TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I ØST-FINNMARK

Organisasjonsnummer: 991324054
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

3 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Storgata 6
9900 KIRKENES
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ANDERSENS HÅNDVERKTJENESTER AS Tømrerfaget
ARKTISK BYGG AS Tømrerfaget
AUTOSALG AS Bilfaget, lette kjøretøy
AVINOR AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
BAREL AS Produksjonselektronikerfaget
BARENTS BYGGCONSULT AS Elektrikerfaget
Tømrerfaget
BARENTSSEKRETARIATET IKS Kontor- og admin.faget
BEDDARI BYGG AS Tømrerfaget
BIL & DEKK SERVICE AS Bilfaget, lette kjøretøy
BILBYEN SKADESENTER VADSØ AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
BJØRNEVATN BYGG AS Tømrerfaget
TONJE TUNOLD Glasshåndverkerfaget
BOREAL SJØ AS Bilfaget, tunge kjøretøy
BOREAL BUSS AS AVD LAKSELV Bilfaget, tunge kjøretøy
BOREAL BUSS AS Bilfaget, tunge kjøretøy
Reservedelsfaget
BYENS FARGEKLATT AS Malerfaget
BYGG & MASKINTJENESTER AS Tømrerfaget
Yrkessjåførfaget
BYGG OG MALERMESTEREN AS Tømrerfaget
CRAMO AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
ELKJØP KIRKENES AS Salgsfaget
EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS Salgsfaget
FAH BYGG AS Tømrerfaget
FIGENSCHOU ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FISKEBECK HANDVERK AS Malerfaget
Tømrerfaget
FIXIT FRISØR AS Frisørfaget
FRODE UTSI AS Motorsykkelfaget
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
HANESETH KIRKENES AS Elektrikerfaget
HARILA AS Bilfaget, lette kjøretøy
Billakkererfaget
Bilskadefaget
Reservedelsfaget
Salgsfaget
HELSE NORD RHF IKT-servicefaget
HESSENG BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
HURTIGRUTEN PLUSS AS Kontor- og admin.faget
HØYERS SALONG Frisørfaget
JSI INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
KIMEK AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Elektrikerfaget
Finmekanikerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
KIRKENES BAD & KJØKKEN AS Rørleggerfaget
KIRKENES BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
Motorsykkelfaget
Salgsfaget
KIRKENES PROCESSING AS Sjømatproduksjon
KIRKENES STORKJØKKEN AS Institusjonskokkfaget
KIRKENES TRANSPORTSENTRAL AS Yrkessjåførfaget
KIRKENES TRELAST AS Salgsfaget
Tømrerfaget
VADSØ FENGSEL Bilfaget, lette kjøretøy
Industrimekanikerfaget
Institusjonskokkfaget
Motormekanikerfaget
Møbelsnekkerfaget
Sveisefaget
Tømrerfaget
MARITS BLOMSTERVERKSTED AS Blomsterdekoratørfaget
MESTERBYGG KIRKENES AS Tømrerfaget
MIETINEN AS Anleggsgartnerfaget
Kontor- og admin.faget
Tømrerfaget
MIKKOLA VENTILASJON- OG BLIKKENSLAGERVERKSTED AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
Norvakt Kirkenes A/S Sikkerhetsfaget
NORDVENT AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
AS NORMASKIN TANA Bilfaget, lette kjøretøy
Billakkererfaget
Bilskadefaget
NORWAY CATCH AS Fiske og fangst
AS OSCAR SUNDQUIST Anleggsmaskinførerfaget
Tømrerfaget
PON EQUIPMENT AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
PRODATA AS IKT-servicefaget
RECOVER NORDIC AS Tømrerfaget
REKORD BYGG AS Tømrerfaget
RØRGUTTAN AS Rørleggerfaget
SALONG 16 AS Frisørfaget
SANDNES AUTO AS Bilfaget, lette kjøretøy
SELFORS INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
T SEYFFARTH EFTF AS Rørleggerfaget
SIGNAL BREDBÅND AS IKT-servicefaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
STÅLE HENRIKSEN Rørleggerfaget
SYDVARANGER DRIFT AS Automatiseringsfaget
IKT-servicefaget
Kjemiprosessfaget
SYSTEMBYGG KIRKENES AS Tømrerfaget
SØR-VARANGER BILTEKNIKK AS Bilfaget, lette kjøretøy
Billakkererfaget
Bilskadefaget
SØR-VARANGER KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Feierfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
SØR-VARANGER KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSETATEN Helsearbeiderfaget
THERMOGLASS AS Låsesmedfaget
TINE SA Automatiseringsfaget
TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I ØST-FINNMARK Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Betongfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Elektrikerfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Industrimekanikerfaget
Kontor- og admin.faget
Malerfaget
Rørleggerfaget
Sveisefaget
Tømrerfaget
TØMRERMESTER RUNE HOEL AS Tømrerfaget
VADSØ INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
HARILA VADSØ AS Bilfaget, lette kjøretøy
Reservedelsfaget
VARJA ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
AS VARME OG SANITÆR Rørleggerfaget
2TAL AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 991324054 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.