som deg. Dette skjer heldigvis veldig sjeldent.

Hvis du stryker i flere fag på vg1, er det derimot ikke sikkert at du kommer inn på vg2. Fylkeskommunen vil da vurdere om du har kompetansen som kreves for å klare å gjennomføre vg2. Hvis fylkeskommunen mener du ikke oppfyller kravene for å bli fulltidselev på vg2, kan du søke om inntak som deltidselev hvis du ønsker å fortsette på videregående. 

Sist oppdatert: 30. november 2023