OTEK TELEMARK

Organisasjonsnummer: 978701108

Om bedriften

4 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Dir. Smidths gate 3
3732 SKIEN
Vestfold og Telemark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AASLAND TEKNIKK AS Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS AVD SKIEN Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
AGILITY SUBSEA FABRICATION AS Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
A-K MASKINER AS AVD SKIEN Landbruksmaskinmekanikerfaget
BANDAK AS CNC-maskineringsfaget
Dimensjonskontrollfaget
Logistikkfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
BANDAK NCT AS Industriell overflatebehandl.
BERGET AS Logistikkfaget
BRUBAKKEN AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
DALEN MEKANISKE AS Industrimekanikerfaget
AS DAMECO CNC-maskineringsfaget
EFD INDUCTION AS Industrimontørfaget
Logistikkfaget
Produksjonselektronikerfaget
Tavlemontørfaget
ENVIRONTEC PRODUCTION AS Industrimekanikerfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 4 AVD 8559 VERKSTED BØ Landbruksmaskinmekanikerfaget
SELJORD LANDBRUK OG MASKIN AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
IKM INSPECTION AS NDT-kontrollørfaget
KARLSEN & SOLBAKKEN MASKINERING AS CNC-maskineringsfaget
Industrimekanikerfaget
KK MARINE AS Motormekanikerfaget
NILS EDW LARSEN AS CNC-maskineringsfaget
Platearbeiderfaget
MADE FOR MOVEMENT GROUP AS Industrimontørfaget
MAXETA AS Industrimontørfaget
MOELVEN TELEMARKSBRUKET AS Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
MOLAND MEKANISKE AS CNC-maskineringsfaget
MOTOR HUSET AS Motormekanikerfaget
NLI GRENLAND AS Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
POLAR GRENLAND AS Industrimontørfaget
PON EQUIPMENT AS VERKSTED PORSGRUNN Anleggsmaskinmekanikerfaget
Logistikkfaget
QMATEC DRILLING AS Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
REC SOLAR NORWAY AS AVD PORSGRUNN Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Produksjonsteknikkfaget
RUSTFRI SPESIAL PRODUKSJON AS Platearbeiderfaget
SKIENS PERSIENNEFABRIKK ANS Produksjonsteknikkfaget
SKIENS RUSTFRI INDUSTRI AS Platearbeiderfaget
SKOGSERVICE AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
SPOT AS Industrirørleggerfaget
SØR-NORSK BORING AS Industrimekanikerfaget
SØVE AS Industrimontørfaget
TELEMARK OMRÅDESIKRING AS Industrimontørfaget
TELEMARK ENERGY AS CNC-maskineringsfaget
Sveisefaget
TONY'S MARINESERVICE ERIKSEN Motormekanikerfaget
ULEFOS AS AVD ULEFOSS CNC-maskineringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
ULEFOS BRUG AS Industrimontørfaget
VALLE BÅTHAVN AS Motormekanikerfaget
VARD GROUP AS AVD BREVIK Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
VARD OFFSHORE BREVIK AS Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
VESTFOLD MASKIN AS AVD EIKSENTERET PORSGRUNN Landbruksmaskinmekanikerfaget
ØPD AS Anleggsmaskinførerfaget
Industrirørleggerfaget
Plastmekanikerfaget
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.