× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OTEK TELEMARK

Organisasjonsnummer: 978701108

Om bedriften

4 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Dir. Smidths gate 3
3732 SKIEN
Vestfold og Telemark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AASLAND TEKNIKK AS Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS AVD SKIEN Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
AGILITY SUBSEA FABRICATION AS Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
A-K MASKINER AS AVD SKIEN Landbruksmaskinmekanikerfaget
BANDAK AS CNC-maskineringsfaget
Logistikkfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
BANDAK NCT AS Industriell overflatebehandl.
BERGET AS Logistikkfaget
BRUBAKKEN AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
DALEN MEKANISKE AS Industrimekanikerfaget
AS DAMECO CNC-maskineringsfaget
EFD INDUCTION AS Industrimontørfaget
Logistikkfaget
Produksjonselektronikerfaget
Tavlemontørfaget
ENVIRONTEC PRODUCTION AS Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 4 AVD 8559 VERKSTED BØ Landbruksmaskinmekanikerfaget
HJARTDAL LANDBRUK OG FRITID AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
IKM INSPECTION AS NDT-kontrollørfaget
KARLSEN & SOLBAKKEN MASKINERING AS CNC-maskineringsfaget
Industrimekanikerfaget
KK MARINE AS Motormekanikerfaget
NILS EDW LARSEN AS CNC-maskineringsfaget
Platearbeiderfaget
MADE FOR MOVEMENT GROUP AS Industrimontørfaget
MAXETA AS Industrimontørfaget
MOELVEN TELEMARKSBRUKET AS Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
MOLAND MEKANISKE AS CNC-maskineringsfaget
MOTOR HUSET AS Motormekanikerfaget
MSG PRODUCTION AS Industrimontørfaget
NLI GRENLAND AS Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
NTT AS Industrimontørfaget
PON EQUIPMENT AS VERKSTED PORSGRUNN Anleggsmaskinmekanikerfaget
Logistikkfaget
QMATEC DRILLING AS Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
REC SOLAR NORWAY AS AVD PORSGRUNN Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Produksjonsteknikkfaget
RUSTFRI SPESIAL PRODUKSJON AS Platearbeiderfaget
SKIENS PERSIENNEFABRIKK ANS Industrimontørfaget
Produksjonsteknikkfaget
SKIENS RUSTFRI INDUSTRI AS Platearbeiderfaget
SKOGSERVICE AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
SØR-NORSK BORING AS Industrimekanikerfaget
SØVE AS Industrimontørfaget
TELEMARK OMRÅDESIKRING AS Industrimontørfaget
TELEMARK ENERGY AS CNC-maskineringsfaget
Sveisefaget
TELEMARK TRAKTOR & MASKIN AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
TONY'S MARINESERVICE ERIKSEN Motormekanikerfaget
ULEFOS AS AVD ULEFOSS Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
ULEFOS BRUG AS Industrimontørfaget
VALLE BÅTHAVN AS Motormekanikerfaget
VARD GROUP AS AVD BREVIK Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
VARD OFFSHORE BREVIK AS Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
VESKO BYGG & INDUSTRI VETLE SKOFTEDALEN Platearbeiderfaget
VESTFOLD MASKIN AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
ØPD AS Anleggsmaskinførerfaget
Industrirørleggerfaget
Plastmekanikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
FELLESKJØPET AGRI SA * Mo og Øyrane vidaregåande skule
Kontakt: Reidun Kristiansen
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.