Råde i VikenOrganisasjonsnummer 976465415

OSLOFJORDEN BYGG AS

Har 1 underenhet
Forklaring

Bedriften er godkjent av fylkeskommunen til å gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og kandidat for fagbrev på jobb i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  7
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Oppføring av bygninger

Yrker registrert på bedriften:

Tømrer

Kontakt

OSLOFJORDEN BYGG AS

Besøksadresse
Kvartsveien 33 1640 Råde

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Tømrerfaget

 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG OG HÅNDVERKSFAG I ØSTFOLD
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR TØMRERFAGET I ØSTFOLD

Godkjenninger og lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Tømrerfaget

Viken

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • MesterbrevnemndaMesterregisteret
   • Bygg-/tømrermester
  • Direktoratet for byggkvalitetSentralt godkjent
   • Prosjekterende - arkitektur i tiltaksklasse 1
   • Prosjekterende - miljøsanering i tiltaksklasse 1
   • Ansvarlig søker - (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
   • Utførende - riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1
   • Utførende - tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1