FAGOPPLÆRINGSKONTORET I FINNMARK

Organisasjonsnummer: 979718292
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

4 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Skoleveien 12
9510 ALTA
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALTA FISKERISELSKAP AS Kokkfaget
ALTAFJORD GJESTEGAARD OG SPA AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
ARCTIC FOOD & DRINKS AS Kokkfaget
ARCTIC SANS AS Kokkfaget
ARK BOKHANDEL AS Salgsfaget
BILTEMA NORGE AS Salgsfaget
BODEN AS Kokkfaget
BOSSEKOP UNGDOMSLAG Kontor- og admin.faget
BRN BEST RETAIL NORGE AS AVD ALTA Salgsfaget
BRYGGA MATHUS AS Kokkfaget
ASGEIR KNUTSEN AS Butikkslakterfaget
Institusjonskokkfaget
Salgsfaget
BÆIVI AS Kokkfaget
CARLINGS AS Salgsfaget
COOP FINNMARK SA Butikkslakterfaget
Logistikkfaget
Salgsfaget
CORNER AS Kokkfaget
Servitørfaget
FINNMARKSCAFE AS Kokkfaget
Servitørfaget
ELVEKANTEN SPISERI AS Kokkfaget
ESS SUPPORT SERVICES AS Kokkfaget
FAGOPPLÆRINGSKONTORET I FINNMARK Bakerfaget
Butikkslakterfaget
Industriell matproduksjon
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Konditorfaget
Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Pølsemakerfaget
Reiselivsfaget
Resepsjonsfaget
Salgsfaget
Servitørfaget
Sjømatproduksjon
Slakterfaget
FINNMARK REISELIV AS Reiselivsfaget
HARILA AS Salgsfaget
HASVIK HOTEL AS Kokkfaget
Reiselivsfaget
AS HAVØYSUND HOTELL Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Kontor- og admin.faget
Reiselivsfaget
Renholdsoperatørfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
HOFTEPLUSS AS Kokkfaget
HOLMEN HUSKY AS Reiselivsfaget
ILDTOPPEN AS Kokkfaget
ISHAVSKRAFT AS Kontor- og admin.faget
IT NORD AS IKT-servicefaget
KING CRAB HOUSE BRASSERI & BAR AS Kokkfaget
KR. NYGÅRD AS Butikkslakterfaget
Salgsfaget
NORDLYSCAFE AS Kokkfaget
Servitørfaget
NORDLYSTORGET AS Kokkfaget
Servitørfaget
NORDVÅGEN AS Sjømatproduksjon
NORMAL NORGE AS Salgsfaget
PASVIK FOLKEHØGSKOLE Institusjonskokkfaget
PNH NORWAY AS Kokkfaget
Servitørfaget
KJETIL HAUGSNES AS Salgsfaget
RIBAGO AS Bakerfaget
SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO Institusjonskokkfaget
SCANDIC KIRKENES Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
SCANDIC HOTELS AS Kokkfaget
Servitørfaget
SCANDIC HONNINGSVÅG Kokkfaget
SCANDIC KARASJOK Kokkfaget
Resepsjonsfaget
SIGNAL BREDBÅND AS IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
Salgsfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SMARTHOTEL HAMMERFEST AS Resepsjonsfaget
BETANIA ALTA Institusjonskokkfaget
STIM. AS Industriell matproduksjon
Kjemiprosessfaget
Produksjonsteknikkfaget
STUDENTHUSET CITY SCENE AS Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
SØR-VARANGER REISELIVSFORUM Reiselivsfaget
THON HOTEL ALTA Kokkfaget
Reiselivsfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
THON HOTEL HAMMERFEST Resepsjonsfaget
Servitørfaget
VIDDA AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
THON VICA AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
THON NORDLYS AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
TRASTI & TRINE AS Kokkfaget
UNO CATERING OG DELIKATESSE AS Kokkfaget
STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER I ALTA Kontor- og admin.faget
VARANGER MENY AS Kokkfaget
ØSTLYNGENS BAKERI & KONDITORI AS Bakerfaget
Konditorfaget
4SERVICE LANDANLEGG AS Kokkfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 979718292 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.