OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKK

Organisasjonsnummer: 979918054

Om bedriften

5 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Firdavegen 6
6800 FØRDE
Vestland

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BJØRKHAUG MASKIN AS Yrkessjåførfaget
BORLAUG & BROSVIK TRANSPORT AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
BYRKJELO MASKIN AS Yrkessjåførfaget
DRAGE TRANSPORT Yrkessjåførfaget
FARSUND BYGG AS Salgsfaget
FIRDA BILLAG BUSS AS Yrkessjåførfaget
FLATAKER TRANSPORT Yrkessjåførfaget
FLÅTEN MASKIN AS Yrkessjåførfaget
FLÅTEN TERMOTRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
FREDHEIM MASKIN OG BETONG AS Yrkessjåførfaget
FRYDENBØ BILSENTER AS AVD VERKSTED FØRDE Salgsfaget
FØRDE BILBERGING AS Yrkessjåførfaget
FØRDE KRANUTLEIGE AS Yrkessjåførfaget
J.HAFSTAD TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
MAGNE HAFSTAD AS Yrkessjåførfaget
HALSET ENTREPRENØRSERVICE AS Yrkessjåførfaget
HANSENS TRANSPORTSERVICE Yrkessjåførfaget
LEIDULF HILLESTAD Yrkessjåførfaget
HOFF & KNUTSON TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
TH HOLENE AS Yrkessjåførfaget
HEGGESTAD TRANSPORT OG MASKIN AS Yrkessjåførfaget
OLAV O. HÆREID AS Yrkessjåførfaget
K JANSEN AS Yrkessjåførfaget
KOLLSETE THERMOTRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
KVARTALET MØBLER AS Salgsfaget
KVEEN AS Yrkessjåførfaget
KÅRSTAD AS Yrkessjåførfaget
T LARSEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
LIVA TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
LJOTEBØ TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
MÅLØY CONTAINER TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
NAUSTDAL TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
NEDREBERG MASKIN OG TRANSPORT Yrkessjåførfaget
MAGNUS NISTAD AS Yrkessjåførfaget
NORVA24 VEST AS Yrkessjåførfaget
NYGÅRDS TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
OLSEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
ORTRA AS Yrkessjåførfaget
POSTEN NORGE AS Logistikkfaget
POSTNORD AS AVD SKEI Logistikkfaget
RETURA NOMIL AS Yrkessjåførfaget
RÅHEIM TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
SKEI SERVICENTER AS Salgsfaget
STRYN PUKK AS Yrkessjåførfaget
SUNDE & MYREN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
SUNDE RESIRK AS Yrkessjåførfaget
SYGNA TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
THOR TENDEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
TOOLS AS Logistikkfaget
T&R HAUGEN MASKIN AS Yrkessjåførfaget
TRANSFERD AS Yrkessjåførfaget
TRANSFERD AS AVD SOGN Yrkessjåførfaget
TRANSFERD AS AVD STRYN Yrkessjåførfaget
TRYGVE ULLALAND AS Yrkessjåførfaget
UTVIK MASKIN AS Yrkessjåførfaget
V SUNDE TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
VINSRYGG MASKIN AS Yrkessjåførfaget
STEIN TORALD VONEN AS Yrkessjåførfaget
Yri Sand A/S Yrkessjåførfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
POSTEN NORGE AS MOSJØEN * Sandnessjøen videregående skole
Kontakt: Håvard Berg
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.