Meløy i NordlandVirksomhetsnummer 911794357

NEMKO NORLAB AS AVD GLOMFJORD

Tilhører hovedenheten

Godkjent lærebedrift

  • Selskapstype:
    Aksjeselskap
  • Antall ansatte:
    4
  • Daglig leder:
    Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

Teknisk prøving og analyse

Yrker registrert på bedriften:

Laborant

Kontakt

NEMKO NORLAB AS AVD GLOMFJORD

Besøksadresse
Ørnesveien 3 8160 Meløy
Postadresse
Postboks 125 8161 GLOMFJORD

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Laboratoriefaget

Nordland
  • OPPLÆRINGSKONTORET I MELØY
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap NEMKO NORLAB AS AVD GLOMFJORD.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.