SOGN OPPLÆRINGSKONTOR

Organisasjonsnummer: 997023234

Om bedriften

4 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

c/o Årdal Vidaregåande skule Farnesvegen 32
6884 ØVRE ÅRDAL
Vestland

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AGNITIO AS IKT-servicefaget
AKRAFT AS Kontor- og admin.faget
ANDERSEN OG HOFSLUNDSENGEN BYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
AURLAND ENERGIVERK AS Energimontørfaget
AURLAND KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
AVERY DENNISON NTP AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
BEST VIK AS Salgsfaget
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS AVD ÅRDAL Automatiseringsfaget
Betongfaget
CNC-maskineringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Kontor- og admin.faget
Platearbeiderfaget
BILTEMA NORGE AS BILTEMA SOGNDAL Salgsfaget
BLANDERIET AS Yrkessjåførfaget
BYGGMESTER RUNE VIKØREN AS Tømrerfaget
COOP NORDVEST SA AVD 433 TEKO ØVRE ÅRDAL Salgsfaget
COOP NORDVEST SA AVD 409 COOP EXTRA ØVRE ÅRDAL Salgsfaget
COOP NORDVEST SA AVD 408 COOP EXTRA SOGNDAL Salgsfaget
DIGITAL ETIKETT AS Grafisk produksjonsteknikk
Profileringsdesignfaget
HAFSLUND E CO VANNKRAFT AS AVD AURLAND Automatiseringsfaget
Energimontørfaget
Industrimekanikerfaget
EUROPRIS SOGNDAL 412 Salgsfaget
EUROPRIS ÅRDAL 493 Salgsfaget
FLÅM AS Dataelektronikerfaget
FOTEFAR TEMAREISER AS Kontor- og admin.faget
GAVERIET AS Salgsfaget
HMR HYDEQ AS Industrimekanikerfaget
Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Platearbeiderfaget
HYDRO ALUMINIUM AS ÅRDAL METALLVERK Automatiseringsfaget
Bilfaget, tunge kjøretøy
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
Yrkessjåførfaget
HYDRO ENERGI AS ÅRDAL KRAFTVERK Energimontørfaget
Industrimekanikerfaget
IMPEC AS Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Platearbeiderfaget
INSTEFJORD ANLEGG AS Yrkessjåførfaget
J H STERRI EFTF AS Salgsfaget
KENVENT AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
LERUM AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
Industrimekanikerfaget
Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
LUSTER KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
LUSTER SPAREBANK Kontor- og admin.faget
LUSTER TRELASTLAGER AS Tømrerfaget
LUX HOUSE AS Salgsfaget
LÆRDAL ENERGI AS Energimontørfaget
LÆRDAL KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
MOBILTEK AS Salgsfaget
NORSUN AS AVD ÅRDALSTANGEN Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Produksjonsteknikkfaget
NUNDAL CONSULT AS Elektrikerfaget
PARATA AS Kontor- og admin.faget
PGP AS Salgsfaget
PRINTFARM AS Grafisk produksjonsteknikk
VENDELA BEKKEN RIKSTAD Frisørfaget
RONES BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SIMAS IKS Yrkessjåførfaget
SITEP AS Automatiseringsfaget
SOGN EL-SERVICE AS Elektroreparatørfaget
SOGN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SOGN JORD- OG HAGEBRUKSSKULE Institusjonskokkfaget
SOGN SPAREBANK Kontor- og admin.faget
Salgsfaget
SOGNDAL HOTELL AS Salgsfaget
SOGNDAL KOMMUNE Anleggsmaskinførerfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dataelektronikerfaget
Helsearbeiderfaget
SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
STATKRAFT ENERGI AS AVD REGION MIDT-NORGE Energimontørfaget
Energioperatørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SY OG STRIKKEBUI ODDVEIG ALPEN Strikkefaget
TEKNISK MONTASJE OG VEDLIKEHALD AS Industrimontørfaget
TIMBLA AS Møbelsnekkerfaget
VEE BENSIN OG BILREKVISITA AS Salgsfaget
VESTERLAND FERIEPARK DA Salgsfaget
ØKONOMISERVICE AS Kontor- og admin.faget
ØSTFOLD ENERGI AS AVD BORGUND KRAFTVERK Energioperatørfaget
BISKOPEN AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
ÅRDAL KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
ÅRDAL MOTE AS Salgsfaget
ÅRDAL MØBEL AS Salgsfaget
ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
ÅRDALSNETT AS Dataelektronikerfaget
2TAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.